COLUMN, Tina ten Bruggencate,
18
januari
2023
|
09:07
Europe/Amsterdam

Docenten die geen les geven

Een aantal jaren geleden stond ik bij het koffieapparaat met een collega te praten. Bij onze cappuccino’s vertelde ze dat ze had besloten dat ze geen les meer wilde geven, maar alleen leuke andere dingen wilde doen als docent. Lesgeven bezorgde haar teveel stress. Ik moest wel even slikken. Een docent die geen lesgeeft is als een timmerman die niet meer timmert, een bakker die geen brood meer bakt. Enzovoort.

Nu denk je dat dit een uitzondering is, maar collega-docenten die geen les geven (of onderwijstaken doen) zijn niet meer op één hand te tellen. Ze zitten in SICs, lectoraten, allerlei projecten, society’s en in hubs. Weet iemand wat die hubs zijn trouwens? Ik stel me er een soort paarse knuffelruimtes bij voor met comfortabele stoelen. Anyway, er zijn dus vele collega’s die geen enkele onderwijstaak meer hebben. Docenten die alleen in aanraking komen met studenten als ze in een restaurant door hen bediend worden.

In een van de vele memorabele speeches van mijn vorige directeur prees hij de vele docenten van de zakelijke dienstverlening van de Hubs en de SICs. De docenten die elke dag lesgaven, die met beide benen in het primaire proces staan, werden niet genoemd. Een directeur kan bij het bestuur de blits maken met deze extra-curriculaire activiteiten. Er is een gek beloningsysteem binnen Fontys dat het niet loont voor een docent om onderwijstaken te doen. Niet in uren en niet in andere vormen van beloning.

De collega’s die geen les meer geven verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Op kerstborrels of eindejaarsfeesten zie je ze nog wel eens. Ze parkeren hun Tesla voor de deur en vertellen vol trots dat ze naast hun fulltime baan als docent een consultancybureautje zijn begonnen. De collega’s die nog wel onderwijstaken doen krabben zichzelf achter hun oren en gaan als de sodemieter een leuk project zoeken.

Nu niet boos worden. Ik ben zelf niet heiliger dan de paus. En ik zie heus wel dat het werken in lectoraten, SICs, enzovoort veel kan toevoegen, en dat je dan heus ook wel met studenten werkt. Maar de balans is doorgeslagen. Er moet nog eens goed nagedacht worden wat de core business van een docent is. En qua beloningen zou met name het primaire proces aantrekkelijk moeten zijn. Dus schoenmaker blijf bij je leest, of docenten blijf bij je les. En je mag heus nog wel af en toe hubben in je paarse knuffelruimte. Komt goed!

Tina ten Bruggencate is docent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Psychologie en onderzoeker bij het lectoraat Mens en Technologie.

Reacties 1 - 10 (10)
Bedankt voor uw bericht.
John Lousberg
21
January
2023
Beste Tina,
je verhaal nodigt uit tot een lange beschouwing. Maar ik kan ook proberen het samen te vatten: laten we de studenten eerst met lesgeven een goede basis geven. Dan pas kunnen de studenten hun verantwoordelijkheid nemen en aan de slag met interessante opdrachten uit en met het werkveld.
Anne-Marie Persijn
20
January
2023
Mmmm... na alle bijval wil ik ook graag een ander geluid laten horen. Laat ik voorop stellen dat een collega die aangeeft "leuke dingen" te willen gaan doen en daarop de definitie "= niets met studenten" plakt, mij ook niet charmeert. Maar alle bijval voor de "klassieke kennis overdragende docent" als heilig doel kan ik ook zeker niet onderschrijven. Lieve collega's, het onderwijs is aan verandering onderhevig. Niet op de laatste plaats door alle ontwikkelingen in de werkvelden, de maatschappij, maar in de manier waarop de studenten onderwijs tegemoet treden. Meer zelfstandigheid, leren dichter bij het beroepenveld brengen, eigen keuzes kunnen maken en daar verantwoordelijkheid in nemen, zijn aspecten die in klassieke kennisoverdracht veel minder aan bod komen. En zijn zeker geen "nevenactiviteiten"... net zo min als kennis opdoen op zichzelf een nevenactiviteit is. Tegelijkertijd vind ik het treurig om te lezen dat er blijkbaar nogal wat collega's zijn die zich niet of te weinig gehoord/ gewaardeerd voelen. Dat hoeft niet aan de taak te liggen, maar misschien wel aan management... Daar zijn we het in ieder geval wél over eens.
Lars Borghouts
20
January
2023
Ter nuancering: als het goed is worden zakelijke dienstverlening, werkveldprofessionalisering, en lectoraatsonderzoek gefinancierd uit andere bronnen dan het onderwijs. Wanneer steeds meer docenten zich daarmee bezig houden, zou dat dus niet ten koste moeten gaan van (goed) onderwijs. Wel komen er meer medewerkers, soms met een ander profiel dan vroeger (denk aan gepromoveerden). Wordt er in huis kennis ontwikkeld waar onze studenten als het goed is iets aan hebben. En hebben we extra contact met onze 'afnemers', het werkveld. Zo staan we als hogeschool meer in de maatschappij. Eens dat dit niet ten koste moet gaan van (goede) lesgevers, begeleiders, enz. Maar in mijn beleving is dat in mijn instituut ook zeker niet het geval.
Ewoud Jansen
26
January
2023
Ook al worden die andere activiteiten wellicht uit een ander potje gefinancierd, de ‘opportunity cost’ van een groter deel van je personeel en tijd inzetten voor iets anders dan het reguliere onderwijs blijft. De relevante vraag is welke allocatie het meest optimaal is voor het afleveren van goede afgestudeerden. Alleen traditioneel onderwijs lesgeven? Nee, zeker niet. Maar of de lectoraten er veel aan bijdragen betwijfel ik ten zeerste.
Jan Schuitemaker
20
January
2023
Goed en mooi verhaal, inderdaad, de “klassieke” docent (hij/zij die kennis overdraagt) verdient meer aandacht. Het lijkt wel over er veel neven-activiteiten meer in het zonlicht staan dan primaire proces. Terug naar kernproces lesgeven, en “snij” in allerlei onduidelijke activiteiten!
Carola van Rooij
20
January
2023
Beste collega,

