Tilburg,
19
november
2020
|
16:59
Europe/Amsterdam

‘Kinderrechtendag júíst tijdens corona vieren’

Tijdens de Internationale Kinderrechtendag vieren Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP), lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en Innovatienetwerk Jeugd vrijdag samen het bestaan van de 54 kinderrechten. Het is ook het startsein voor een ‘kinderrechtentour’, die de basis vormt voor onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het alledaagse leven van kinderen. 

Kinderrechten vieren is nodig, stelt lector Maike Kooijmans. Zeker nu de coronacrisis de naleving ervan bemoeilijkt.  

Het is inmiddels 31 jaar oud, het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat door de Verenigde Naties op 20 november 1989 unaniem werd aangenomen. Daarin staan de 54 kinderrechten beschreven die gelden voor iedereen die jonger is dan achttien jaar. Denk daarbij aan het recht op vrijheid van meningsuiting, op onderwijs, op spelen en het op veilig opgroeien. 

Lector Maike KooijmansForse opdracht voor pedagogen
Dat die rechten vrijdag internationaal
 worden gevierd, is belangrijk omdat ‘we kinderen ervan bewust willen maken dat zij rechten hebben’, aldus Kooijmans: Voor pedagogen is dat een opdracht.”

Een forse opdracht bovendien, stelt zij. “Het realiseren van rechten als kinderen veilig, gezond
 en plezierig laten opgroeien én dat ze recht hebben op participatie, staat nog in de kinderschoenen.”
 

De coronacrisis bemoeilijkt het verbeteren daarvan. In hoeverre daarvan sprake is, wil Kooijmans’ lectoraat de komende jaren onderzoeken. Het vooronderzoek startte in maart bij het begin van de coronacrisis. 

Als volgende stap in het onderzoek start na vrijdag een ‘kinderrechtentour’ van zes dagen. Daarbij toert een bestelbus van FHP, omgebouwd tot Kinderstem-bus, door de Regio Hart van Brabant om met kinderen de kinderrechten te vieren.
 

Kinderen bezoeken
In die bus nemen vier eerstejaars
 
FHP-studenten plaats, samen met Kooijmans. Een andere passagier is
 Eva Saeboe van Innovatienetwerk Jeugd, dat ideeën voor de jeugd(hulp) ondersteunt. Zij gaan kinderen in zes gemeenten van de Regio Hart van Brabant op verschillende locaties bezoeken, om met hen te praten over wat zij meemaken in de coronacrisis.  

Recht op onderwijs, één van de 54 kinderrechten.Kooijmans: “We vragen ze ook wat hun dromen en wensen zijn. En naar hun ideeën over hoe uit de coronacrisis te komen. We gaan de meningen van kinderen ophalen en doen spelletjes met ze.”  

Na afloop van de tour brengen de lector, Saeboe en de studenten met een vertegenwoordiging van kinderen die meningen naar wethouders en burgemeesters uit de betrokken gemeenten.

“Het is dus n
iet een onderzoek óver kinderen. Wij willen van de kinderen zelf horen wat ze meemaken, wat zij aan kansen zien in deze crisis en waar ze last van hebben of bang voor zijn.
 

Hoofdonderzoek
De uitkomsten van dit
 vooronderzoek vormen mede de basis voor het hoofdonderzoek, waarvoor nog wel financiering moet worden gevonden. De slagingskans acht Kooijmans aanzienlijk. “Het ziet er goed uit omdat er in het pedagogische veld zoveel vragen zijn rondom de coronacrisis. Er zijn ook middelen beschikbaarheid gesteld door de overheid en daarvan willen we graag gebruikmaken.” [Erwin
 Blatter] 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.