Eindhoven,
28
juni
2018
|
11:24
Europe/Amsterdam

Fontys scoort wederom goed in NSE

Fontys mag tevreden zijn met de scores die zijn gehaald bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) van dit jaar. Over de hele linie beoordelen de voltijds studenten hun Fontys-opleiding gemiddeld met een dikke 7,5. Opvallend is dat vergeleken met vorig jaar de scores vrijwel op alle terreinen gelijk zijn gebleven of beter zijn.

door Jan Ligthart
Over de hele linie is nationaal gezien de tevredenheid van studenten over hun opleiding aan een hogeschool of universiteit juist afgenomen. Met name over de aansluiting op de arbeidsmarkt is het tevredenheidscijfer nationaal met ruim 2 procentpunt gedaald. Juist op dat vlak doet Fontys het goed. 
Een ander zwak punt in het hoger onderwijs blijft volgens de NSE-resultaten de internationalisering. Dat thema scoort ook bij Fontys het laagst, maar wordt tegelijkertijd dit jaar door Fontys-studenten wel beter beoordeeld dan een jaar eerder.

In totaal vulde 42,5 procent van alle voltijdstudenten bij Fontys de NSE in, een vergelijkbaar aantal als in 2017. Ruim 29 procent deed dat anoniem. Bijna driekwart (74,5 procent) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn met hun studie. Dit wijkt nauwelijks af van het NSE-resultaat uit 2017. 
Hierbij dient overigens opgemerkt dat het in dit artikel cijfers betreft over heel Fontys. Het zijn dus gemiddeldes. Voor de afzonderlijke hogescholen kunnen de scores afwijken van dit algemene beeld. 

Aansluiting bij werkveld
Op het thema 'voorbereiding beroepsloopbaan' (3,77) heeft Fontys de hoogste score. Hetzelde geldt voor 'stage ervaring' (3,95). Andere thema's waarop Fontys vergeleken met andere hogescholen gunstig wordt beoordeeld door de eigen studenten zijn 'uitdagend onderwijs', 'studierooster', 'inhoud' en 'docenten'. 
Fontys scoort nog steeds wat lager op 'algemene vaardigheden', 'studielast', 'groepsgrootte', 'studiefaciliteiten' en 'kwaliteitszorg'. De laatste twee zijn echter wel duidelijk verbeterd vergeleken met een jaar eerder. Verder lijken de resultaten ook op themaniveau veel op die van 2017