Eindhoven,
30
maart
2023
|
14:47
Europe/Amsterdam

“Geld is niet het probleem, de arbeidsmarkt wel”

Het kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit om kinderen in het primair en voortgezet onderwijs beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Directeur Nus Waleson van Fontys Kind en Educatie is blij met het geld, maar vindt ook dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Eerder had het kabinet voor de komende twee jaar al ruim 400 miljoen uitgetrokken voor de verbetering van de basisvaardigheden. Met het geld kunnen volgens het ministerie ongeveer 2.200 scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden geholpen.

Dat geld moet worden besteed aan bewezen effectieve oplossingen, zoals extra lessen in kleinere groepjes, het stimuleren van lezen, bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes. Ook kunnen scholen een 'basisteam' over de vloer krijgen dat leerlingen helpt met basisvaardigheden.

Nus WalesonDirecteur Nus Waleson is blij dat er extra geld wordt uitgetrokken voor het verbeteren van basisvaardigheden van leerlingen. Maar hij vraagt zich tegelijk af of scholen daar de mensen voor kunnen vinden om die extra taken te verrichten. “Geld is niet zozeer het probleem, de krappe arbeidsmarkt wel.”

Steeds meer taken
Ook is hij te spreken over het feit dat de miljoenen ingezet moeten worden voor bewezen effectieve oplossingen. De lectoraten van het instituut zouden hierbij een bijdrage kunnen leveren. “Maar ook hiervoor geldt: wat laten we daarvoor vallen?” Volgens de directeur krijgen de pabo’s steeds meer taken naar zich toegeschoven.

“We geven nog evenveel vakken als dertig jaar geleden. Daarnaast zijn er allerlei onderwerpen bijgekomen rondom burgerschap, toetsvaardigheden, gesprekken met ouders, et cetera. Daardoor zijn de basisvaardigheden wat in de knel gekomen. Dus als we de basisvaardigheden moeten verbeteren, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden, ook op de pabo’s.”

Dan is er nog de keten van scholen. Waleson wijst erop dat als er ergens in de keten van basis onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs verbeteringen worden aangebracht, dat overal zou moeten gebeuren.

Verbeteringen handhaven
“Als de basisvaardigheden op de basisschool verbeteren, moeten we ervoor zorgen dat die in het voortgezet onderwijs gehandhaafd blijven en hebben wij in de lerarenopleidingen de opdracht dat we voortbouwen op die verbeterde vaardigheden.”

Dat zou kunnen betekenen dat we op termijn geen verplichte rekentoetsen meer hoeven afnemen. “Het is een wiel waarvan we hopen dat het in gang wordt gezet.”  [Marieke Verbiesen]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.