Eindhoven,
09
april
2019
|
17:47
Europe/Amsterdam

Geen hbo’ers in besturen ISO en LSVb: ‘Gemiste kans’

De besturen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteerden afgelopen week hun nieuwe besturen. Opvallend is dat er amper vertegenwoordiging vanuit het hbo is. “Heel jammer en een gemiste kans”, reageert Fontys-bestuurder Nienke Meijer.

Alle vijf de bestuursleden van het ISO studeren aan de universiteit, een van hen is oud-hbo’er. Bij het LSVb is het een vergelijkbaar plaatje: allemaal universiteitsstudenten, waarvan er twee eerder een hbo-propedeuse volgden.

En dat terwijl hbo’ers de grootste groep vormen in het hoger Nienke Meijeronderwijs: 452.000 studenten, tegenover 293.000 universiteitsstudenten.

Genoeg kandidaten
“Echt heel jammer dat er geen huidige hbo-studenten bij zijn. Een gemiste kans ook, want alleen al bij Fontys zie ik heel veel geschikte kandidaten, die ik met alle vertrouwen zou aanbevelen bij de beide organisaties”, laat Fontys bestuursvoorzitter Nienke Meijer via haar woordvoerder weten.

Ook oud-voorzitter van de studentenfractie van Fontys Remco Helminck vindt het gebrek aan hbo’ers in de besturen spijtig. “Ik begrijp dat ze de meeste geschikte kandidaten kiezen, maar ik denk wel dat hbo’ers zich straks minder kunnen identificeren met het bestuur. Het ISO en de LSVb hebben nu Remco Helminckte veel oog gehad voor het kiezen van de meest competente kandidaat, en minder oog gehad voor het goed verdelen van de zetels over hbo en universiteiten.”

Weinig animo
“Diversiteit is voor ons heel belangrijk, en we proberen daar echt op allerlei manieren aan bij te dragen”, legt ISO-voorzitter Tom van den Brink uit. “Tegelijkertijd ben je ook gewoon op zoek naar een goed team dat kan samenwerken. Er is gezocht naar de beste kandidaten en uiteindelijk heeft een onafhankelijke commissie bij het ISO voor deze mensen gekozen.”

Een verklaring voor de verdeling van de bestuursfuncties ligt volgens Van den Brink bij het gebrek aan animo vanuit het hbo. Precieze cijfers van hoeveel hbo’ers er op de vacatures reageerden heeft Van den Brink niet. “Maar je kunt er wel vanuit gaan dat er meer Tom van den Brinkaanmeldingen waren vanuit de universiteiten. Bestuurswerk speelt op het hbo vaak een andere rol dan op universiteiten. Daar hebben ze allemaal fulltime universiteitsraden, wat op het hbo vaak niet het geval is.”

Geschikte competenties
Hbo’ers worden ook in de nieuwe besturen echt goed vertegenwoordigd, benadrukken zowel het ISO als de LSVb. “Bij het nieuwe bestuur is kritisch gekeken dat ze over alle competenties beschikken. Daaronder valt ook dat ze moeten weten hoe het hbo werkt en wat daar speelt. Die kennis zit er bij dit nieuwe bestuur zeker weten in”, vertelt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

Hetzelfde geld voor het ISO: “Wij doen er van alles aan om studenten van hogescholen te betrekken en hebben regelmatig vergaderingen en inspraakavonden waar heel veel hbo’ers op af komen”, vertelt Van den Brink. “Op die manier weten we zeker dat hbo’ers ook echt gehoord en gerepresenteerd worden, zij het nu misschien niet in de vorm van representatie in een bestuursfunctie.” [Eva Witte]