Eindhoven, Sittard, Tilburg,
26
september
2017
|
09:40
Europe/Amsterdam

Sittard en Kunsten scoren goed op ranglijst hogescholen

Fontys daalt een plaats in Keuzegids 2018

Van de elf grote hogescholen in Nederland staat Fontys op de zesde plek in de Keuzegids HBO 2018, die vandaag uitkomt. Daarmee daalde de hogeschool een plek ten opzichte van vorig jaar. Fontys heeft wel meer ‘topopleidingen’ dan in de vorige Keuzegids. Avans Hogeschool mag zich de beste brede hogeschool van Nederland noemen. Onderaan staat Hogeschool van Amsterdam.

Van de 105 beoordeelde opleidingen van Fontys, krijgen er twaalf het predicaat ‘topopleiding’ (meer dan 76 punten). Vorig jaar waren dat er tien. Ter vergelijking: Avans Hogeschool (een derde kleiner dan Fontys) heeft er ook twaalf.

Vijf in Sittard
Locatie Sittard is zonder twijfel de grote winnaar van Fontys, met vijf topopleidingen in huis: Lerarenopleiding Natuurkunde (98), Lerarenopleiding Nederlands (92), Lerarenopleiding Pedagogiek (82), Lerarenopleiding Algemene Economie (80) en Lerarenopleiding Engels (76).

Wat is het geheim van Sittard? “Dat wordt ons vaak gevraagd”, lacht directeur Lerarenopleiding Anton van den Brink (waar vier van de vijf topopleidingen onder vallen). “Ik denk dat de kleinschaligheid van Sittard eraan bijdraagt. Er zijn hier korte lijnen, we zitten dicht op de student. Op de High Five (die de ‘kleine kwaliteiten’ meet), scoren wij ook altijd hoog.”

Maar het is niet alleen dat. “We zijn de strengste lerarenopleiding van Nederland, onze studenten moeten de propedeuse binnen een jaar halen. Dat wordt gewaardeerd. Studenten geven onze docenten ook heel hoge punten. ‘Teach what you preach’ is voor ons heel belangrijk. Er worden steeds nieuwe didactische vormen gebruikt, met veel creativiteit."

Feest bij Kunst
Ook bij de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg kan de vlag uit. De school heeft drie topopleidingen: Docent Theater (88), Docent Dans (84) en Muziek uitvoerend (76). Nee, ze zijn nog niet gewend aan goede uitslagen, meldt sectorleider Muziek Raf De Keninck van FHK. Hij ziet dit resultaat wel als een beloning voor de vernieuwingen die de hogeschool afgelopen twee jaar invoerde. "We hebben veel meer aandacht voor de buitenwereld gekregen, we verhoogden het reflectievermogen op alle vlakken. Van de buitenwereld op ons, van studenten op zichzelf. En dat waarderen studenten. Bij veranderingen weet je niet hoe het uitpakt, soms zie je een tijdelijke teruggang in de waardering omdat nog iedereen moet wennen. Maar de herprofilering van onze muziekopleiding (die geheel internationaal werd, red.) leverde ons drie keer meer aanmeldingen op."

Andere toppers van Fontys: Tilburg: Lerarenopleiding Godsdienst (86); Venlo: Mechatronica (84) en Informatica (78) en Eindhoven: Lerarenopleiding Basisonderwijs (82).

Uitschieters naar onderen
Er zijn bij Fontys ook uitschieters naar onderen. Werktuigbouwkunde in Eindhoven heeft 42 punten en is hekkensluiter onder de twaalf opleidingen Werktuigbouwkunde in Nederland. Met name de docenten en faciliteiten worden lager dan gemiddeld beoordeeld.

Ella Hueting, directeur van de Hogeschool voor Engineering en de Hogeschool voor Automotive, is verrast door de uitslag, maar ook niet helemaal. “We hebben de laatste jaren samen met studenten een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar daar blijkbaar niet goed genoeg over gecommuniceerd. Ik denk dat Werktuigbouwkunde een heel mooie opleiding is, maar we hadden en hebben wel te kampen met een aantal problemen. Zo hebben we absoluut ruimtegebrek: de studenten vinden dat ze te weinig plek hebben voor zelfstudie.”

Engelstalige variant
Vorig jaar kwam er een Engelstalige variant van WTB. “Dat ging met horten en stoten. We hebben nu internationale studenten in de medezeggenschapsraad, die ons scherp houden. Studenten hadden – mede door het ruimtegebrek – vorig jaar ook echt een beroerd rooster. We hebben nu een uur extra per dag aan het rooster toegevoegd. Als we over twee jaar verhuizen zijn de problemen met ruimte in ieder geval voorbij. Over de kwaliteit van de opleiding twijfel ik niet, maar we moeten de uitslag nog wel even goed bestuderen.”

Vastgoed en Makelaardij in Eindhoven is ook een hekkensluiter. Vierde (van de vier) en slechts 44 punten. Deze opleiding scoort over de hele breedte net onder het gemiddelde of net erop. De gemiddeldes van de opleiding worden onderuit gehaald doordat er in het tweede jaar veel studenten uitvallen.

Ontevreden
De Tilburgse Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn haalde 44 punten en staat onderaan de lijst van zes gelijksoortige opleidingen in Nederland. De opleiding scoort met name slecht op ‘inhoud’ en ‘vaardigheden’. Het is wel opvallend bij deze opleiding dat studenten er niet erg tevreden over zijn, terwijl de ‘expert’ (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) wel positief oordeelt.

De Lerarenopleiding Scheikunde treft hetzelfde lot, al heeft deze opleiding geen 44 maar 40 punten. Studenten geven de opleiding een zware onvoldoende voor inhoud. Ook over de toetsing zijn zij ontevreden. Ze vinden wel dat ze goed worden voorbereid op hun loopbaan.

Keuzegids HBO 2018
Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) geeft elk jaar de Keuzegids HBO uit. Als input gebruikt CHOI onder meer de Nationale Studentenenquête (NSE), de instroomcijfers en slaagpercentages van de HBO-raad en accreditatierapporten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Bij Fontys vulden in 2017 bijna 19.000 studenten de NSE in, dat is iets minder dan de helft van het totale aantal studenten. [Petra Merkx]

Fotografie, onderste foto: Bas Gijselhart