Eindhoven,
26
januari
2022
|
10:47
Europe/Amsterdam

Hoger onderwijs snapt versoepeling examens

Universiteiten en hogescholen hebben er begrip voor dat de eindexamenregels opnieuw worden aangepast. Kandidaten mogen één onvoldoende wegstrepen, zolang het maar geen kernvak als wiskunde, Nederlands of Engels is.

Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs besloot tot de versoepeling maar zei wel dat het een lastige afweging was, omdat deze zogeheten ‘duimregeling’ de motivatie van leerlingen kan aantasten. Toch denkt hij dat de versoepeling net als in 2021 nodig is vanwege de aanhoudende coronacrisis. 

De duimregeling is “nadrukkelijk bedoeld als vangnet, zodat leerlingen die aan het einde net iets tekortkomen, toch kunnen slagen”. Medio december was al besloten dat eindexamenleerlingen net als vorig jaar een extra herkansing kunnen krijgen en dat ze hun examens mogen spreiden over twee tijdvakken.

Uitzonderlijk
Tijdens de eerste coronagolf van 2020 gingen de centrale eindexamens helemaal niet door. Toen slaagden bijna alle scholieren en dat was een van de redenen waarom het aantal eerstejaarsstudenten in september van dat jaar uitzonderlijk hoog was.

De versoepelde examenregels van 2021 hadden veel minder effect. Het aantal gediplomeerden en het gemiddelde examencijfer waren toen weer vrijwel normaal, bleek uit de Examenmonitor waarin toenmalig minister Slob de versoepelingen liet evalueren. 

“Op basis daarvan verwachten we ook nu geen draconische effecten”, zegt de woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. Universiteitenvereniging UNL begrijpt het besluit eveneens. 

Vandaag besprak minister Wiersma de eindexamenregeling met de Tweede Kamer.  "Je krijgt de mogelijkheid, maar maak er alleen gebruik van als het echt nodig is", zei hij in het debat in de Tweede Kamer.  [HOP]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.