Eindhoven,
16
september
2019
|
15:32
Europe/Amsterdam

Coalitie-Y vanavond met ‘jongerenmanifest' naar Rutte

Met televisiepresentator Tim Hofman als boegbeeld biedt Coalitie-Y vanavond een jongerenmanifest aan bij premier Rutte. Het manifest roept de regering op wat te doen aan de negatieve effecten van allerlei maatregelen op jongeren, zoals het leenstelsel, strengere hypotheekregels en de flexibele arbeidsmarkt.

Coalitie-Y werd opgericht door Gert-Jan Segers van de ChristenUnie samen met zeven jongeren organisaties, zoals CNV Jongeren en studentenbond LSVb. Onlangs sloten meerdere politieke partijen zich erbij aan, waaronder PvdA en SP.

Prinsjesdag
Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert de coalitie tien voorstellen om de druk bij jongeren weg te nemen. Volgens Segers moet de overheid beter kijken wat verschillende maatregelen voor gevolgen hebben voor jongeren. Een studieschuld leidt bijvoorbeeld tot problemen bij het krijgen van een hypotheek.

Coalitie-Y pleit dan ook voor een zogenoemde generatietoets bij nieuw beleid: welke gevolgen hebben maatregelen voor jongeren? Ook willen de jongeren inspraak bij de kabinetsformatie.

Basisbeurs terug
Op nummer 1 van het lijstje staat het herinvoeren van de basisbeurs. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer is daar nu voor. Op welke termijn dit in de praktijk zal gebeuren, is nog de vraag.

De regering zal niet snel het Regeerakkoord openbreken. Een nieuwe regering zal het na de verkiezingen moeten oppakken. [Petra Merkx]

De 10 punten van het jongerenmanifest

1. We pakken het leenstelsel aan en voeren een basisbeurs in.
2. We binden de strijd aan met prestatiedruk in het onderwijs en zorgen dat elke jongere in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs zeker is van een kwalitatief goede stageplaats.
3. We zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, we pakken de kloof tussen vast, flex en zzp aan en we werken aan een goede balans tussen werk en privé.
4. We pakken huisjesmelkers aan en gaan extra bouwen, zodat jongeren betaalbaar kunnen wonen.
5. We zorgen dat elke jongere toegang heeft tot hulp en zorg.
6. We zorgen voor een eerlijk, eenvoudig en evenwichtig pensioenstelsel.
7. We zorgen dat de koopkracht van jongeren beter in beeld komt.
8. We voeren een generatietoets in, om te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes.
9. We regelen een plek voor jongeren in de kabinetsformatie.
10. We zorgen voor een schone, leefbare toekomst voor jongeren.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.