Sittard,
28
februari
2023
|
16:28
Europe/Amsterdam

Extra wiskunde in eerste jaar om kennistekort op te vangen

Onderzoek wijst uit dat de eindexamens wis- en natuurkunde in de afgelopen dertig jaar steeds makkelijker zijn geworden en dat het niveau van schoolverlaters is gedaald. Dat is ook opgemerkt door Maurice Smeets van de Fontys Lerarenopleiding in Sittard. “We hebben een cursus Basis Wiskunde voor eerstejaars opgenomen."

De onderzoekers bestudeerden 1500 toetsvragen in het vwo tussen 1990-1995 en 2015-2021. Daaruit blijkt dat de examens 40 tot 50 procent minder examenstof bevatten, en de vragen makkelijker zijn geworden. Volgens de onderzoekers wordt hiermee een dalend kennisniveau onder examenkandidaten verdoezeld.

Bij de Fontys Lerarenopleiding in Sittard (FLOS) hebben ze ook gemerkt dat studenten in de loop der jaren minder goed zijn onderlegd. De lerarenopleidingen Wis- en Natuurkunde hebben een cursus Basis Wiskunde in het eerste jaar in het programma opgenomen om het tekort aan kennis op te vangen. Het is een herhaling van de stof die ze eigenlijk al zouden moeten kennen.

Maurice Smeets“De reken- en natuurkundevaardigheden zijn de afgelopen twintig jaar teruggelopen”, bevestigt Maurice Smeets. Maar de docent en opleidingscoördinator Natuurkunde bij FLOS benadrukt dat het niveau van eerstejaars niet zo dramatisch is dat ze niet door de opleiding heen komen. “Vwo’ers gaat het nog altijd goed af en ook havisten komen met voldoende inzet door de opleiding heen.”

Minder vakspecialisatie
Smeets wijdt de teruggang mede aan de invoering van het Studiehuis in het voortgezet onderwijs eind jaren negentig. Daarbij werd onder meer het vakkenpakket vervangen door verschillende profielen waaruit scholieren kunnen kiezen. Hierdoor heeft er volgens de opleidingscoördinator een enorme verbreding plaatsgevonden.

“Voorheen konden scholieren zich in zes vakken specialiseren en kregen ze heel veel uren les in elk van deze vakken. In het Studiehuis moeten ze hun tijd verdelen over veel meer vakken. Het profiel Natuur en Gezondheid kun je zelfs volgen zonder het vak natuurkunde”, zegt Smeets. “Het komt zelden voor, maar als deze mensen zich bij ons aanmelden, raden we ze aan eerst een deelcertificaat Natuurkunde op havo-niveau te halen.”

Voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL vindt het een ernstig signaal voor het middelbaar onderwijs en het vervolgonderwijs, zegt hij in dagblad Trouw. Hij vreest dat Nederlandse studenten het vaker zullen afleggen tegen concurrentie uit het buitenland, met name voor lotingstudies aan prestigieuze opleidingen. “Willen we een kennissamenleving van de hoogste categorie blijven, dan hebben we een sterke onderwijsketen nodig.” Hij pleit voor aanvullend onderzoek. [Marieke Verbiesen/HOP]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Ewoud Jansen
01
March
2023
Een kennistekort? Hoe kan dat nou? We hebben toch allerlei prachtige onderwijsvernieuwingen doorgevoerd?