Eindhoven,
11
oktober
2022
|
10:49
Europe/Amsterdam

Hoe ervaar jij diversiteit binnen Fontys?

Hoe denken studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen over diversiteit en inclusie? Bron en media bij andere hoger onderwijsinstellingen houden hierover een enquête. Doe mee. Het invullen kost je 10 minuten. 

Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. Ries Agterberg, voorzitter van de Kring: “Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig, en zo ja: hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren?"

"Gaat het hoger onderwijs hierin te ver of juist niet snel genoeg? De minister van Justitie zei recent in een lezing dat woke op universiteiten de academische vrijheid bedreigt. Is dat waar? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie denken.”

Verbetering
De enquête, zowel in het Nederlands als in het Engels, gaat onder meer over de vraag waar de instelling prioriteit moet leggen als het gaat om diversiteit en inclusie. Wat vinden de studenten en medewerkers van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn? En waar zit ruimte voor verbetering? 

Meer dan het verzamelen van meningen, biedt het onderzoek ook ruimte om eigen ervaringen te delen. “Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En zo ja, weten ze dan waar ze terechtkunnen?”

groterevlagDit is niet het enige onderdeel van het project, waarvoor de Kring een subsidie van ruim 100.000 euro ontving van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Bron en collega-media doen ook onderzoek naar het beleid van universiteiten en hogescholen. De enquête kan ons helpen zicht te krijgen op een mogelijke discrepantie tussen beleid en de ideeën van studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie.

Anoniem
De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met alle deelnemende redacties en opgesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Antwoorden worden anoniem verwerkt. Respondenten kunnen, als zij dit willen, aangeven dat een journalist van Bron met hen contact kan opnemen om nader over hun ervaringen te praten. [redactie Bron]

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Wim van de Riet
11
October
2022
Ik zal even op de punten ingaan:
a. 'Wat meer of minder aandacht betreft: dat betreft ten opzichte van de huidige situatie.'
Dat staat helemaal niet eenduidig in de vraag. Voor iemand dit het invult, moet het eenduidig zijn. Als je verstand zou hebben van methodologie en kwantitatieve vragenlijsten, dan zou je dat weten.
b. 'we hebben nu de vraag geherformuleerd naar 'Ik identificeer me als'.'
Ik heb de enquête ook nog eens in een nieuwe browser geopend, maar er staat nog steeds: 'Wat is jouw geslacht?'
c. 'Voor wat betreft de hoogleraren: dat is geen fout. Deze enquête wordt onder hbo-instellingen én universiteiten verspreid'
Ik heb ook de vragenlijst voor de universiteiten bekeken en daar zie je o.a. dat het woord 'hogeschool' elke keer vervangen wordt door 'universiteit'. Er is dus wel rekening gehouden met verschillen tussen universiteit en hogeschool, maar hier is het gewoon vergeten.
Ik ben ook docent methodologie op Fontys en deze fouten mogen toch echt niet.
Wim van de Riet
08
October
2022
Er zitten meerdere fouten in deze enquête:
1. Als je bij de antwoordcategorieën 'minder aandacht' of 'meer aandacht' noemt, dan moet het duidelijk zijn wat voor vergelijk er wordt gemaakt. Als dat niet helemaal duidelijk is, dan slaat die 'minder' of 'meer' nergens op. Dat is nu bij meerdere vragen het geval.
2. Bij 'geslacht' kan je 'non-binair' invullen. Dat is echter geen 'geslacht', maar een 'genderidentiteit'.
3. De optie 'Streefcijfers voor vrouwelijke hoogleraren' (als zinvolle bijdrage voor diversiteit en inclusie op een hogeschool) is onzinnig, aangezien er geen hoogleraren zijn op een hogeschool.
In dit geval is het beter om de enquête te verwijderen en pas opnieuw te plaatsen als alle fouten eruit zijn gehaald.
Wim van de Riet
11
October
2022
Bij het beginnen met de enquête zie ik al meteen dat fout 1 en 2 er nog gewoon inzitten. De enquête moet wederom opnieuw bekeken worden.
Wim van de Riet
11
October
2022
En de optie 'Streefcijfers voor vrouwelijke hoogleraren' (punt 3) zit er ook nog gewoon in. Als je denkt dat er vrouwelijke hoogleraren worden aangenomen (in de functie van hoogleraar) op een hogeschool, dan weet je eigenlijk niet wat een hogeschool is. Ligt de fout bij Bron of bij onderzoeksbureau Newcom?
Jan Ligthart
11
October
2022
Beste Wim. Er is naar gekeken.
Wat meer of minder aandacht betreft: dat betreft ten opzichte van de huidige situatie. Dat het idee van wat de huidige situatie is, per invuller kan verschillen is oké. Het gaat om het peilen van de mening van mensen over hoe zij inclusiviteit ervaren op de instelling.
Wat je opmerking over non-binair betreft: dat is en blijft een lastige discussie. we hebben nu de vraag geherformuleerd naar 'Ik identificeer me als'. Het klopt dat geslacht en genderidenteit hier door elkaar liepen en dat was onhandig, tegelijkertijd is dat ook wat bijvoorbeeld de gemeente toelaat door een X in het paspoort te zetten voor mensen die vinden dat hun geslacht zich niet in de categorieën man/vrouw laat vangen.
Voor wat betreft de hoogleraren: dat is geen fout. Deze enquête wordt onder hbo-instellingen én universiteiten verspreid, dat staat ook duidelijk in de toelichting. Dus we gaan ervanuit dat iedereen begrijpt dat dit alleen voor universiteiten geldt.
Freddy Hurkmans
07
October
2022
Als je aan het einde van de vragenlijst je naam en email adres invult dan geef je aan dat de onderzoekers contact met je mogen opnemen. Alleen als je een geldig email adres invult dan vind de pagina dat je een geldig email adres moet invullen. Je kunt van die feature dus geen gebruik maken...
Redactie
07
October
2022
Klopt. We laten ernaar kijken, Freddy.
You Wang
07
October
2022
something to start with: maybe writing this article in English?
Redactie
07
October
2022
The survey is available in English. Nevertheless: you are right. We will add an English version to this article as we should done right from the start.