Eindhoven,
22
december
2022
|
09:23
Europe/Amsterdam

Duurzaamheid en logistiek: perfecte combi of onmogelijk?

Fontys kent een nauwe samenwerking met verschillende organisaties in Nederland als het gaat om innoveren van logistiek en Supply Chains. Victor Verboeket zet zich onder andere als lector Supply Chain Innovation in voor de verduurzaming van Supply Chains. Maar gaan duurzaamheid en logistiek wel samen?

Eerder deze maand gaf Verboeket nog een presentatie in Venlo aan zo’n zeventig mensen die werkzaam in het Venlose bedrijfsleven. “Daarin stond duurzaamheid in de wereld van Supply Chains centraal. Deze twee gaan wel degelijk samen, maar dan is er wel een andere manier van denken en ander gedrag nodig.”

In de presentatie belichtte de lector Supply Chain Innovation de wetenschappelijke kant van het verhaal, waarin al snel duidelijk werd hoe dringend een vertaalslag naar een duurzamere wereld nodig is. “Het meest schokkende daarbij was dat maar tien man dacht dat de duurzaamheidsdoelstellingen – die door de VN zijn opgesteld en vanaf 2030 gelden - verplicht zijn. En op de vraag of iemand wist hoe hoog de doelstellingen waren, wist maar één iemand het antwoord. Het bewustzijn leeft dus nog totaal niet, terwijl het super relevant is voor ondernemers.”

Geen planeet meer
Over zeven jaar gelden de doelstellingen, beter bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s), voor alle landen in de wereld. Hoewel het er in totaal zeventien zijn, verdiept Verboeket zich in een deel van deze doelen: CO2-reductie en circulariteit, beide met de focus op milieu-impact. “Belangrijk daarbij is om je af te vragen hoe je dat realiseert. Want gelijke rechten voor iedereen is een mooi SDG, maar wat hebben we daaraan als we dadelijk geen planeet meer hebben om die gelijke rechten uit te voeren?”

Om ervoor te zorgen dat die planeet er wel degelijk is en blijft, zet de lector zijn kennis in via verschillende initiatieven in de logistieke sector, zoals Greening Corridors bijvoorbeeld. Daarin worden meerdere verkeerscorridors in Nederland en omstreken aangepakt om de vervoersbewegingen te verbeteren. “Denk aan de route tussen Rotterdam en Venlo, of van Venlo naar Duisburg. Dat zijn veelgebruikte wegen, terwijl maar liefst vijftig procent van de daarop rijdende vrachtwagens gedeeltelijk leeg is. Die capaciteit moet veranderen en daar helpt Greening Corridors bij.”

Victor VerboeketDe menselijke kant
Toch blijkt dat minder makkelijk gezegd dan gedaan. Het is zelfs heel moeilijk om te veranderen, legt Verboeket uit. “Met een technische oplossing zoals een platform waarop we informatie delen besparen we niet alleen geld maar ook CO2. Maar in de praktijk wordt zo’n platform amper gebruikt. En dat ligt dan weer aan de menselijke kant. Ondernemers moeten namelijk bereid zijn om een deel van hun informatie te delen, maar dan moeten ze wel begrijpen hoe die ingezet wordt.”

De balans tussen mens en technologie is dus erg belangrijk. Die wordt ook opgezocht in de branchevereniging ELC Limburg, waar Fontys samen met ruim honderd andere organisaties deel van uitmaakt. Vanuit die vereniging is de lector, samen met studenten, een project gestart met een binnenhavenbedrijf. “Wil je iets doen aan duurzaamheid, maar weet je niet wat of hoe je dat moet doen? Dan helpen wij je.”

Roadmaps
De studenten van Fontys fungeren daarbij als kennisdragers, die een zogenoemde ‘roadmap’ opzetten waarin duidelijk naar voren komt hoe een bedrijf duurzaam moet worden en welke stappen daarbij nodig zijn. “Voorbeelden daarvan zijn het beter benutten van capaciteit, de elektrificatie van vervoer- en losmiddelen in de haven en het anders gebruiken van water. Ook kijken we naar het vergroenen van daken en parkeerplaatsen, zodat we ook op die manier CO2 op kunnen nemen en uiteindelijk de temperatuur op aarde verlagen.”

De gemaakte roadmaps dienen uiteindelijk als een soort wetenschappelijke kennisbank voor de lector en de branchevereniging, waardoor uiteindelijk de verbinding met nog meer partijen opgezocht wordt. “We hebben nu al een super mooie co-creatie voor elkaar gekregen. Maar we zijn er nog lang niet. Dit gaan we heel groot uitrollen bij andere bedrijven binnen de provincie en daarbuiten. Zo kunnen we concreet stappen zetten in het verduurzamen van de industrie.”

Bruggen slaan
Er zit langzaam maar zeker beweging in de sector van Supply Chains. En dat stemt Verboeket vrolijk, zo geeft hij toe. “Bedrijven worden steeds meer intrinsiek gemotiveerd. Het zijn allemaal vaders en moeders die de wereld beter achter willen laten voor hun kroost. Dat ze nog niet precies weten hoe is niet erg. Daar zijn wij als hbo-instelling voor: wij kunnen een brug slaan tussen wetenschap, de theorie en de praktijk. Dat is het mooiste aan ons vak.” [Noëlle van den Berg]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.