Eindhoven,
15
januari
2021
|
09:46
Europe/Amsterdam

‘Geen verloren jaar, maar corona-bonusjaar voor kinderen’

Met de meeste kinderen gaat het echt wel goed tijdens de coronacrisis. Die conclusie was volgens lector Maike Kooijmans donderdag de grote gemene deler van de online Aan Tafel-sessie, waarvoor Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP) het initiatief nam.

Lector Maike Kooijmans“Dat er een kleine groep is waarover we ons zorgen moeten maken is op zich van alle tijden, maar ligt tijdens deze coronacrisis onder een vergrootglas. Al moet er extra oog voor zijn dat zij niet buiten de boot vallen”, vertelde Kooijmans van het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst de 140 belangstellenden.

Aan Tafel is een maandelijkse bijeenkomst die Pedagogiek samen met de zorgorganisaties GGD Hart voor Brabant, Koraal en Cello organiseert. Iedereen mag aanschuiven die zich beroepshalve bezighoudt met het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Dit keer ging die over de coronaperiode.

Studievertraging
Te gast was onder anderen Dries Jansen, jeugdarts bij de GGD Hart voor Brabant. 
Zijn werkterrein is met name het mbo en voortgezet (speciaal) onderwijs. Jansen ziet leerachterstanden ontstaan en bij mbo-studenten veel stress door studievertraging, nu praktijklessen en stages wegvallen.

“Maar wat de een als belemmering ervaart, heeft een ander juist enorm geholpen in zijn ontwikkeling: in eigen tempo werken, veel meer vrije tijd, meer contact met ouders.” Opvallend in de ogen van de GGD-arts is dat een kleine groep hulpbehoevenden aangeeft blij te zijn dat er even wat minder bemoeienis is vanuit de jeugdzorg, met name de GGz.

GGD-jeugdarts Dries JansenMet de meeste kinderen en jongeren gaat het volgens Jansen ‘gelukkig goed’: “Ze zijn creatief en kunnen goed omgaan met veranderingen. Misschien moeten we ook met een andere mindset kijken naar deze periode. Niet denken in termen van een verloren jaar, maar van een corona-bonusjaar waarin lessen zijn geleerd die opwegen tegen de opgelopen achterstanden.”

Jongeren vinden het wel best
Hij kreeg bijval van Iris Kuilenberg van Ypse, een organisatie die kinderen en jongeren met psychische klachten trainingen aanbiedt. Zij gaf aan het beeld te herkennen dat jongeren het eigenlijk best wel fijn vinden dat er nu wat minder van ze wordt gevraagd.

Lector Maike Kooijmans ziet in de dagelijkse praktijk zeker kinderen die door corona zwaar in de put zitten. Tegelijk zijn er volgens haar ook die ‘wel varen bij deze time-out, voor schoolwerk of voor de ‘bemoei-zorg’ die wegvalt’.

Studenten Pedagogiek en lector Maike Kooijmans (rechts) zijn klaar voor de 'kinderrechtentour'. “Er zijn kinderen die met zo veel hulpverlening te maken hebben, dat het heel hard werken voor ze is. Bij kinderen met wie het goed gaat, zie je bijvoorbeeld dat vakantie een periode kan zijn waarin ze zich pas echt goed eigen maken wat ze in een schooljaar hebben meegemaakt. En op dat moment hun groeispurtjes maken.”

Blijf positief
De wisselende ervaringen van kinderen met de coronapandemie heeft de lector ook ervaren tijdens de recente ‘kinderrechtentour’ langs een aantal Midden-Brabantse gemeenten.

Studenten van FHP polsten toen bij leerlingen de impact die deze periode op hun alledaagse leven heeft. Het lectoraat presenteert de onderzoeksresultaten hiervan voor de carnavalsvakantie.

Voor de meeluisterende professionals ‘Aan Tafel’ had Kooijmans nog een tip voor pedagogisch handelen in crisistijd: “Blijf positief en pas ook je taal aan. Praat niet in termen als een coronageneratie of een verloren jaar. Dat stigmatiseert de jongeren van nu. Praat liever over bonusjaren.” [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
CB
16
January
2021
Mja. Ik zou deze lector toch eens aanraden met kinderarts Karóly Illy in gesprek te gaan, me dunkt. Ik heb geen exacte cijfers, maar om me heen hoor ik juist exact het tegenovergestelde. Om het op microniveau te houden: Wat te denken van een klantenservicemedewerkster die thuis aan het werk is én waarvan beide kinderen - een zoon en dochter - thuis onderwijs krijgen? De dochter redt het net, de zoon heeft concentratieproblemen. En zo zijn er meer.
Rene klerks
15
January
2021
Beste lezer.

Dit bericht doet mij, vader en betrokken bij en bezorgd over de al bijna n jaar durende gedwongen ontwikkelingsstilstand van jonge mensen, veel verdriet.

De positie van jongeren in coronatijd een ondergeschoven kind is. En u weet heel goed tot welke problemen de maatregelen leiden. Op allerlei gebieden.

Met u als vrienden, hebben jongeren geen vijanden meer nodig.

U zult het wel redden, want u zit al goed. Ik trouwens ook. Anke (19) niet en heel veel Anke's evenmin. Denk daar volgende keer eens aan, als u jongeren weer eens neerknuppeld met uw bonusjaar.

Rene klerks.