Eindhoven,
22
maart
2022
|
12:09
Europe/Amsterdam

Ondersteuning voor de naweeën van corona

Fontys wil in gesprek met studenten en medewerkers die langere tijd covid-klachten hebben ervaren. Het gaat daarbij met name om de sociale gevolgen van een coronabesmetting.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uitte vorige week nog de zorg dat studenten met long covid niet overal goed geholpen worden. Ook het kabinet roept het hoger onderwijs op om aan studenten met chronische klachten maatwerk te bieden.

Renée van den BerkHandjevol
Volgens decaan Renée van den Berk blijft het aantal Fontys-studenten met long covid beperkt tot “een handjevol gevallen”.

Voorbeelden van de grote sociale neveneffecten van een besmetting komen echter vaker voorbij: “Studenten waarvan een ouder of grootouder overleed. Of een casus waarbij een student langer dan een jaar in quarantaine zat om kwetsbare gezinsleden te beschermen.”

Ze benadrukt dat studenten die kampen met corona-gerelateerde problemen altijd bij het decanaat mogen aankloppen: “Wij ondersteunen en kijken wat bijvoorbeeld DUO en de opleiding voor je kunnen betekenen.”

Fontys schakelt snel
Naast de ondersteuning door de decanen,  wordt covid ook meer bespreekbaar gemaakt in de organisatie.  In het domein Mens & Maatschappij ˗ waarin Fontys-instituten als Mens en Gezondheid, Sociale Studies en HRM en Psychologie gezamenlijk inspelen op maatschappelijke vraagstukken ˗ is covid één van de gespreksthema’s.

“Vanuit ons programma ‘Inclusieve samenleving’ proberen we binnen Fontys een meer inclusieve attitude te ontwikkelen”, zegt secretaris Marleen Drabbels van Mens & Maatschappij. “Daarbij hoort het voeren van een dialoog over actuele thema’s als armoede, sociaal isolement en als onderdeel daarvan ook covid.”

“Door middel van gesprekken bieden we handvaten voor perspectief én acceptatie, altijd op basis van de behoefte van een persoon zelf. Daarbij is er expliciet aandacht voor het welzijn en het gevoel van verbondenheid.”

Het initiatief is bedoeld voor zowel studenten als medewerkers, benadrukt Drabbels. “Wij richten ons dus op de sociale gevolgen van een covid-besmetting, niet specifiek op de diagnose long covid.”

Marleen Drabbels
Niet aan de zijlijn
Na een of meer gesprekken wordt gekeken wat Fontys kan bijdragen om de problemen te verlichten. Drabbels: “We zoeken uit wat we, gelet op de eigen vragen en behoeften, kunnen toevoegen.”

Voor studenten of medewerkers die langere tijd covid-klachten (of de gevolgen daarvan) ervaren, is het belangrijk dat zij niet het gevoel krijgen aan de zijlijn te belanden. “We willen mensen een laagdrempelige plek bieden waar ze terechtkunnen”, zegt Drabbels. “Met als signaal: jullie horen nog altijd bij de Fontys-community.”

Overeind blijven
Het initiatief komt mede voort uit het feit dat Drabbels zelf veel last ondervond van een besmetting. “Mijn klachten duurden een kleine twee maanden. Ik ervoer in die periode hoe lastig het was om overeind te blijven. Het raakt de praktische laag: je gezin, je werk. Maar het is ook emotioneel zwaar: je wilt van alles maar bent daar niet toe in staat. Bovendien lijkt het of iedereen in je omgeving direct iets van jouw situatie vindt. Ik merkte achteraf dat we echt moeten doorpraten hierover.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Mario
31
May
2022
Sterkte ermee Ingrid
Ingrid Rademakers
31
March
2022
Eind november 2021 ben ik besmet geraakt met Covid. Tot op de dag van vandaag ondervind ik hier nog hinder van. Ik ben veel moe, ga rond 20.30uur naar bed. Wanneer ik een dag meer inspanning heb geleverd dan normaal, ben ik de dag er na helemaal niet fit. Ik ervaar een drukkend/knijpend gevoel op de de borst, moeite met ademhalen en een knijpend gevoel in mijn keel. Momenteel ben ik gestart met fysio, hierbij ga ik met kleine stapjes voorruit. Ik kan weer een stukje met de fiets, zonder dat ik daar 4-5 dagen problemen van ondervindt. Verder ondervind ik nog concentratiestoornissen, komt soms niet op woorden en een hele tijd. Ik zie "normaal" uit, heb geen ziekenhuisopname gehad. Doordat de meeste mensen (gelukkig) goed en gezond opknappen is het vaak moeilijk voor mezelf en mijn omgeving te accepteren dat ik rustig aan moet doen.