Eindhoven,
25
september
2020
|
10:06
Europe/Amsterdam

De 5 lessen die Fontys leerde uit de eerste coronagolf

Nu delen van Brabant zijn bestempeld als ‘zorgelijk’ vanwege het snel toenemende aantal coronabesmettingen, dringt de vraag zich op hoe Fontys is voorbereid. Welke lessen zijn er geleerd uit de eerste coronagolf? 

Met name in de ‘studentenleeftijd’ zijn veel besmettingen. Bij Fontys heerst niettemin relatieve rust. In de afgelopen maanden heeft de instelling de nodige kennis en ervaring opgedaan om adequaat te kunnen omgaan met een tweede golf, aldus Fontys-woordvoerder Mascha Arts en coördinator veiligheid Inge Bruijnaars. 

Er zijn de afgelopen maanden vijf belangrijke lessen geleerd:

1. Verantwoordelijkheid bij instituten 
Fontys legt de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de instituten. De hogeschool zoekt bij de te nemen maatregelen naar een balans tussen centrale voorschriften en de zelfstandigheid van instituten.   

“Dat heeft goed gewerkt en dat blijven we doen”, Inge Bruijnaarszegt veiligheidscoördinator Inge Bruijnaers. “We hebben liever dat instituten zelf hun afwegingen maken. Wij geven ze wel handvatten, zodat zij dat goed kunnen doen.”  

Volledig loslaten kan niet. Er blijft een centraal coördinatieteam actief. Bruijnaers: “Als er weer een lockdown komt of iets anders wat veel impact heeft, zullen we wat meer rechtlijnige centrale voorschriften uitvaardigen, voor zover dat nodig is.”  

2. Prioriteiten stellen 
Wat kan als eerste worden verminderd en wat is het belangrijkste om overeind te houden? De lijst is nog niet definitief. Wel is onder andere duidelijk dat praktijklessen prioriteit hebben. Die moeten zo lang mogelijk doorgaan.  

In theorie is het mogelijk dat de gebouwen opnieuw zullen worden gesloten, maar het Coördinatieteam Corona ziet die tweede golf met meer vertrouwen tegemoet.  “We zijn nu zo ingericht dat we heel beperkt fysiek onderwijs geven”, zegt Mascha ArtsMascha Arts. “Als de gebouwen dichtgaan, zijn de gevolgen kleiner dan de vorige keer.” 

Voor de zomer is al veel ervaring opgedaan, de grote omschakeling is al geweest. “En het online onderwijs verbetert en ontwikkelt zich continu. Pas als blijkt dat er in het onderwijs besmettingen plaatsvinden, moeten we optreden. We hebben daarvoor een draaiboek tweede golf klaarliggen.” 

3. Gesprek blijven voeren met studenten en medewerkers 
Het is belangrijk om het gesprek op gang te houden met zowel studenten als werknemers. Daarvoor wordt nu een klankbordgroep opgericht. Wat daaruit naar voren komt, kan Fontys meenemen in haar besluitvorming rond de coronamaatregelen. 

4. Er zijn kaders en richtlijnen 
Maatregelen invoeren kan nu sneller. Specifiek voor corona zijn er nu kaders en richtlijnen. Die kan Fontys erbij pakken op het moment dat het nodig is. Fontys hoeft ze dus niet meer ter plekke te bedenken. 

Bruijnaers heeft de afgelopen maanden met een aantal collega’s twee scenario’s uitgewerkt. De ene gaat over een eventuele tweede lockdown, als de Coronamaatregelen in Venlo.wereld weer op slot gaat en er problemen met reizen ontstaan. De andere gaat om gebouwen, als Fontys op sommige locaties of, in het ergste geval, in zijn totaliteit dicht moet.  

“We zijn nog andere scenario’s aan het uitwerken. Het komt erop neer dat we over bijna alles al afspraken hebben gemaakt en kaders op papier hebben gezet. Die zetten we overzichtelijk bij elkaar en waar nodig scherpen we die aan. Maar de belangrijkste voorbereiding is dat we samen die anderhalve meter afstand aanhouden.”” 

5. Handhaving monitoren 
Hoe de anderhalve meter afstand in haar gebouwen beter te waarborgen. Locaties zijn daarvoor zelf verantwoordelijk via lokale crisisteams, die kijken naar gebouw-specifieke problemen. Bruijnaers: “We blijven kijken naar hoe het beter kan.” [Erwin Blatter] 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.