Eindhoven, Tilburg, Venlo,
14
juli
2021
|
08:58
Europe/Amsterdam

Hoe was afgelopen anderhalf jaar voor de ‘ondersteuners’?

Niet alleen docenten, ook ondersteunend personeel van Fontys kreeg het door de coronacrisis extra druk. Of het nu ging om het beheer van gebouwen, de tentamens, studenteninschrijving of uitleen van materialen: het moest ineens allemaal anders. 

En daarbij was er dan ook nog een lege campus. “Ik miste de studenten”, zegt Karlijn Coppieters, medewerker bij de onderwijsadministratie van Fontys Pro Economie in Eindhoven.  

Een deel van haar werk, de begeleiding van tentamens, ging meteen helemaal online. “Terwijl wij daarvóór vier keer per jaar papieren tentamens hadden op de campus.” 

Het lukte allemaal om dit te organiseren, zegt ze. En de winst ervan is dat bij haar opleiding de tentamens voortaan altijd online zullen zijn. “Het is efficiënter, het scheelt veel papier en kopieerwerk voor ons. Studenten maken dan het tentamen wel op de campus, op hun laptop hier in een lokaal.” 

Door corona geveld
Zelf is ze overigens ook geveld door corona. “Ik ben er behoorlijk ziek van geweest afgelopen maart. Zeker vijf tot zes weken. Het gaat nu goed, maar ik loop nog wel bij de fysiotherapeut.”
 

Ze werkt gedeeltelijk thuis en een paar middagen op de campus. Tegen de stroom in – het heeft te maken met de organisatie van haar opleiding – gaat ze vanaf komend studiejaar iets mínder thuiswerken. Dat vindt ze prima. “Het is gezellig om met je collega’s op de campus te werken.” [tekst gaat onder foto verder]

Telefoon als navelstreng
Voor Wilma Kerkhoff, onder meer medewerker van de mediatheek, pakt het thuiswerken goed uit. Ze gaat verhuizen en komt dan een stuk verder van de campus in Eindhoven te wonen. Wat meer thuiswerken is dan handig.

Corona zorgde voor veel veranderingen op haar werk. Als contactpersoon ICT was ze mede verantwoordelijk voor een (goed werkende) telefoon en IT-middelen bij haar collega's. En juist die vormden door corona ineens de navelstreng met de organisatie.

“En bij de mediatheek moesten wij ervoor zorgen dat studenten de boeken kregen die ze aangevraagd hadden. Die pakten we in en stuurden ze naar hun thuisadres. Met name in de beginperiode is dat een heel gesjouw geweest.”  [tekst gaat onder foto verder]

Stilte doorbroken
Peter Sevenich, facilitair medewerker en beveiliger bij Fontys in Venlo (vandaag niet 'in pak' en daarom niet op de foto), herinnert zich nog goed de stilte op de campus aan het begin van de coronacrisis. De laatste maanden is die echter doorbroken.

“De gebouwen hier zijn de laatste tijd redelijk bezet. Dat zet je wel aan het denken. Ik ben nog niet volledig gevaccineerd, dus wat dat betreft nog wat angstig”, geeft hij aan. Tegelijk constateert Sevenich dat men zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen heeft gehouden.

Online wandelgangen
Kathelijne Jongen weet al dat ze van de vijf dagen er straks twee thuis blijft werken. Want dat dit nu kan, is in haar ogen het positieve van de coronaperiode. “Thuis kan ik me beter voor dingen afsluiten en goed doorwerken.”

Als medewerker van het bedrijfsbureau van Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg begeleidt ze onder meer het proces rond de in- en uitschrijving van studenten.

Toch mist ze ook de sociale contacten met collega’s. Aan het begin van de lockdown zorgde ze ervoor dat het team online bleef samenkomen – aanvankelijk een paar keer per week en nu wekelijks. “Een soort ‘online wandelgangen’. Ik denk wel dat we die er na de zomervakantie in houden.”  [tekst gaat onder foto verder]

De komende maand wordt spannend, want Jongen is ook betrokken bij het introductieprogramma van Pedagogiek. Ze hoopt dat dit fysiek kan doorgaan, maar de organisatie heeft ook een volledig online en een ‘hybride’ scenario achter de hand.

Maatregelen ongedaan gemaakt
Het is zowel Jongen als Peter Sevenich opgevallen dat vorige week de coronamaatregelen in de gebouwen ongedaan zijn gemaakt: waarschuwingsbordjes en –stickers werden verwijderd, klaslokalen opnieuw ingericht. Beiden hopen dat dat niet te snel is gebeurd. “Maar ach, het is ook zo weer teruggeplaatst”, relativeert Jongen. [Petra Merkx/Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.