Eindhoven,
13
mei
2020
|
11:55
Europe/Amsterdam

Financiële dip als internationale studenten wegblijven

Nu landen wereldwijd hun grenzen tot nader order dichthouden door de coronacrisis, is de (terug)komst van internationale studenten naar Nederland hoogst onzeker. Ook voor Fontys kan dit een terugloop van duizenden studenten betekenen en een verlies aan inkomsten. 

Bovendien blijft er zonder buitenlandse studenten weinig over van een internationale leeromgeving die voor sommige opleidingen een grote meerwaarde heeft. Als de internationale studenten op de langere termijn wegblijven, komt het voortbestaan van zulke opleidingen in gevaar. Daarnaast kan Fontys Hogescholen een financiële dip oplopen.

Groot thema
Over deze en meer vragen buigt het centraal crisisteam zich momenteel en de eerste beslissingen worden vrijdag bekendgemaakt. “Het is een groot thema, Eva Buijsmanmet veel verschillende aspecten en consequenties”, aldus Eva Buijsman, consultant van Fontys Internationalisering.

Volgens haar wordt momenteel ‘in brede zin nagedacht’ over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de internationale studentenpopulatie. Zij en José Theulen, directeur Dienst Studentenvoorzieningen, nemen dit thema binnen het crisisteam voor hun rekening.

Van de Fontys-studenten komt 11 procent uit het buitenland. Dat percentage is de afgelopen vijf jaar gestaag gegroeid: van 4.270 in studiejaar 2015/2016 naar 5.007 in het lopende studiejaar. Het totale aantal studenten was/is in die studiejaren respectievelijk 44.448 en 43.730. Dus ook relatief is er sprake van een behoorlijke groei.

Vooralsnog lopen de aanmeldingen voor studiejaar 2020/2021 niet terug, maar dat zegt volgens Buijsman eigenlijk niets. “Een aanmelding is vrijblijvend, dus ook in dat opzicht is het nog te vroeg om conclusies te trekken.”

Meerdere perspectieven
Buijsman kan op dit moment niet zeggen hoe Fontys dit probleem gaat aanpakken, omdat het vanuit meerdere perspectieven bekeken moet worden. “We weten bijvoorbeeld nog niet hoe de situatie in september zal zijn.”

Bovendien heeft Fontys verschillende soorten internationale studenten. “Er is onderscheid tussen EU- en niet-EU-studenten en daarnaast kennen we enerzijds de bachelorstudenten, zowel de huidige als de nieuwkomers voor volgend studiejaar, en anderzijds de exchange students.”

Binnen die laatstgenoemde categorie geldt voor niet-EU-studenten al snel een harde deadline: komende vrijdag 15 mei moeten hun inschrijvingen binnen zijn. “Daarom wordt dit onderwerp nog deze week behandeld in het crisisteam”, legt Buijsman uit. [Anke Langelaan]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.