Eindhoven,
15
maart
2018
|
17:00
Europe/Amsterdam

De gouden eieren van de creatieve broedplaats

Onderzoek naar opbrengsten voor stad

Een béétje stad heeft er minstens eentje: een creatieve broedplaats, broeinest, lab, hub of welke andere hippe naam er ook voor verzonnen is. Ze heten goed te zijn voor de economie, de gebiedsontwikkeling en de sociale samenhang. Maar hoe dan precies? Een team onder leiding van Fontys-docent en onderzoeker Bart de Zwart zoekt het uit.

Innovatie op Locatie, heet het praktijkgerichte onderzoeksproject dat het lectoraat De Ondernemende Regio komend jaar uitvoert. Zo’n vijftien studenten van Hogeschool Management Economie en Recht en het UrbanLab van TU/e gaan de meerwaarde van creatieve broedplaatsen meten.

Ook twee exploitanten van broedplaatsen, Stichting Ruimte in Eindhoven en Atelierbeheerstichting ’s Hertogenbosch maken deel uit van de projectgroep. Zij hebben behoefte aan een businessmodel voor de langere termijn; ook dat wordt binnen het project ontwikkeld.

Bart de Zwart, docent/onderzoeker bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij, is initiatiefnemer en coördinator van Innovatie op Locatie. Hij schetst het ontstaan van creatieve broedplaatsen: “De meeste stammen uit de crisis. Het was een oplossing voor leegstand van sommige bedrijfsgebouwen en het heeft verschillende positieve effecten. Zo kan de stad afgestudeerden van creatieve opleidingen vasthouden, dat zijn toch de Piet Hein Eeks van de toekomst.”

Bovendien, zegt De Zwart, stralen creatieve broedplaatsen levendigheid en nieuw elan uit. Zo maken ze het ook voor andere bedrijven interessant om zich daar te vestigen. Ook sociaal en cultureel kunnen ze een impuls geven aan de omgeving: niet zelden betrekken de creatieven buurtbewoners bij hun werk.

Kortom: een stad die een gebied wil herontwikkelen, doet er verstandig aan om een creatieve broedplaats als kwartiermakers in te zetten.

Glow-bezoekers in Eindhoven doen ook broedplaatsen aan.Honderden huurders

De organisaties die de creatieve broedplaatsen beheren, zijn de afgelopen jaren meegegroeid op de golven van populariteit. ,,Dat zijn vaak van oorsprong de ondernemers zelf, die inmiddels hele vastgoedportefeuilles hebben met veel gebouwen en honderden huurders. Zonder achtergrond hierin, moeten zij een professionele organisatie draaiende houden.”

Ondertussen krijgen zij vaak de vraag voorgelegd naar het nut van creatieve broedplaatsen: of ze dat maar even hard willen maken.

Bart de Zwart wil hen graag helpen met een antwoord op die vraag. ,,We willen in beeld brengen wat de meerwaarde is van een creatieve broedplaats voor een gebied. Deels in harde euro’s – vaak wordt het vastgoed uiteindelijk meer waard, maar we proberen ook de reuring en sociaal-culturele impulsen in kaart te kwantificeren.”

De Zwart vindt ook dat de exploitanten van de broedplaatsen moeten meeprofiteren van de waardestijging die de creatieve ondernemers teweeg brengen. ,,Het mag niet zo zijn dat ze na vijf jaar worden bedankt voor hun inspanningen door de commerciële partijen die het verder zelf wel kunnen. Ze hebben vaak ook investeringen gedaan in de gebouwen die ze beheren. Die inkomsten moeten deel uitmaken van hun business model.” [Debbie Langelaan]