Eindhoven,
17
juli
2017
|
16:41
Europe/Amsterdam

Els Verhoef interim-bestuurder bij Fontys

Els Verhoef (64), voormalig bestuurder bij de Haagse Hogeschool, wordt interim-lid van het College van Bestuur van Fontys. De Raad van Toezicht benoemt haar per 22 augustus. Verhoef volgt tijdelijk en voor drieënhalve dag per week Jan Welmers op, die dit voorjaar vertrok bij Fontys.

In de eerste sollicitatieronde is volgens de Raad van Toezicht geen geschikte kandidaat gevonden om Welmers te vervangen. Dat is de reden dat er een nieuwe ronde start na de zomervakantie. Het duurt dan nog wel even voordat een nieuw bestuurslid aan de slag kan. Daarom is gekozen voor een interim-vervanger. Verhoef  blijft tot het moment dat de vrijgekomen functie van bestuurslid structureel kan worden ingevuld. De werving hiervoor wordt direct na de vakantie weer opgepakt, ondersteund door het externe bureau Maes en Lunau Executive Search. Naar verwachting is die in januari 2018 afgerond.

Ruime ervaring
Verhoef heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs. Ze was van 2004 tot 2012 lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. Sinds 2012 werkt ze als zelfstandige binnen het hoger onderwijs. Zij deed advieswerk over onderzoek en onderwijs, beleidsvorming deeltijdonderwijs en modernisering van curricula. Daarnaast is ze auditor bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie), lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, lid van de Evaluatie Commissie Prestatieafspraken van het Hoger Onderwijs en ze gaf ad interim leiding aan de dienst Onderwijs en Onderzoek bij Zuyd Hogeschool.

Portefeuilleverdeling
Verhoef krijgt de instituten van het domein Mens en Maatschappij en Economie en de dienst Onderwijs en Onderzoek in portefeuille. De Juridische Hogeschool blijft bij het andere bestuurslid, Hans Nederlof, in verband met de praktische / juridische consequenties van deze samenwerking met Avans. Nederlof blijft de dienst Personeel en Organisatie aansturen evenals het huisvestingsdossier Tilburg en de Tilburgse externe contacten. Bestuursvoorzitter Nienke Meijer blijft participeren in de vergaderingen van de commissie Onderwijs en Onderzoek om de continuïteit met betrekking tot enkele strategische dossiers mede te waarborgen.