Eindhoven,
22
november
2021
|
17:15
Europe/Amsterdam

Geen 2G maar 3G in hoger onderwijs

Als de coronapas inderdaad verplicht wordt in het hoger onderwijs – en daar lijkt het wel op – dan krijgen studenten toegang tot de campus als ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. 3G dus.

Dat blijkt uit het ontwerpbesluit dat het demissionaire kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De medezeggenschap staat hierbij buitenspel en mag niet meepraten over de invoering.

De komst van dit ontwerpbesluit (en een bijbehorende wetsvoorstel) was al aangekondigd in een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De coronabesmettingen lopen zo snel op dat het kabinet drastische maatregelen overweegt.

Geen lockdown
Het is nog niet zeker dat de coronapas daadwerkelijk wordt ingevoerd, maar OCW-minister Van Engelshoven wil in elk geval geen nieuwe lockdown in het hoger onderwijs. Dan liever een coronapas, zegt ze keer op keer.

Die mogelijkheid van een coronapas in het hoger onderwijs staat sinds afgelopen voorjaar al in een tijdelijke wet, maar daarin staat ook dat de medezeggenschap een veto heeft. In het nieuwe besluit wordt dat veto omzeild.

Het is nog niet zeker wat de politieke Een lege campus bij een lockdown. Dat wil de minister voorkomen.partijen in de Tweede Kamer daarvan vinden. Ze hebben hun kruit nog droog gehouden.

Hogescholen en universiteiten moeten zorgen voor “een toegankelijke voorziening waar de student zich kan laten testen op infectie met het virus SARS-CoV-2”, staat in het ontwerpbesluit. Ook moet de informatievoorziening daarover op orde zijn.

Borging toegankelijkheid
Verder moeten de instellingen de toegankelijkheid van het onderwijs borgen voor de student die niet over een coronatoegangsbewijs beschikt. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt wanneer die borging niet lukt.

Het kabinet wil dezelfde uitzonderlingen laten gelden als tijdens de lockdowns. Voor een tentamen hoeven studenten dus geen coronapas te tonen. Hetzelfde geldt voor ‘kwetsbare studenten’ die voor begeleiding naar de campus mogen komen. Ook het praktijkonderwijs wordt uitgezonderd.

Die uitzonderingen gelden “onder de voorwaarde dat dan op andere wijze een passend beschermingsniveau kan worden bereikt”. Te denken valt aan de anderhalve meter afstand, mondkapjes, beperkte groepsgrootte enzovoorts.

Het kabinet zou graag willen dat de Tweede Kamer dit besluit zo spoedig mogelijk aanneemt om vaart te kunnen maken. Het is nog niet bekend of een meerderheid daaraan mee wil werken. [HOP]

Reacties 1 - 5 (5)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Kevin
03
December
2021
Laten we hopen dat het niet zover zal komen. De studenten zijn het bestaansrecht van het (hoger) onderwijs. Studenten missen het sociale aspect, krijgen geen intro, kunnen na de studie de kroeg niet meer in... dat zijn zaken die studenten ook zouden motiveren voor het inschrijven voor HO. Maar ja, de angst, die zo is aangewakkerd, niet alleen door Den Haag, ook door de media, braaf gevolgd door onze onderwijsinstelling..

Dit treft onze studenten, maar zeker ook medewerkers. Diversiteit en inclusiviteit staat hoog op de agenda, althans, wanneer dit past binnen de eigen agenda. Gemiste kans lijkt me.
Willie
24
November
2021
2g; 3g; het is allemaal niet legaal en allemaal indirecte dwang
Testen voor toegang gaat o.a. voorbij aan grondwet artikel 11 integriteit van je lichaam en tevens privacy omtrent medische gegevens (AVG)

Dus beiden zouden geen basis mogen zijn om onderwijs op locatie te kunnen volgen, mijns inziens.
Jeroen Aarts
23
November
2021
Het is daarnaast ook schrijnend te lezen dat onze minister van OCW meer gelooft in en oproept tot de discriminatie van een deel van onze studenten en medewerkers, dan in gelijke behandeling.
Jeroen Aarts
23
November
2021
Dit zijn heel zorgelijke ontwikkelingen. 2G en 3G zijn beiden vormen van indirecte dwang en gaan in tegen alles waar wij als land altijd voor stonden. Ik hoop dat Fontys zich hier hevig tegen verzet en er alles aan doet om deze tyrannie een halt toe te roepen. Dat zou ik ook wel verwachten, gezien de recente claims te strijden voor meer inclusiviteit en diversiteit.
Arno Kierkels
23
November
2021
Als hogeschooldocent komen de uitwassen van dit dystopische c-beleid inmiddels aardig dichtbij. Ondanks duidelijke protesten vanuit o.a. VSNU en de LSVb lijkt het kabinet toch wéér te kiezen voor meer controle en minder visie, in de vorm van een CTB in het onderwijs (waarbij gemakshalve ook alle (!) medezeggenschapsraden hun instemmingsrecht verliezen) (1).

Wederom moet de Tweede Kamer stemmen o.b.v. een hoog aantal aannames en schattingen van OMT, zonder wetenschappelijke onderbouwing (2). Maar deze keer gaat het om mogelijke gevolgen voor een groep waarvan de helft (!) al psychische klachten heeft en over een maatregel (CTB) die door het OMT niét (!) als maatregel tegen virusverspreiding wordt gezien. (3)

Dus: stop met utilistisch gehersenscheet over het aantal besmettingen in het hoger onderwijs en trek een morele grens, als docent, student, medewerker en instelling. Vooral diegenen die graag woorden als 'inclusie' en 'burgerschap' gebruiken. De stilte is niet om aan te horen.