Eindhoven, Nijmegen,
21
juni
2017
|
11:48
Europe/Amsterdam

‘Gebruik gebaren helpt kinderen Downsyndroom bij hun taalontwikkeling’

Fontys-docent Stijn Deckers promoveert aan Radboud Universiteit

Bijna 250 Fontys-studenten werkten mee aan het promotieonderzoek van Stijn Deckers, docent Fontys Paramedische Hogeschool (FPH). Deckers laat zien dat het gebruik van gebaren de taalontwikkeling van kinderen met het downsyndroom helpt. Donderdag 29 juni promoveert hij aan de Radboud Universiteit.

Met zijn promotie weerlegt Stijn Deckers de veelgehoorde opvatting onder logopedisten, ouders en leerkrachten dat het inzetten van ondersteunende gebaren de ontwikkeling van het gesproken woord remt. Het is juist belangrijk om zo vroeg mogelijk met ondersteunende communicatievormen zoals gebaren te starten, concludeert hij. Meer over het onderzoek van Deckers is te lezen in het kader.

250 studenten, van wie een klein groepje studenten van de Radboud Universiteit en Universiteit van Leiden, hielpen mee met het onderzoek van Deckers. “We maakten video-opnamen van kinderen met het downsyndroom, deden tests, namen assessments af, spraken met leerkrachten, ouders en logopedisten. We hebben uren observatiemateriaal”, legt de docent uit. Hij trainde de studenten van tevoren. “Ze gingen daarna in tweetallen aan de slag en samen op pad.”

Verschillende disciplines
Deckers werkte vanaf voorjaar 2012 aan zijn promotie, onder leiding van associate lector Yvonne van Zaalen. Het is een van de onderzoeken binnen het lectoraat Health Innovation and Technology. “Het mooie van mijn onderzoek is dat er verschillende disciplines in samenwerken, zoals logopedie, fysiotherapie en podotherapie. Er is in de breedte gekeken naar het kind. Dat is ook precies het doel van de nieuwe studierichting Interprofessioneel samenwerken, waar ik docent ben”, vertelt Deckers.

Donderdag 29 juni promoveert Deckers aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is de bedoeling dat zijn onderzoek wordt opgenomen in de onderwijsprogramma’s van relevante opleidingen. Bij FPH is dat al het geval, Deckers hoopt dat ook andere relevante opleidingen het overnemen. De resultaten gelden overigens niet alleen voor mensen met het Downsyndroom. Ook mensen met problemen in taal en communicatie door andere oorzaken kunnen er baat bij hebben. [PM]

Meer weten over het onderzoek van Stijn Deckers? Lees dan onderstaand artikel van de wetenschapsredacteur van de Radboud Universiteit, Iris Kruijen.

Naschrift Stijn Deckers (3 juli):
Naar aanleiding van dit artikel heb ik veel reacties gekregen. Het gaat dan met name om deze zin: ‘De veelgehoorde opvatting onder logopedisten, ouders en leerkrachten dat gebarenwoordenschat de gesproken woordontwikkeling remt’. Meerdere logopedisten zijn het hier volledig mee oneens en geven aan dat ik hiermee een verkeerd beeld schets van de expertise en kennis van logopedisten met betrekking tot het inzetten van ondersteunende gebaren bij kinderen met Downsyndroom. Dat was uiteraard en absoluut niet de bedoeling van het artikel, noch van mijn onderzoek. Er is veel deskundigheid bij logopedisten die betrokken zijn bij de ondersteuning van kinderen met Downsyndroom, dat heb ik in al die jaren ook van dichtbij mogen meemaken. Dat wil ik graag extra benadrukken. Uit de gesprekken met onder meer logopedisten, leerkrachten en ouders van zo'n 60 kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van twee tot zeven jaar bleek toch dat nog enkele logopedisten en meerdere ouders géén gebaren of andere communicatievormen wilden inzetten, omdat ze er vanuit gaan dat dit de spraak- en gesproken woordontwikkeling kan remmen.
Het bericht wil ik hiermee dan ook graag nuanceren. Het is géén veelgehoorde opvatting, maar aangezien er wel nog altijd geluiden in die richting wijzen, is het goed om daar aandacht aan te blijven besteden. Overigens geeft dit nieuwsbericht slechts een klein deel van mijn daadwerkelijke onderzoeksresultaten weer. Ik deel de rest heel graag met u. Als u mij een e-mail stuurt, dan stuur ik u graag een PDF van mijn proefschrift. Voor vragen of opmerkingen ben ik zeker ook bereikbaar: stijn.deckers@fontys.nl.