Eindhoven,
07
december
2021
|
17:10
Europe/Amsterdam

‘Cobex’ krijgt weer bezwaren tegen bsa op bord én nieuwe vorm fraude

Het Fontys College van Beroep voor de examens had in 2020 aanzienlijk minder beroepen. Dat kwam door de tijdelijke afschaffing van het bindend studieadvies vanwege corona. Corona leverde wel weer ándere zaken op, zoals over fraude bij online tentamens.

In 2018 kreeg het College van Beroep (Cobex) 350 beroepen en in 2019 waren dat er 285. Maar vorig kalenderjaar waren het er ‘maar’ 171.

Die forse afname kwam doordat de zaken over het bindend studieadvies (bsa) waren weggevallen. Door de coronapandemie werd het bsa in studiejaar 2019/2020 niet uitgevoerd, om studenten wat respijt te geven in een onzekere tijd waarbij veel onderwijs online was.

Geen afstel
Maar uitstel is geen afstel, de propedeuse moet uiteindelijk toch worden gehaald. Cobex krijgt sinds dit studiejaar de bsa-beroepen binnen van tweede- en derdejaarsstudenten die het niet is gelukt om alsnog hun propedeuse te halen.

“Soms zijn ze al zo ver gevorderd in hun studie en hebben ze door bijvoorbeeld stages al lang aangetoond dat ze geschikt zijn voor de opleiding”, zegt Fontys-jurist Jacqueline Janissen. Cobex kan in zulke gevallen oordelen dat de opleiding geen bsa meer mag geven en een andere oplossing moet bedenken voor het alsnog behalen van de benodigde studiepunten.

Beroepen van eerstejaars zijn er nog steeds niet, omdat voor ook afgelopen studiejaar geen bsa werd gehanteerd.

Fraude bij online tentamensDiverse docenten vermoedden in 2020 fraude bij online tentamens.
Wat níet afnam in 2020 (en ook al te zien is in de cijfers van 2021), is het aantal fraudezaken. Hoewel het wel iets minder was dan in vorige jaren. Maar volgens Janissen is er wel een nieuw soort fraude bijgekomen.

“We krijgen nu steeds vaker zaken die te maken hebben met onregelmatigheden bij online tentaminering. Docenten die vermoeden dat een student fraudeerde. Bijvoorbeeld omdat die even niet in beeld was bij de camera’s, wat verplicht is bij online tentaminering met proctoring.”

In één geval constateerde de docent dat twee studenten hetzelfde, nogal vreemde, antwoord hadden. “De vraag was of ze onderling geappt hadden. In alle gevallen wordt de zaak onderzocht, bijvoorbeeld door beelden terug te kijken.”

Topje ijsberg
Het gaat bij Fontys desondanks om relatief kleine aantallen, althans van de ontdekte fraude. Bovendien leiden de meeste ontdekkingen niet tot een beroep. Hoeveel fraudegevallen er op dit specifieke terrein zijn, is bij Cobex daarvoor niet bekend.

Janissen denkt wel dat slecht een klein gedeelte naar buiten komt. “In onze overleggen met juristen van andere hogescholen merken we dat die daar ook last van hebben. Studenten geven trucjes aan elkaar door.”

In 2020 (Cobex verantwoordt per kalenderjaar) waren er veertien gevallen van fraude. Daaronder zitten ook studenten die plagiaat pleegden. “Studenten ontkennen dan vaak niet dat ze plagiaat hebben gepleegd, maar ze vinden de sanctie die ze ervoor hebben gekregen te hoog.”

Schikking
Naast bsa en fraude komen nog twee andere typen beroepen regelmatig voor: dat studenten vinden dat ze te weinig vrijstellingen krijgen én dat ze het niet eens zijn met hun beoordeling. Die laatste soort leidt zelden tot succes omdat het heel moeilijk is aan te tonen.

In 60 procent van de beroepszaken wordt een minnelijke schikking getroffen tussen de examencommissie en de student. [Petra Merkx]

De zaken van Cobex zijn geanonimiseerd te lezen op de website van het college (alleen voor mensen met een Fontys-account).

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.