Eindhoven,
23
november
2021
|
15:27
Europe/Amsterdam

'Coronapas niet mogelijk in hoger onderwijs'

Met de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs vraagt het kabinet het onmogelijke, zeggen universiteiten en hogescholen. De coronapas schaadt bovendien de toegankelijkheid van het onderwijs.

Het kabinet heeft gisteren allerlei coronabesluiten en -wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek om ze pijlsnel te behandelen. Nu de besmettingen oplopen wil het kabinet stevig kunnen ingrijpen.

Eén van de plannen: een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs. Dan mogen studenten alleen de campus betreden als ze gevaccineerd, genezen of getest zijn.

Geen festival
Maar de hogescholen en universiteiten hebben samen honderden locaties, waar duizenden colleges en werkgroepen per week plaatsvinden. De controle levert “grote uitvoeringsproblemen” op, stellen ze. Het onderwijs is geen festival met één duidelijke toegangspoort, zoals ze weleens eerder hebben uitgelegd.Het onderwijs is geen festival, stellen hogescholen en universiteiten.

Bovendien eist het kabinet dat de onderwijsinstellingen de toegankelijkheid van het onderwijs garanderen voor studenten zonder coronapas. Voor die groep studenten moeten de opleidingen dus allerlei alternatieven verzinnen. Dat gaat gewoon niet, schrijven de koepelorganisaties in een persbericht.

En waar is zo’n toegangsbewijs voor nodig? Veel studenten en medewerkers zijn gevaccineerd en er zijn, voor zover bekend, geen uitbraken in de sector. De instellingen vragen de Tweede Kamer “met klem” om de coronatoegangsbewijzen “niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs en de sector de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven”.

Medezeggenschap
In het wetsvoorstel van het kabinet wordt ook de medezeggenschap omzeild. Op dit moment hebben studenten en medewerkers een veto bij de invoering van een coronapas aan hun instelling, maar daar wil het kabinet vanaf. In hun persbericht zeggen de twee koepelorganisaties daar niets over. Het lijkt niet hun grootste zorg.

Ze komen wel met alternatieven voor de kabinetsplannen, nu het kabinet de pas als uiterste maatregel in overweging neemt. Het hoger onderwijs kan misschien steekproefsgewijs controleren, of alleen als er meer dan 75 studenten in een ruimte bijeenkomen.

Alternatief onderwijs voor studenten zonder coronapas is ook maar beperkt mogelijk, verwachten de instellingen. Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Het invoeren van coronatoegangsbewijzen gaat ten koste van de toegang tot onderwijs, dat is klip en klaar. We kunnen niet hetzelfde onderwijs gelijktijdig zowel fysiek als digitaal aanbieden.”

Minder snel
De Tweede Kamer heeft nog niet over de coronapas gesproken. De fracties beraden zich nog op hun positie. Dit voorjaar hebben D66, CDA en GroenLinks de inspraak van studenten en medewerkers op de coronatoegangsbewijzen afgedwongen. Het is nog maar de vraag of een Kamermeerderheid daar nu weer vanaf wil.

Vermoedelijk gaat de Tweede Kamer minder snel dan het kabinet hoopte. Deze week zullen de wetsvoorstellen naar verwachting niet behandeld worden. Dan schuift alles sowieso een week op en misschien komen er ook weer strengere, lockdownachtige coronamaatregelen. [HOP]

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jeroen Aarts
24
November
2021
De invoering van de coronapas is niet slechts schadelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs, het zorgt voor een verdere verdeeldheid in de maatschappij met alle schadelijke gevolgen van dien. Door al bestaande maatregelen en voorgestelde maatregelen voelt een behoorlijke groep burgers zich buitengesloten en in toenemende mate steeds minder welkom. Steeds meer van hen kampen hierdoor met mentale problemen en zien het niet meer zitten.
Theo Mensen
23
November
2021
Niet het virus is het grootste probleem, maar een serie centrum-rechtse kabinetten dat op basis van een volstrekt mislukte ik-ideologie demissionair doorregeert, zónder vertrouwensvotum dus. Met dit gebrek aan autoriteit polariseert dit mislukte kabinet en schendt een aantal fundamentele mensenrechten -met name het waarborgen van veiligheid en van de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs en zorg. Stop de polarisatie, stop dit idiote kabinet en waarborg de inspraak van staf en studenten in het bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs.