Eindhoven,
07
april
2021
|
15:01
Europe/Amsterdam

Hbo: meer diploma’s en minder uitval in coronatijd

Corona gooide weliswaar het hele hoger onderwijs overhoop, maar aan de prestaties van hbo-studenten valt dat niet af te lezen. Ze behaalden vorig studiejaar vaker hun diploma en vielen minder uit.

Iedereen weet hoe de coronacrisis erin hakte vanaf maart 2020. Opeens kregen studenten voornamelijk online les en mochten ze niet meer naar hun hogeschool komen. Hoe moest het verder?

Maar op papier valt de klap mee. Sterker nog, voor de studieprestaties van sommige studenten was de crisis een blessing in disguise.

Binnenboord
Uit de nieuwste cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt bijvoorbeeld dat slechts 11,3 procent van de eerstejaars hbo-studenten is uitgevallen in collegejaar 2019/2020. In voorgaande jaren was de uitval meer dan 15 procent.

Ook Fontys had minder uitvallers, Bron: Vereniging Hogescholenhoewel meer dan het landelijk gemiddelde: 12,8 procent.

Het aantal studiewisselaars nam bij Fontys daarentegen wel wat meer af dan landelijk. Van de studenten die in 2019 instroomden, wisselde landelijk 15,7 procent in het eerste jaar van studie; bijna 3 procent minder dan in 2018. Bij Fontys daalde dit aantal met 3,8 procent, naar 15,2.

Een voor de hand liggende verklaring is dat hogescholen afgelopen jaar het bindend studieadvies hebben opgeschort. Daardoor zijn meer studenten binnenboord gebleven dan anders.

Daarvan profiteerden met name de eerstejaars die met een mbo-diploma naar het hbo gingen: slechts 14,7 procent van hen is gestrand, tegen 20,9 procent het jaar ervoor. Ongeveer dezelfde aantallen gelden voor Fontys. De vraag is natuurlijk hoe het in latere studiejaren met hen zal gaan.

Meer diploma’s
Ook bij afstudeerders heeft corona – in de statistieken – voor weinig vertraging gezorgd. Afgelopen studiejaar behaalden iBron: Vereniging Hogescholenets meer hbo-studenten hun bachelordiploma, al scheelt het niet bijster veel. Het studiesucces ging in de crisis dus omhoog in plaats van omlaag.

Vijf jaar na aanvang van hun opleiding heeft 51,9 procent het hbo-bachelordiploma op zak, en dat is net iets meer dan in de lichting ervoor (50,3 procent).

Ook het studiesucces na acht jaar is gestegen: van de lichting die in september 2012 aan het hbo is begonnen, heeft uiteindelijk 68,4 procent een diploma behaald, tegen 67,5 procent in de lichting ervoor. Bij deze getallen geldt eveneens dat Fontys meeloopt in deze landelijke trend.

Mannen en vrouwen
Van de mannen komt 42 procent binnen vijf jaar over de eindstreep en 61,2 procent binnen acht jaar. Vrouwen studeren veel beter: 61 procent is al binnen vijf jaar klaar en 74,9 procent redt het binnen acht jaar. [Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) en Petra Merkx]

Zie hieronder nog meer cijfers, ook van Fontys (scroll voor meerdere plaatjes). Bron: Dienst Marketing en Communicatie van Fontys.

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Rens
10
April
2021
Apart, dat in het artikel een paar keer de beperkte - op rendement gerichte - definitie van studiesucces wordt gehanteerd. De brede definitie omvat de persoonlijke ontwikkeling van de student, de maatschappelijke betrokkenheid van de student gedurende de studie en de ontwikkeling die de student hierin doormaakt tot het moment van afstuderen.

Zou die ook toegenomen zijn tijdens corona?
Of kun je, zoals meestal, hetgeen dat van waarde is niet meten?
Jochem Goedhals
07
April
2021
Ergens bij het lezen van dit bericht krijg ik toch een raar onderbuikgevoel....Het lijkt een overwegend positief bericht onderbouwd met cijfers en grafieken alleen vraag ik mij heel erg hard af hoe zich dit verhoud tot de mentale gezondheid van de studenten?

Minder uitval maar meer dan ooit signalen over studenten die niet of slecht zichtbaar en dus ook volgbaar zijn in hun leerproces.

Wat zegt het betere afstudeerrendement over het onderwijsniveau en gehanteerde beoordelingscriteria? Het lijkt mij zeer interessant om te onderzoeken of bekijken wat de coronacrisis en ad-hoc omzetting naar 100% online en daarna blended leren heeft gedaan met het docent handelen en het beoordelingsproces.
Laura Lubbers
09
April
2021
Ik sluit mij helemaal aan bij de kritische punten genoemd in het voorgaande (Jochem). Verder zou je nog kunnen meenemen, dat er weinig anders te doen was/is dan studeren... en dus maar door? En, dat studenten volgend jaar minder collegegeld gaan betalen... en dus maar door!


Elle v.d. Goorbergh
09
April
2021
Ik sluit mij bij de kritische kanttekeningen van Jochem en Laura aan. Ik vind het een merkwaardige positieve schets. Iemand uit de top van het CBS haalde onlangs ook de krant met de mededeling dat er als gevolg van Corona niet meer mensen met psychische problemen zouden zijn, en kort daarna hoorde ik een commercial op de radio 'Een op de 2 Nederlanders kampt met psychische problemen. Herken je dit? Ga hierover in gesprek... etc.' Ook bij ons veel signalen dat studenten (letterlijk) niet meer in beeld zijn en hun docenten/begeleiders bijgevolg hun vorderingen niet meer echt scherp op het netvlies hebben. Ik denk dat de tijd het zal leren.