Eindhoven,
17
november
2021
|
16:55
Europe/Amsterdam

Pabo’s willen af van toetsen aan de poort

Pabo’s willen af van de toelatingstoetsen aan de poort. Daarmee moeten de opleidingen toegankelijker en inclusiever worden. Het kabinet is voor en heeft het actieplan van de pabo’s voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Als het kabinet en de pabo’s hun zin krijgen, komt er vanaf volgend studiejaar een beleidsexperiment waarbij de toelatingstoetsen vóór aanvang van de opleiding niet meer doorslaggevend zijn. Studenten die nog niet aan de eisen voldoen, kunnen de toetsen in het eerste jaar dan alsnog herkansen.

Sinds 2015 zijn er bij pabo’s toelatingstoetsen voor havisten die bepaalde schoolvakken niet in hun pakket hebben en voor mbo4-studenten die basiskennis missen. De aspirant-studenten moeten vooraf genoeg weten van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Doorstroom mbo’ers
Sinds de toelatingstoetsen zijn ingevoerd, zijn met name mbo’ers veel minder vaak doorgestroomd naar de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Het landelijke actieplan van de pabo’s moet hier verandering in brengen.Marieke Peeters

Marieke Peeters, opleidingsmanager bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) is enthousiast over het plan. “Met dit plan worden pabo’s toegankelijker en zullen meer mbo’ers doorstromen naar het hbo. Zo dragen we bij aan het terugdringen van het lerarentekort.”

Meer diversiteit
Het plan zorgt volgens Peeters bovendien voor meer diversiteit in de opleiding. “We zagen dat de toelatingstoetsen een behoorlijke drempel opwierpen en dat vooral studenten met een migratieachtergrond slechter scoorden bij deze toetsen.”

Als het plan doorgaat, gaan pabo’s de toetsvormen onder de loep nemen. “Deze toetsen zijn in 2013 ontwikkeld en de vraag is of de vakinhouden nog voldoende actueel zijn”, stelt Peeters.

“We meten kennelijk niet wat we moeten meten. Dat is ook duidelijk naar voren gekomen uit eerder onderzoek naar de toelatingstoetsen (De pabo-toelatingstoetsen getoetst). We zullen hiermee aan de slag moeten.”

Geen kwaliteitsverlies
Peeters is niet bang dat het aanpassen van de toelatingstoetsen en het moment van toetsing ten koste gaan van de kwaliteit van de opleidingen.

“We verlagen hiermee niet het niveau van het onderwijs, maar verschuiven de drempel. Studenten die basiskennis missen, kunnen deze kennis in het eerste jaar alsnog bijspijkeren. Die kans willen we ze bieden.”

Halen de studenten de toetsen in het eerste jaar niet, dan moeten ze de opleiding alsnog verlaten. Daarmee blijft het eindniveau van de afgestudeerden gelijk.

Experimenteren
Peeters benadrukt dat als de plannen doorgaan, de toelatingstoetsen niet worden afgeschaft. Dat zou immers een wetswijziging vereisen.

“Maar als we het actieplan uitwerken, kunnen we wel twee jaar experimenteren met deze toetsen waarbij we kijken naar de vorm van de toelatingstoetsen en het moment van toetsing.”

Gelijktijdig zullen er dan pilots lopen bij mbo-opleidingen om de basiskennis van mbo-studenten beter op orde te krijgen op de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

“Als mbo-studenten deze kennis al hebben als ze van het mbo komen, zijn de toelatingstoetsen voor de pabo straks wellicht zelfs overbodig”, stelt Peeters. [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.