Eindhoven,
16
september
2020
|
16:55
Europe/Amsterdam

‘Flexibeler Fontys nodig voor déze en komende crises’

“Deze coronacrisis is niet de eerste crisis en zal ook niet de laatste zijn. Belangrijk is dat Fontys flexibeler wordt, zodat we ons sneller kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden”, zegt bestuursvoorzitter Joep Houterman. Grote werkloosheid onder hbo-studenten verwacht hij niet, maar Fontys wil wel veel meer gaan opleiden voor banen waaraan een tekort is. 

De koning zei het gisteren in de Troonrede: er komt een economische crisis aan, de werkloosheid gaat verdubbelen en de druk op de zorg is en blijft hoog. Het coronavirus heeft erin gehakt. Bovenop de problemen die er al lagen: tekort aan personeel in het Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor.onderwijs, de techniek en de zorg en klimaatproblemen.

Wat betekent die groeiende werkloosheid voor hbo-studenten?
Joep Houterman: “De vraag is hoe structureel die werkloosheid zal zijn en de werkloosheid geldt natuurlijk voor bepaalde sectoren, zoals de horeca. Voor veel sectoren waarvoor wij opleiden, geldt het niet.

Wij hebben inderdaad ook opleidingen voor de evenementenindustrie. Die is hard getroffen door de coronacrisis, maar dat wil niet zeggen dat die volledig verdwijnt. Er is ook reden voor optimisme, we veren weer terug. Daarbij zijn deze studenten, en hbo-studenten in het algemeen, voldoende breed opgeleid; ze kunnen ook elders aan de slag.”

Er blijft een tekort aan leraren, technici en zorgmedewerkers. Hoe gaat Fontys zorgen voor meer afgestudeerden in deze vakken?
"We gaan niet zeggen: 'je moet dit of dat kiezen'. Plek op de arbeidsmarkt is belangrijk, maar je hart volgen ook, dat staat voorop.

Toch is het grootste vraagstuk voor ons nu inderdaad dat we de transitie moeten maken van opleiden voor banen in sectoren waar een overschot is, naar banen waar een tekort is: de zorg, het onderwijs en de techniek. 
Dat vraagstuk lag er al, maar is door de coronacrisis nog belangrijker geworden en het is ook precies waarmee we bezig zijn in onze strategie voor de komende vijf jaar.

We gaan bijvoorbeeld ons aanbod voor mensen die een carrièreswitch willen maken en om- of bijgeschoold willen worden verder doorontwikkelen. We doen dat onder meer door onze opleidingen flexibeler te maken, zodat mensen met Student Werktuigbouwkunde bij Fontys - foto Bart Overbeke.een baan ze beter kunnen combineren met werk en privé.”

Is een verdere groei van Associate degrees, de tweejarige hbo-opleiding, ook een oplossing?
“Ja, waar er een vraag naar is, gaan we uitbreiden, naast het reguliere bachelor-aanbod. Er is een categorie mbo’ers, en steeds vaker ook havisten, die hiervoor kiest. En dat geldt ook voor werkenden die verderop in hun loopbaan nog een hbo-opleiding willen doen, maar niet vier jaar in de schoolbanken willen zitten.

Overigens kijken wij ook naar ons masteraanbod, dat nu vooral bestaat uit masters in het onderwijsvak. We denken aan een technische master. Geen kopie van een universitaire master, maar een praktijkgerichte hbo-master. Een ook zorgmasters zijn een optie. Dit gaat niet om duizenden studenten, maar het maakt ons aanbod completer.

Dus ja, ons opleidingsportfolio zal veranderen en ook de inhoud van de opleidingen. Bij de lerarenopleidingen is  bijvoorbeeld al aandacht voor digitalisering van het onderwijs, dat wordt nu nog veel meer.”

Deze beweging vergt meer centrale regie, betekent dit het einde van de decentrale aansturing bij Fontys?
“We zijn al langer bezig om op Onderzoek met een robotarm bij Fontys - foto: Ton Toemen.bepaalde onderdelen zaken centraler te regelen, zoals ondersteunende processen, maar ook door het standaardiseren van systemen. Zo kunnen studenten makkelijker switchen van opleiding. Ook kunnen we sneller reageren op maatschappelijke vragen, we worden wendbaarder.

Een betere samenwerking tussen de instituten is belangrijk om ons maatschappelijk doel te bereiken: de mogelijkheid bieden aan iedereen om zijn talenten te ontwikkelen bij Fontys. Daarnaast blijven autonome instituten nodig. Iedereen heeft een eigen thuisbasis nodig, waar geborgenheid is.”

Voor het praktijkgericht onderzoek in het hbo lijkt het huidige kabinet niet veel geld over te hebben.
“Ja, ik hoop dat dit in het komend kabinet verbetert. Ook het aangekondigde Groeifonds van 20 miljard kan daarvoor iets betekenen.

Hbo-onderzoek heeft zijn maatschappelijk nut inmiddels wel bewezen. Het is een mooie aanvulling op het wetenschappelijk onderzoek van universiteiten. Hbo-onderzoek zorgt voor implementatie van deze innovaties in de praktijk.

Wij moeten nu zorgen dat we ons praktijkgericht onderzoek maximaal gaan organiseren, beter vastleggen, resultaten beter delen. En de overheid moet het beter bekostigen.” [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.