Eindhoven,
19
mei
2020
|
14:25
Europe/Amsterdam

'Er ontstaan nieuwe takken van sport door de coronacrisis'

Door de coronamaatregelen werden sportaccommodaties gesloten, evenementen in de topsport en de breedtesport afgelast en sportcompetities stilgezet. Sportclubs en fitnesscentra sloten hun deuren. Toch denkt Steven Vos, lector bij Fontys Sporthogeschool, dat de schade reuze meevalt.

Samenvatting

Fontys kent veel opleidingen waar lering kan worden getrokken uit wat nu gaande is. Door zowel docenten als studenten. In een serie artikelen laat Bron docenten en andere Fontys-experts vanuit hun discipline vertellen wat de coronacrisis blootlegt.

Uit onderzoek blijkt namelijk, zo begint Steven Vos, dat sportaanbieders beter gaan samenwerken als er schaarste ontstaat op het vlak van het aantal leden of vrijwilligers, beschikbare accommodatie of financiële middelen. “Tevens blijkt uit diverse studies dat het innovatievermogen van organisaties en overheden (ook in de sport) positief beïnvloed wordt wanneer er een Steven Vosnadrukkelijke nood wordt ervaren."

"Zo lijkt het er ook op dat nieuwe (doel)groepen hun weg vinden naar de sport, zien we nieuwe verschijningsvormen ontstaan, en ontdekken sportverenigingen en scholen de mogelijkheden die digitalisering en online media bieden.” [zie ook kader]

Meer dan ooit is wel duidelijk geworden dat ‘de sport’ niet bestaat, zegt Vos. “De eerder traditioneel georganiseerde (en accommodatie-gebonden) sport en de topsport lijken grote nadelen te ondervinden van de coronamaatregelen, de eerder leefstijl-georiënteerde sporten lijken te floreren.”  

Coronasportstudie
Vos, die ook verbonden is aan de KU Leuven, onderbouwt zijn verhaal met uitkomsten van een recente ‘coronasportstudie’ in Vlaanderen. Daarin is een kleine 16.000 mensen bevraagd naar hun sportgedrag tijdens de coronamaatregelen.

“Uit de resultaten blijkt dat bijna zes op tien niet-sporters, die voor de crisis minder dan één keer per week aan sport deden, juist meer zijn gaan sporten en/of bewegen. Een kwart van de sporters die minimaal één keer per week actief was, is minder gaan sporten.”

Voornaamste belemmering is volgens Vos dat door de coronacrisis specifieke sportinfrastructuur tijdelijk is verdwenen. “Er zijn geen activiteiten op de sportvereniging, sportevenementen gaan niet door en mensen kunnen niet samen sporten. Dit sociaal contact wordt als het voornaamste gemis ervaren en speelt voornamelijk bij sporters die lid zijn van een sportvereniging.”

De studie laat ook zien dat er een opvallende toename is van het aantal ‘digitale sporters’, sporters die gebruik maken van digitale toepassingen zoals apps en andere wearables om hun sport buiten te beoefenen. Hetzelfde geldt voor ‘schermsporters’, mensen die binnenskamers bijvoorbeeld online fitnesslessen en sporttraining volgen.

Draagbare technologie
Vooral individuele sporten, zoals hardlopen, fitness en fietsen, hebben baat bij deze ‘digitalisering’. “We al eerder gezien dat deze sporters dankbaar gebruik maken draagbare technologie”, aldus Vos, die zelf voor Fontys onderzoek doet naar het gebruik van sportapps.

“Voor vele van deze sporters is er wellicht niet zo veel veranderd. De grootste uitdaging is misschien wel het respecteren van de De topsport lijdt wel onder de crisis.social distancing-regels, maar verder gebruiken ze wellicht net als voorheen hun sporthorloge of -app om de eigen prestaties te monitoren en eventueel te delen.”

Voor ‘nieuwe’ sporters biedt de hoeveelheid aan beschikbare apps bovendien een manier om aan de slag te gaan met hardlopen, fietsen, wandelen of een 7-minuten workout, aldus de lector.

“Daarnaast zijn ook specifieke toepassingen zoals Zwift, waarin je met je fietstrainer in een virtuele omgeving met of tegen anderen fietst, nadrukkelijk in de picture komen te staan. Wie twijfelt over deze toegenomen interesse, moet eens met wat zoektermen aan de slag met ‘Google Trends'’’, adviseert Vos.

Revival video's Jane Fonda
“Ook zien we dat steeds meer mensen voor, of met een scherm aan het sporten gaan. De fitnessvideo’s van Jane Fonda zijn aan hun revival bezig, de populariteit van Rebecca Louise op YouTube groeit naar ongekende hoogtes, en het sporten ‘on-demand’ via home workout-DVD, YouTube-video of Instagram-workouts lijkt in de corona-maatregelen een ideale katalysator gevonden te hebben.”

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder op het platform Sportknowhowxl verscheen.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.