Eindhoven,
18
januari
2018
|
18:16
Europe/Amsterdam

Gezocht: leden voor redactieraad Bron

Denk mee over onafhankelijk nieuwsplatform van Fontys

De uitgever van Bron, het onafhankelijke nieuwsplatform van Fontys, is op zoek naar leden voor de redactieraad van Bron. De redactieraad is voor Bron een belangrijk orgaan. De raad waarborgt de onafhankelijkheid van het nieuwsplatform én controleert het journalistieke handelen van Bron.

Er worden vijf leden gezocht: drie medewerkers, één student en een externe journalistieke deskundige. Van toekomstige redactieraadsleden wordt verwacht dat ze Bron redelijk op de voet volgen en dat ze belangstelling hebben voor alles dat te maken heeft met Fontys en hoger onderwijs in het algemeen. Daarnaast dienen leden interesse te hebben in media en journalistieke ontwikkelingen.

De redactieraad adviseert de hoofdredacteur over het algemene beleid van Bron en de hoofdredacteur kan de raad om advies vragen. Daarnaast controleert de raad of de redactie haar werkt goed doet en kan doen. Bij interne en externe geschillen kunnen alle betrokken partijen de raad om advies vragen.

Benoemingen zijn voor een periode van twee jaar, eventueel verlengd met nog eens twee jaar. De leden komen minimaal twee maal per jaar bijeen. Bij uitdiensttreding (medewerkers) of beëindiging studie (studentlid) eindigt ook het lidmaatschap van de redactieraad.

Aanmelden kan per email bij de operationeel uitgever, Piet van Ierland: p.vanierland@fontys.nl. Meer informatie kun je vinden in de redactiestatuten op deze site of je kunt contact opnemen met de hoofdredacteur van Bron, Jan Ligthart, bereikbaar via 08850-79330 of j.ligthart@fontys.nl.