Eindhoven,
18
december
2018
|
13:34
Europe/Amsterdam

Daisy Mertens: Million dollar teacher?

Voormalige masterstudent kan ’s werelds beste leraar worden

Gaat een voormalig Fontys-student verkozen worden tot de beste leraar van de wereld? Eind maart volgend jaar zullen we het weten, want dan hoort Daisy Mertens in Dubai of zij gekozen is uit 10.000 kandidaten. De 31-jarige Venrayse, die in 2012 de master Leren en Innoveren afrondde, zit nu al bij de vijftig genomineerden voor de Global Teacher Prize. 

Kinderen volop betrekken bij hun eigen leerproces en -ontwikkeling, dat is waar Mertens voor staat. Haar leerlingen in groep 7 van de Helmondse basisschool De Vuurvogel merken dat elke dag opnieuw. Maar ook collega’s en ouders worden meegenomen in haar streven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Motivatie aanwakkeren
Het leverde haar in 2016 al de landelijke titel van beste leraar op. Dit jaar werd Mertens door haar voormalige studiebegeleider bij de Fontys-master, Danielle de Boer, opgegeven voor de mondiale prijs. Dit vanwege haar inzet om kinderen met taal- en andere achterstanden op het juiste niveau van leren te krijgen.

Mertens voor haar klas in Helmond.“Ik ben steeds op zoek naar hun intrinsieke motivatie. Hun wil om te leren, wil ik aanwakkeren”, zegt ze daar zelf over. “Ik volg wel het curriculum maar heb een bepaalde aanpak met thema’s. Die zijn zowel gericht op het individuele kind als op de groep en in een multiculturele context.”

Eigen leerproces
Voortdurend bekijkt ze hoe een leerling zelfvertrouwen kan krijgen en als het ware eigenaar wordt van het eigen leerproces. “Als ik zie dat een leerling niet betrokken is, probeer ik dat met mijn kennis en ervaring bij te sturen, maar altijd in een interactie met het kind.” Het effect is volgens haar dat hun resultaten beter zijn, ze met plezier naar school komen en dat er groei zit in hun leerontwikkeling.

Na de pabo, die Mertens in 2008 voltooide aan Hogeschool De Kempel in Helmond, ging ze in die stad aan de slag bij basisschool De Vuurvogel. Samen met haar Fontys-studiebegeleider zette ze daar het traject Schoolontwikkeling op, waarbij negen ‘lerarenrollen’ werden ontwikkeld, zoals leraar-onderzoeker of leraar-veranderaar. “Daarbij bekeken we welke talenten leraren hebben en waarin ze zich onderscheiden.”

Prinses Laurentien
Een brede basis leggen voor vernieuwing en verbetering van de onderwijskwaliteit komt ook terug in het project High5. Hieraan werkt de docent sinds haar nationale uitverkiezing samen met prinses Laurentien. 

“We willen de samenwerking tussen kinderen en volwassenen verbeteren. Het is gericht op leerlingen, hun ouders, leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders en uiteindelijk ook de omgeving. We gaan er bijvoorbeeld bedrijven bij betrekken.”

Onderzoekende houding
De onderzoekende houding heeft Mertens zich tijdens de Fontys-master in Eindhoven eigen gemaakt. “Dat heeft me echt verrijkt. Als leerkracht maak je vaak keuzes op intuïtie en bij de master heb ik geleerd om de dingen te doen die werken. Anders niet. En ook hoe je op school verandertrajecten begeleidt en collega’s daarin kunt meenemen.”

Het was best pittig, geeft ze aan, maar het heeft haar een andere blik op onderwijs opgeleverd.

Naar Dubai
Mocht de Venrayse het inderdaad schoppen tot beste leraar van de wereld – op 24 maart hoort ze tijdens een congres in Dubai of dat zo is – dan mag ze een miljoen dollar besteden aan onderwijs. “Dat gaat dan naar High5”, weet ze al.

“Maar de nominatie zelf is al een eer, het kan niet meer stuk”, besluit Mertens. “Het meest fantastisch is de reactie van mijn leerlingen. Ook was er maandag een oud-leerling met een bos bloemen naar school gekomen. Dat is echte waardering, de kroon op je werk.” [Tim Durlinger]

NOS Jeugdjournaal maakte het volgende beeldverslag over Mertens' nominatie:

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.