Eindhoven,
22
september
2022
|
11:09
Europe/Amsterdam

Diensten Fontys verhuizen naar binnenstad Eindhoven

Alle diensten binnen Fontys gaan verhuizen. Na de zomer van 2023 zijn deze voortaan gehuisvest op de vierde en vijfde etage van een kantoorgebouw aan de Vestdijk in Eindhoven.

Het besluit van het bestuur over de herhuisvesting is deze week door het bestuur en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het gaat om Personeel en Organisatie, Onderwijs en Onderzoek, Studentvoorzieningen, IT, Huisvesting en Facilitaire Zaken, Financiën en Marketing en Communicatie. Die zitten nu nog op de campus Rachelsmolen en het TU/e-terrein.

Het nieuwe onderkomen wordt in elk geval voor de komende drie jaar de thuisbasis van de diensten. Met een optie om de bewuste kantoorruimte nog langer te huren.

Het restaurant in het DLL-gebouwIn totaal telt het deel van de diensten dat daar gehuisvest wordt samen ongeveer 540 fte. Niet al die medewerkers zullen tegelijkertijd aan het werk zijn in het kantoorpand van De Lage Landen (DLL). Dat kan ook niet, want zoveel werkplaatsen zijn daar niet beschikbaar; het aantal vierkante meters voor de huisvesting van alle diensten tezamen wordt fors minder.

Hubs
Daar staat tegenover dat sinds corona de plaats en manier van werken flink is veranderd en daar speelt het herhuisvestingsplan op in. “Het wordt veel meer een dynamisch totaalconcept”, aldus verantwoordelijk procesmanager Chantal Snijders.

Behalve de vaste standplaats aan de Vestdijk, komen er ook zogenoemde ‘hubs’ in Eindhoven, Tilburg en Venlo. Die hubs bestaan uit flexibele werkplekken, vergaderruimtes en ‘beeldbelcellen’.

“Waar de hubs precies komen, wordt in november bekendgemaakt. Er wordt in elk geval voor nu uitgegaan van ongeveer 80m² voor campus Venlo, 260m² voor campus Stappegoor en een grotere hub voor Rachelsmolen van 600m2, waar ook een gezamenlijk vergader- en projectcentrum komt.”

De Fontysdiensten worden op de 4e en 5e verdieping in de gebouwen A en B en de 4e etage van C ondergebracht. Onzekerheid
De verhuizing kost geld. Maar er moest iets gebeuren omdat de erfpacht op de huidige Fontys-locaties op het TU/e-terrein eind 2023 afloopt.

“Het is een tijdelijke investering”, zegt procesmanager Chantal Snijders. “Op termijn betekent het een reductie van kosten. Want bij krimp ga je natuurlijk niet bijbouwen.”

En die krimp zit wel in de toekomstverwachting. Sterker nog: die is misschien zelfs al begonnen. Dit collegejaar schreven veel minder nieuwe studenten zich in (de definitieve cijfers worden pas op 1 oktober bekend). Terwijl de afgelopen jaren zeker voor Rachelsmolen die cijfers juist flink hoger waren.

Vanwege de onzekerheid over de studentenaantallen voor de komende jaren, is nu de thuisbasis tijdelijk buiten de campus ondergebracht. Hoe tijdelijk, dat durft nog niemand te voorspellen. “Daar gaat het bestuur in de komende drie jaar een besluit over nemen”, aldus Snijders. “Dat heeft alles te maken met het toekomstperspectief en dat moet eerst onderzocht worden.”

De gemeenschappelijke ruimte in het kantoorgebouw aan de VestdijkDus het kan ook voor de komende tien jaar de thuisbasis blijven? “Daar gaan we niet vanuit”, zegt José Theulen, voorzitter van het dienstdirecteuren-overleg. “Het zou kunnen, maar dat is niet de verwachting.”

Dichter bij studenten 
Niet alle onderdelen van alle diensten worden overigens in het DLL-gebouw ondergebracht. Vanwege hun nauwe betrokkenheid bij studenten blijven studentdecanen, studentenpsychologen en studiekeuzeadviseurs wel op de campus gehuisvest. Dat geldt ook voor medewerkers die vanuit hun functie al ‘op locatie’ in Eindhoven, Tilburg of Venlo werken zoals de facilitaire teams, IT helpdesk en de ondersteuning voor de medezeggenschap.

Al hebben alle andere medewerkers van de diensten natuurlijk even goed met studenten van doen. Daarvoor zijn de hubs essentieel. Maar het onder één dak onderbrengen van alle diensten heeft volgens Theulen ook veel meerwaarde. 

José Theulen“Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de diensten gezamenlijk. We hopen dat we hiermee ook bereiken en stimuleren dat de medewerkers van de verschillende diensten onderling meer samenwerken.”

En al is - of althans was - de bedoeling om op de Sporthogeschool en Nexus na alles wat Fontys is op campus Rachelsmolen onder te brengen, dan nog blijven de fieldlabs, zoals Strijp TQ, vanwege hun nauwe band met het bedrijfsleven ook gehuisvest buiten die campus.

Het nieuwe onderkomen ligt in het hartje van de Eindhovense binnenstad, op fiets- en loopafstand van zowel bus- en treinstation als campus Rachelsmolen en de Witte Dame. Wel zal de medewerker wellicht parkeergeld moeten gaan betalen, als hij of zij met de auto naar kantoor komt. Daarover moet het besluit nog genomen worden.

Reacties
Qua gebouw en faciliteiten gaan de medewerkers van de diensten er niet op achteruit: alleen al de entree en het restaurant van het DLL-gebouw (zie bovenstaande foto's) ogen en voelen als de lobby van een luxe hotel.  De vraag is meer hoe aangekeken wordt tegen de verhuizing weg van de campus.

De reacties op de verhuisplannen onder de betrokken medewerkers zijn tot nu toe heel wisselend, stelt Theulen. “Hoe dit precies ervaren wordt, weten we niet. Sommige reageren afwijzend omdat ze de komende jaren verder van het ‘hart van Fontys’ vandaan zitten. Anderen vinden het juist heel fijn dat de diensten bij elkaar worden gehuisvest.”

De komende tijd worden de medewerkers betrokken bij het ontwerpen en inrichten van hun nieuwe thuisbasis aan de Vestdijk. Snijders: “We gaan er pas na de komende zomer in, dus we hebben nog een jaar de tijd om iedereen hierin mee te nemen.” [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Pat
24
September
2022
Het off-campus huisvesten van de diensten gaat geheel voorbij aan het feit dat werknemers zich verbonden voelen met het 'product' van hun organisatie. In ons geval onderwijs. De afgelopen jaren was vanwege de coronasituatie deze verbinding al een uitdaging en dit draagt hier niet positief aan bij. Ik word er in ieder geval erg verdrietig van.