Tilburg,
07
november
2018
|
16:20
Europe/Amsterdam

Fontys lerarenopleiding positief over plan Onderwijsraad

Advies: haal schotten tussen onderwijstypen weg

Om het lerarentekort tegen te gaan, adviseert de Onderwijsraad om de schotten tussen de onderwijstypen weg te halen en leraren breder op te leiden. “Een revolutionair plan”, reageert Yvonne Visser, directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Ze is positief: “Als we leraren breder kunnen inzetten, is dat een oplossing voor veel scholen.”

Vandaag werd het rapport Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap gepubliceerd. De Tweede Kamer had de Onderwijsraad om het advies gevraagd. Met de voorgestelde maatregelen wordt de mobiliteit en de aantrekkelijkheid van het vak groter, zegt de Onderwijsraad.

Overstappen
Leraren stappen nu niet zo makkelijk over van het basis- naar het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Daarvoor is een aanvullend diploma nodig. In de opzet van de raad kunnen leraren makkelijk van sector of vak wisselen. Het idee is dat alleYvonne Visser leraren een generieke basisopleiding krijgen waarin didactiek en pedagogiek centraal staan. Dat is de basis waarop zij verder bouwen met ‘clusters’ en ‘specialisaties’.

Clusters zijn bijvoorbeeld ‘het jonge kind’ (voorschoolse educatie en groep 1 en 2) of een bètacluster waarin de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde samengaan. Voor de bovenbouw havo/vwo of in beroepsspecifieke vakken in het vmbo of mbo kunnen (aankomende) leraren een specialisatie volgen.

Huiverig
Huiverig is Visser nog wel voor het samengaan van de vakken in clusters bèta-, gamma- en zorg- en welzijn. “Ik heb het rapport nog niet helemaal kunnen lezen, maar ik vraag me wel af hoe de raad wil waarborgen dat inhoudelijke kennis niet verloren gaat. Als je de vakken verbreedt, kan dat ten koste gaan van de diepgang.”

Overigens is haar instituut daar zelf al mee bezig, onder meer in de deeltijdopleiding Science & Technology, die vakken als wiskunde, scheikunde en techniek combineert. “Maar die is dan nog wel alleen voor de onderbouw van het vo en het vmbo”, legt Visser uit. “Ik ben er wel blij mee dat de raad aangeeft dat vakinhoudelijk onderwijs belangrijk is.”

Revolutionair
Visser noemt het advies van de raad ‘revolutionair’. “Het is een enorme verandering, die – als het doorgaat – ook veel betekent voor de lerarenopleidingen van Fontys.” Die zijn nu nog netjes onderverdeeld in pabo's voor het primair onderwijs en lerarenopleidingen voor het voorgezet onderwijs.

Hoewel daar volgens Visser  nu al de eerste stappen voor samenwerking worden gezet. "Pabostudenten kunnen bijvoorbeeld gelijktijdig een deeltijd lerarenopleiding volgen, waarmee ze dus een ‘bi-diploma’ krijgen. In het generieke deel van onze flexibele deeltijdopleiding zit al veel overlap. Dat gaat al over pedagogische en didactische kennis.”

Blijven ontwikkelen
Het voorstel van de Onderwijsraad daagt leraren uit zich te blijven ontwikkelen. Het vraagt van de werkgevers dat ze een goed professionaliserings- en ontwikkelingsplan maken met hun personeel. “Dat is fantastisch voor de mobiliteit en aantrekkelijkheid van het vak en ook voor Fontys”, zegt Visser. Fontys profileert zich met Pro Educatie op het terrein van flexibele deeltijdopleidingen in het onderwijs. En dat past precies bij de plannen van de Onderwijsraad. [Petra Merkx]