Wat een waarheid als een koe! Ik ben al tig jaareen docent die als schoenmaker bij haar leest blijft, uitstapjes doet echter beseft dat mijn grootste talent het onderwijzen van eigenwijzen in hun zoektocht naar hun eigen betekenisvolle wijsheid is, onze core-business toch, en op wie de criteria van het beloningssyteem in totaal; erkenning, waardering, niet is ingericht. Nogmaals, een waarheid als een koe!
Gabriel
20
January
2023
Hier ook herkenbaar: de "gewone" docent die haar/zijn onderwijs nog beter verzorgt is niet gezien of gewaardeerd. Als je maar in een van de vele commissies zit of iets flitsend organiseert, dan word je meteen voor "goed bezig" gezien. Ik wacht nog op de bestuurder die het echte primaire proces naar de hemel gaat prijzen. Wie is de eerste?
Maryam
20
January
2023
Treffend stuk.
Lars Veerhoff
20
January
2023
Super leuke blog Tina. Én een mooi punt wat je aansnijdt. Het roept bij mij ook wel gedachten op (zonder sluitend antwoord te hebben). Als eerste: wat is het "primaire" proces van een docent? Ik weet niet of dat dit alleen maar met studenten werken is. Lees, zelf professionaliseren om up-to-date onderwijs te kunnen blijven geven. Ik ben het met je eens, onderwijs (in het geheel) moet beter worden van jouw activiteiten. Maar ik denk dat we dat breder moeten zien. Als 2e, volgens mij heb je voor goed onderwijs een begeleidings team nodig waarbij meerdere perspectieven een rijke leeromgeving kunnen neerzetten. Dit vraag dus om pluriformiteit. De individuele rol (loopbaan) is volgens mij ook dynamisch. Soms geef je veel onderwijs en ben je veel met studenten bezig (dit laatste woord is intentioneel) en soms is het goed om binnen of buiten je instituut of de organisatie uit te zoomen. Broodnodig om een reflectieve onderwijs professional te blijven.
Wel zouden we ons inderdaad vaker de morele vraag kunnen stellen wat uiteindelijk studenten beter worden van onze activiteiten. Als naar dat antwoord te vaak gezocht moet worden, kan je je inderdaad afvragen of de verhouding juist is.
Henk Verhoeven
18
January
2023

Probleem op de universiteiten is/was dat daar onderzoek altijd hoger aangeschreven stond dan lesgeven, met gevolgen die zich niet moeilijk laten raden. Toen ik op het HBO ging werken dacht ik dat het daar anders zou zijn. Helaas niet altijd zoals Tina terecht concludeert. Haar artikel is een hoognodige oproep ons primaire proces weer eens wat meer de waardering te geven die het verdient.
Richard Voddé
18
January
2023
Heel herkenbaar. Terwijl het primaire proces (onderwijs verzorgen) toch net is waar je voor kiest in het onderwijs! Dan maar geen Tesla