Eindhoven,
05
november
2019
|
17:49
Europe/Amsterdam

Fontys wacht op goedkeuring investeringen ‘basisbeurs’

De eerste tien universiteiten en vijf hogescholen kunnen vanaf nu investeringen gaan doen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, met het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs. Dat maakte onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vandaag bekend. Fontys heeft ook een plan ingediend, maar wacht nog op goedkeuring.

De studievoorschotmiddelen komen voort uit de invoering van het leenstelsel in 2015. Dat kwam in plaats van de basisbeurs en zou extra geld voor investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs opleveren.

Vorig jaar constateerde de Algemene Rekenkamer dat de daadwerkelijke investeringen nog niet volledig of onduidelijk waren (lees er meer over in dit eerdere artikel van BRON). Daarom kwam Van Engelshoven vandaag met de toezegging tot concretisering.

Studenten vertegenwoordigd
De plannen van Fontys Hogescholen vallen onder drie hoofdlijnen: professionalisering van eigen docenten, thema succesvol studeren en authentieke leer- en onderzoekomgevingen. Ze worden verder toegelicht in het Plan Kwaliteitsafspraken Fontys Hogescholen dat afgelopen voorjaar is gestuurd naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Belangrijke voorwaarde is dat studenten van iedere onderwijsinstelling betrokken zijn bij de plannen en instemmingsrecht hebben op de besteding van de studievoorschotmiddelen. Daarnaast bepalen docenten Joep Houtermanen bestuurders de plannen. Binnen Fontys zijn de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Instituutsmedezeggenschapsraden (IMR-en) van alle instituten betrokken.

“En in beide organen zijn ook studenten vertegenwoordigd”, aldus Joep Houterman, lid van het College van Bestuur. De voorzitter van de studentenfractie van de CMR was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.

Dialoogsessies met stakeholders
Volgens Houterman heeft het plan in ieder geval ‘een Fontysbreed component’. “We zijn vorig jaar begonnen met dialoogsessies met verschillende stakeholders. Zo hebben we de ideeën uiteindelijk afgebakend tot de drie hoofdlijnen. De professionalisering van eigen docenten betreft continue doorontwikkeling, bijvoorbeeld vakinhoudelijk of op het gebied van coachingsvaardigheden.”

“Het thema Succesvol Studeren gaat over maatregelen om effectief te sturen op studiesucces en met de authentieke leer- en onderzoekomgevingen willen we mogelijkheden vergroten om te leren en onderzoeken binnen de beroepspraktijk”, aldus het bestuurslid.

Verwachte bedragen
Het plan wacht nu op goedkeuring en daarmee toekenning van de verwachte bedragen voor de periode 2019 - 2024. Die bedragen zijn afhankelijk van het aantal voltijd bachelorstudenten dat in die periode bij Fontys studeert en voorheen een basisbeurs zou krijgen. Fontys zet vooralsnog in op de volgende bedragen:

  • 11,7 miljoen in 2019
  • 13,1 miljoen in 2020
  • 21,9 miljoen in 2021
  • 27,1 miljoen in 2022
  • 28,4 miljoen in 2023
  • 31,8 miljoen in 2024

Beoordeling NVAO
Uiterlijk in april 2020 moeten alle plannen zijn beoordeeld. Dat ligt in eerste instantie bij de NVAO. Op basis van die beoordeling stuurt de NVAO een advies over de betreffende plannen naar het ministerie van OCW. Daar wordt dan de uiteindelijke beslissing genomen. Zodra de plannen van een onderwijsinstelling zijn goedgekeurd, worden ze vermeld op de website van het ministerie van OCW.

Studievoucher 2000 euro
Voor studenten die wel onder het leenstelsel vallen, maar die afstuderen voordat ze kunnen profiteren van de investeringen, is een oplossing bedacht; ze krijgen een studievoucher van tweeduizend euro die ze vijf tot tien jaar na hun afstuderen kunnen gebruiken voor extra scholing.

Tot nu toe zijn vijftien plannen van hogescholen en universiteiten goedgekeurd, waarmee 216 miljoen euro gemoeid is. Tot 2021 kan dat bedrag oplopen tot 663 miljoen euro. Uiteindelijk moeten de plannen van 54 instellingen worden beoordeeld. Als die allemaal worden goedgekeurd, gaat het om een totaalbedrag van 2,4 miljard euro. [Anke Langelaan]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.