Eindhoven,
26
november
2021
|
11:13
Europe/Amsterdam

Door thuiswerken lijkt ziekteverzuim bij Fontys mee te vallen

Gezien de cijfers van het ziekteverzuim lijkt het effect van de toename aan coronabesmettingen, bij Fontys mee te vallen. Maar volgens P&O-directeur Frans Möhring is er wel degelijk wat aan de hand.

“We merken aan alle kanten dat het piept en kraakt, maar dat is nu in de cijfers niet meteen te zien”, zegt de directeur. In het najaar neemt het ziekteverzuim altijd iets toe, maar het is nu niet veel hoger dan eerdere jaren rond deze tijd.

Volgens Möhring kan daaruit niet worden geconcludeerd dat Fontys ‘gespaard’ zou blijven. “We zien dat veel mensen gewoon thuiswerken als ze ziek zijn door een coronabesmetting. Als ze gevaccineerd zijn, zijn ze er vaak ook niet erg ziek van. In mijn eigen omgeving heb ik dit ook meerdere malen gezien.”

Het heeft invloed op de cijfers die bekend zijn bij P&O. Daarin is overigens wél te zien dat het aantal zieken in de provincie Limburg hoger is dan dat in Brabant en dat correspondeert met de cijfers van besmettingen in deze provincies. Limburg spant daarin in negatieve zin de kroon.

Ook uit een andere waarneming maakt Möhring op dat het aantal besmette personen bij Fontys, net als in de rest van de samenleving, toeneemt. “Wij mogen het niet vragen of registeren, maar vaak geven mensen zelf aan dat ze corona hebben. Dat horen wij nu vier keer zo vaak als vorig jaar rond deze tijd.”

Open dagen afgelast
Fontys maakte vandaag bekend dat de open dagen dit weekend zijn afgelast. De hoofdreden daarvan is dat de organisatie volgens Möhring – Frans Möhringook lid van het corona crisisteam - deze beslissing nu wel móest nemen, vanwege het korte tijdsbestek tussen de persconferentie en de open dagen.

“Om 19 uur vanavond worden de maatregelen bekend gemaakt. De scholen blijven waarschijnlijk wel open, maar mogelijk alleen voor primaire onderwijsdoelen. Open dagen met veel doorstroommomenten zijn dan discutabel. We konden niet tot vanavond wachten met een beslissing nemen, dan zijn we te laat om het de bezoekers door te geven.”

Maar bij deze beslissing speelde mee, dat óók hier geldt dat niet iedereen op locatie kan werken. Het wordt dan moeilijk de open dagen in goede banen te leiden, zeker bij aangescherpte maatregelen. Niet op locatie kunnen werken komt namelijk niet alleen voor bij zieken, maar ook bij mensen die thuis in quarantaine moeten blijven vanwege besmette huisgenoten.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Het lijkt erop dat Fontys-medewerkers met kunst- en vliegwerk het onderwijs draaiende houden. Möhring vraagt zich wel af wat al deze ontwikkelingen doen met de veerkracht en het algemeen welzijn van medewerkers op de lange termijn.

“We hopen dat we daarin inzicht krijgen in het onlangs gekregen Medewerkers Tevredenheidsonderzoek. De resultaten daarvan worden in januari met iedereen gedeeld en dan zullen we zeker actie moeten ondernemen waar dit nodig is.” [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.