COLUMN, Tina ten Bruggencate,
17
januari
2024
|
09:48
Europe/Amsterdam

Fontys for Education?

Fontys for Society’ ligt lekker in het gehoor en het is natuurlijk best een mooi credo. Fontys is er voor de samenleving. Dat lijkt me precies wat een kennis- en onderwijsinstelling voor ogen behoort te hebben. In de kerst- en nieuwjaarsboodschap van het CvB stond: “We hebben ons beste beentje voorgezet om bij te dragen aan de samenleving om ons heen. For society!”

Alleen vraag ik me de laatste tijd af of we daar niet een beetje in zijn doorgeschoten? Zo is er bijvoorbeeld de sticky campus, waarbij de hele society lekker binnen kan lopen in onze gebouwen en een bakske kan doen. Reuzegezellig en gastvrij, maar ik vraag me af of we elk lid van de society binnen willen hebben en wie al die bakskes dan opruimt bijvoorbeeld. (En de toiletten schoonmaakt na al die bakskes koffie.)

En Fontys is druk bezig met allerlei vruchtbare samenwerkingen aan te gaan met bedrijven en organisaties uit ‘toute la  society’. Ook weer niks mis mee. De blik is duidelijk naar buiten gericht en er wordt veel geïnvesteerd in onze banden met de society. Docenten freewheelen wat af in professionele leeromgevingen. Ongetwijfeld meestal van grote waarde, maar ik denk wel eens: "Wie staat er nu eigenlijk voor de klas als we allemaal projecten aan het doen zijn of in hubs zijn?”

En zou er niet meer aandacht en energie in het onderwijs moeten worden gestopt, in het primaire proces? In een goed onderbouwd curriculum en in professionele docenten? Laten we ons beste beentje eens gaan voorzetten voor dit onderwijs. Ik denk dat we daar de society uiteindelijk een groot plezier mee doen. Laten we kortom onze blik weer eens wat meer naar binnen richten, naar het onderwijs, de studenten en docenten.

Dus misschien tijd voor een nieuwe credo: Fontys for Education, Fontys for Students. Of iets directer: Minder Lullen en Meer Leren.

Iemand anders misschien nog ideeën?

Tina ten Bruggencate is docent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Psychologie en onderzoeker bij het lectoraat Mens en Technologie.  

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Larry Köster
19
January
2024
Met Fontys for society onderstrepen we dat we als onderwijs- en kennisinstelling midden in de maatschappij staan. Met een maatschappelijke opgave. Jammer dat je in deze column de suggestie wordt gewekt dat dit tegenover ‘kwalitatief goed onderwijs’ staat. Het is niet of het een of het ander. Het is juist én én. Het een kan niet zonder het ander. Ook binnen Fontys for society steken onze collega’s hun ziel en zaligheid (en bovenal deskundigheid) in het continu verbeteren van onze curricula.
F. Maas
19
January
2024
Ik geef toe dat het goed is om in een tekst naar de suggestie te zoeken. Maar, het STAAT er niet. Integendeel, ik denk dat Tina heel correct de vraag opwerpt of goed, vakinhoudelijk onderwijs op zich al niet ons doel mag zijn, "for society" is.
Jan de Leeuw
17
January
2024
‘Fontys for Society’ raakt kern onderwijsfilosofie
Het motto ‘Fontys for Society’ in een onderwijsinstelling zou in de eerste plaats uitdrukking moeten krijgen in de onderwijsfilosofie van de opleiding waarbij de mens, de student, als een relationeel wezen wordt gezien, deel uitmakend van community’s, ook de opleiding als (leer-)community.
Denk aan het nieuwe boek van Micha de Winter: ‘Medemenselijk opvoeden’ ? Samenlevingspedagogiek’. Daarin neemt hij afstand van het neoliberale mensbeeld en denken in de pedagogie en ook in allerlei vormen van het nieuwe leren, met het uitgangspunt van de ‘autonome zelfsturende student’.
Daarnaast betekent ‘Fontys for Society’ ook dat in het curriculum brede aandacht is voor bildung, humanoria, in het bijzonder voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar en profit en not-fot-profit organisaties.
Zo draag je als opleiding bij aan de samenleving.
Tina
17
January
2024
Interessant, dan zeg je eigenlijk dat het credo goed is, maar de uitvoering of naleving van dit credo misschien niet altijd? En ik ga het boek van Micha de Winter zeker lezen!
F. Maas
19
January
2024
Het woord "Bildung" wordt de laatste jaren weer relatief veel gebruikt. Maar wat hield het in? In de eerste plaats onderwijs zoals de toenmalige elite het kreeg. Gewoon, onderwijs. En relatationele wezens horen m.i. thuis in sci-fi. Nuchterheid is waar jonge mensen iets mee opschieten. Niet nog meer semi-abstract gedoe.