Eindhoven,
15
oktober
2019
|
10:35
Europe/Amsterdam

Fontys op Dutch Design Week: ook onderwijs kun je ontwerpen

De Dutch Design Week in Eindhoven gaat voornamelijk over bijzondere ontwerpen en dat hoeven niet alleen tastbare producten te zijn, zo laat Fontys Hogescholen zien. De opleider toont in zijn ‘hub’ op Strijp-T in gebouw TQ5 hoe ook onderwijs en onderzoek kunnen worden ontworpen.

Fontys noemt design thinking een andere manier van onderwijs inrichten waarbij het studenten en onderzoekers prikkelt en waarbij het leer- en onderwijsproces centraal staat. “Bij de Dutch Design Week zie je heel veel producten. Wij willen laten zien dat de waarde van het onderwijs het proces ernaartoe is”, zegt projectleider Annemarie van den Broek.

Zij hoopt bezoekers van de Dutch Design Week (DDW), die wordt gehouden van 19 tot en met 27 oktober, ook inzicht te geven in design thinking. In het kort komt het bij design thinking erop neer dat het ‘leren’ van de student meer centraal komt te staan door ze in een team van studenten aan een maatschappelijk of DDW trekt jaarlijks meer dan 330.000 bezoekers.beroepsgericht vraagstuk te laten werken.

“In het onderwijs gaan we ervan uit dat de kennis van de docent wordt overgedragen op de studenten, maar het is maar de vraag of de student er iets mee doet en kan.”

Ontwerpgericht onderwijs
Daarom werkt Van den Broek bij de Pabo in Eindhoven veel met ontwerpgericht onderwijs. Studenten werken dan in groepen aan een opdracht die past binnen het curriculum van de opleiding. “Als de student zelf op pad gaat, kiest hij of zij wat relevant is binnen de context van een opdracht.”

Een onderwerp waarmee bijvoorbeeld Pabo-studenten zich bezighouden, is de internationalisering van de samenleving. In een stad als Eindhoven speelt dit een nadrukkelijke rol op basisscholen omdat zich veel expats vestigen in die stad.

“Waarom ervaren scholen dit als ingewikkeld? De studenten verdiepen zich in het probleem en bedenken een oplossing. Daarbij moeten ze creatief zijn, eventueel zetten ze technologie in. Het is een aantrekkelijkere en actiever manier van leren.”

Hub Fontys
Hoewel de hub van Fontys op de DDW niet altijd concrete producten toont, is er voor de bezoeker toch wat te zien, verzekert Van den Broek. “We laten de stappen zien die bij design thinking komen kijken. Een aantal studenten laat wel concrete producten zien. Dat zijn ‘tussenresultaten’ van hun project. Dat kan een poster zijn, maar ook een mindmap of een visualisatie op een whiteboard.”

Ook houden studenten, als de bezoeker er om vraagt, een korte presentatie en zijn er lezingen en dialoogsessies.

De Pabo in Eindhoven en verschillende andere opleidingen, passen design thinking al toe in het onderwijs. “De Dutch Design Week is een mooi moment om te laten zien wat je met ontwerpgericht onderzoek en ontwerpgericht onderwijs kunt bereiken.” [Erwin Blatter]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.