Eindhoven,
17
november
2021
|
10:36
Europe/Amsterdam

‘Dit klimaatakkoord is wéér een gemiste kans’

Een weinig spectaculair klimaatakkoord is het resultaat van twee weken topoverleg in Glasgow. Op het allerlaatste moment werden afspraken toch weer afgezwakt. Wat vinden studenten hiervan? 

Een gemiste kans, dat is het klimaatakkoord volgens Myrte Hesselberth, derdejaarstudent Sportcommunicatie bij Fontys en gemeenteraadslid voor de lokale progressieve partij PRO in Oisterwijk.

“Weer worden plannen op de lange baan geschoven en afspraken naar beneden bijgesteld. Doodzonde.”

Volgens de politiek actieve Myrte kunnen we het ons niet langer veroorloven om te wachten met ingrijpende maatregelen tegen opwarming van de aarde. “Het is twee voor twaalf, maar economische belangen gaan nog steeds boven ecologische belangen. Dat moet veranderen.”

Eigenbelang vooropMyrthe Hesselberth plakt verkiezingsposters in Oisterwijk.
Het frustreert Myrte dat er door alle landen sterk vanuit het eigenbelang naar het probleem gekeken wordt.

“Juist de onderontwikkelde landen die het minst bijdragen aan de uitstoot van CO2 krijgen de grootste klappen door de klimaatverandering. Heel oneerlijk vind ik dat. We hebben echt meer solidariteit nodig als we het klimaatprobleem willen oplossen.”

Daarin ziet Myrte ook een belangrijke rol voor Nederland weggelegd. “We zijn misschien maar een klein landje, maar kunnen ook ons steentje bijdragen. Als we met z’n allen niks doen en op elkaar gaan zitten wachten, gaat het sowieso mis.”

Studenten kunnen verschil maken
Ict-student Axel Köhler denkt dat de huidige generatie Nederlandse studenten de komende decennia het verschil kan maken. Zelf is hij sinds een maand lid van Fontys For Sustainability, een online platform voor allerlei zaken rondom de thema’s duurzaamheid en circulariteit.

“De interesse in duAxel Köhlerurzaamheid groeit, net als het gevoel van urgentie. De klimaattop in Glasgow is in dat licht bezien heel belangrijk. Het is goed dat alle wereldleiders bij elkaar komen en proberen tot afspraken te komen.”

Wat deze afspraken uiteindelijk waard zijn moet volgens Axel nog blijken. “Niet alle claims worden waargemaakt, dat is al vaker gebleken. Maar het gevoel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid groeit wel gestaag.”

Slimme ict-oplossingen
De ict-student kijkt dan ook positief naar de toekomst. “We hebben volgens mij nog tijd om de wereld meer duurzaam te maken. Het lijkt mij leuk om daar met slimme ict-oplossingen een bijdrage aan te leveren.”

Dat ict ook voor heel veel CO2-uitstoot zorgt, weet hij dondersgoed. “Een serie streamen via Netflix is behoorlijk belastend voor het milieu bijvoorbeeld, en toch doen we dat massaal.”

Dat zorgt voor dilemma’s, stelt Axel. “Ik probeer me vooral te focussen op de slimme dingen die we met ict kunnen, te beginnen tijdens mijn aankomende stage waarbij ik mijn opdracht vanuit duurzaamheid heb ingestoken.”

Ook Timo Verreussel, student Technische Bedrijfskunde en lid van Fontys For Sustainability, denkt dat innovatie dé oplossing biedt voor het klimaatprobleem.

Niemand tegen duurzaamheid
“Het is jammer dat een aantal landen dwarsligt bij belangrijke klimaatafspraken, maar ook beTimo Verreusselgrijpelijk. Niemand is natuurlijk tegen duurzaamheid, maar plannen moeten wel haalbaar en uitvoerbaar zijn.”

Dat een passage in het klimaatakkoord over het afbouwen van steenkool onder druk van China en India substantieel werd afgezwakt verbaast Timo dan ook niet.

“De gevolgen van maatregelen moeten altijd meegenomen worden in de plannen. We zien nu bijvoorbeeld wat de stijgende gasprijzen voor schrijnende consequenties hebben. Daar mag je je ogen niet voor sluiten.”

Verduurzamen
Nieuwe innovatieve oplossingen bieden volgens de student Technische Bedrijfskunde een uitweg uit de klimaatcrisis.
“De komende jaren moeten we onze kennis verder uitbouwen en delen in allerlei platforms. Het is nog niet te laat.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.