Eindhoven,
04
december
2017
|
15:39
Europe/Amsterdam

Meer stageplekken en meer werk: einde studentenstop

Het College van Bestuur van Fontys schrapt de numerus fixus van drie zorgopleidingen. Vanaf studiejaar 2018-2019 verdwijnt de toelatingslimiet bij Verpleegkunde, Fysiotherapie en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. Bron vraagt de betrokken directeuren naar een reactie.

De reden waarom de NF de kast in kan: de groeiende vraag naar zorgprofessionals en paramedici op de arbeidsmarkt. Maar in het geval van Verpleegkunde speelde nog iets anders. De enige reden voor onze numerus fixus was de beperkte beschikbaarheid van stageplaatsen,” aldus Karen Cox (foto), directeur van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG). Zij heeft daar naar eigen zeggen afgelopen maanden flink voor gelobbyd.

Cox licht toe: “In veel instellingen ligt het besluit om stagiaires te plaatsen op afdelingsniveau. En laat dat nu net de plek zijn waar de meeste werkdruk gevoeld wordt. De begeleiding van stagiaires betekent toch ook altijd: wéér een taakverzwaring.” Volgens Cox is het niet zo dat instellingen geen stagiaires willen plaatsen, maar ze hebben daarbij wel vaak een extra duwtje in de rug nodig. “Dat probeerden we hen te geven in alle gesprekken die er zijn gevoerd.”

Wat ook meespeelt is alle media-aandacht voor de zorg als sector met een steeds nijpender personeelstekort. “De urgentie wordt zodoende steeds duidelijker: er is meer inspanning nodig om mensen te werven. Ook daardoor zijn instellingen eerder geneigd hun deuren te openen voor stagiaires.”

‘Dubbele’ vergrijzing
Bij de opleidingen Fysiotherapie en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) gaat het specifiek om een verbeterd arbeidsmarktperspectief. Directeur Tjeerd de Jong (Fontys Paramedische Hogeschool): “In 2014 lieten we daarnaar al onderzoek verrichten. Toen bleek dat de vraag naar behandelaars tot 2020 structureel zou groeien.”
Een bevinding die zelfs vandaag nog wordt gestaafd door een rapport van het aan Maastricht University verbonden instituut ROA, dat de link tussen onderwijsaanbod en arbeidsmarktvraag onderzoekt. Als oorzaak van de groeiende behoefte aan MBRT’ers en fysiotherapeuten noemt De Jong de ‘dubbele’ vergrijzing: “De bevolking vergrijst, waardoor de behandelvraag toeneemt. Maar ook de beroepsgroep zelf vergrijst; daardoor is er de komende jaren automatisch nieuwe aanwas nodig.”
Daarbij komt dat de zorgverzekeraars steeds meer focussen op effectieve interventies. De Jong: “Er is een groeiende aandacht voor patiënten die tijdig of zelfs preventief geholpen kunnen worden. Vanuit financieel oogpunt is dit voor verzekeraars gunstig. En ook voor de sector is dit een positieve ontwikkeling.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]