Eindhoven,
27
juni
2017
|
13:50
Europe/Amsterdam

'De hele dag gelukkig zijn kan niet'

Fontys start nieuwe cursus en innovatiecentrum werkgeluk

Geluk is een thema dat steeds belangrijker wordt op Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Zo belangrijk, dat er in februari 2018 een cursus start in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, die al de leergang Het Rendement van Geluk kent. Zo'n twintig cursisten gaan in een half jaar tijd uiteindelijk met hun eigen geluksvraag aan de slag.

,,De hele dag gelukkig zijn kan niet. Maar je kunt wel leren om de momenten te herkennen die iets toevoegen aan jouw geluk, of om op een andere manier met tegenslagen om te gaan", schetst docent en loopbaancoach Inge van der Putten van 'HRM en P'. Ze nam zelf enkele dagen deel aan de opleiding van 'Erasmus', die ze zowel 'behoorlijk theoretisch' als 'heel interessant' noemt. "Erasmus erkent dat het weinig kan doen met hoe je geluk kunt toepassen in de praktijk. In overleg met de universiteit willen wij de leergang Het Rendement van Geluk nu meer praktijkgericht aanbieden in de regio Eindhoven."

Les op locatie
Deelnemers krijgen bij Fontys weliswaar een theoretische basis over geluk, maar de bedoeling is om ook veel op locatie te werken bij bedrijven en organisaties die binnen dit thema actief zijn. De docent noemt als voorbeeld de Verspillingsfabriek van Hutten Catering in Veghel, die  en het Parktheater in Eindhoven. Met die laatste organiseert Fontys de Dutch Happiness Week. "Vervolgens willen we dat de deelnemers met hun eigen geluksvraag aan de slag gaan, onder begeleiding van docenten van onze opleiding." Ze verwacht dat cursisten één dagdeel per twee weken bezig zullen zijn.

Als doelgroepen noemt Van der Putten bedrijven en organisaties en meer specifiek docenten. "Maar bijvoorbeeld ook eigenaren van de 'geluksplekken' in Eindhoven, plaatsen die zijn geselecteerd na onderzoek door studenten van 'HRM en P'. Leo Bormans is inmiddels een opleiding gestart voor gelukscoaches. De bedoeling is dat zij mensen meenemen naar de geluksplekken. En wie zelf met een geluksvraag zit, kan bij de cursus inspiratie opdoen."

Sociaal innovatie centrum werkgeluk
Intussen begint volgens haar ook het sociale innovatie centrum (SIC) voor werkgeluk vorm te krijgen. Dit vindt over enkele maanden onderdak bij Driessen HRM, het Helmondse servicecentrum op personeelsgebied waarmee in dit project wordt samengewerkt. "Zij hebben aangeboden om studenten van Fontys te huisvesten in een uitbreiding die momenteel wordt gebouwd. Onze tweedejaarsstudenten gaan er opdrachten doen en derdejaars hun stage. Vierdejaarsstudenten gaan er onderzoek verrichten en trainingen ontwikkelen. Voor Driessen zelf, of voor zijn opdrachtgevers."

De motivatie voor het uitzendbureau is volgens Van der Putten dat werkgeluk medewerkers gezond en fit kan houden. "Ook vanuit klanten van Driessen komen heel vaak vragen op dit gebied. Mensen moeten langer doorwerken, de werkdruk neemt toe, terwijl de verhouding werk-privé in balans moet blijven." Het is een goed voorbeeld van co-creatie, voortvloeiend uit de strategische koers Fontys Focus 2020: een intensieve samenwerking tussen studenten, docenten en onderzoekers met professionals uit de praktijk.

Inmiddels zijn er al twee sociale innovatiecentra in Midden-Brabant. Het SIC-Oisterwijk is gekoppeld aan een zorgcentrum voor dementerende ouderen en houdt zich bezig met innovaties, met name gericht op ouderenzorg en problematiek rondom dementie. In Tilburg is er ook één met als thema de arbeidsmarkt. Hier gaat het vooral om HR-advies voor het midden- en kleinbedrijf en loopbaanbegeleiding.

Praktijkdag Sturen op Geluk
Woensdag 28 juni wordt in Stadhuis Eindhoven de Praktijkmiddag Sturen op Geluk gehouden. Deze wordt georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met onder meer Stichting Geluk Eindhoven, waarin Fontys met het Parktheater participeert. "Woensdag gaat het vooral om de vraag of geluk als graadmeter voor het succes van gemeentelijk beleid kan worden ingezet", weet directeur Nus Waleson van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. "De centrale vraag in de 'participatiemaatschappij' is niet hoe de gemeente háár huishouding regelt, maar hoe ze 'burgers hun huishouding kan laten regelen'. Wat moet een gemeente juist níét (meer) regelen." (TD)