Den Bosch/Eindhoven/Tilburg/Venlo,
26
januari
2021
|
18:44
Europe/Amsterdam

Bossche Fontys-locaties uit vrees voor rellen dicht

Elders geplande tentamens gaan vanavond door

Wegens de dreiging van rellen heeft Fontys vanmiddag het complex van de Pabo en Pedagogiek in Den Bosch gesloten. Dit gebeurde op advies van de politie en gemeente. Op andere Fontys-locaties gaan de geplande onderwijsactiviteiten, tentamens en examens wel door.

Ook Avans sloot vanmiddag alle opleidingsgebouwen in Den Bosch. Dit betekent dat de locatie aan het Hervenplein, waar de Juridische Hogeschool van Fontys en Avans zit, eveneens dicht is.

In andere steden open
Het Centraal Crisisteam (CCT) van Fontys houdt continu de vinger aan de pols. De politie in Tilburg, Eindhoven en Venlo heeft Fontys vanmiddag laten weten dat het sluiten van de Fontys-gebouwen en aanvullende maatregelen in die steden momenteel niet nodig zijn.

Het crisisteam neemt deze aanbeveling over en laat de onderwijsactiviteiten dus doorgaan. Het CCT monitort de situatie continu en staat in contact met lokale autoriteiten.

Dit betekent dat op elk moment - ook vanavond - de genomen besluiten gewijzigd kunnen worden als de situatie daarom vraagt.

Over de Bossche Markt, hier op een archieffoto, trok gisteravond een rellende en plunderende menigte.  Lastig dilemma
De continu veranderende veiligheidssituatie in de Fontys-steden stelt het CCT voor een dilemma. ‘Het annuleren van alle activiteiten in de avonduren zorgt enerzijds voor duidelijkheid, maar anderzijds levert het ook uitdagingen op qua planning en studievoortgang. Een lastige afweging’, aldus het CCT in een schrijven aan alle 25 Fontys-instituten.

Het CCT begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid, onvoorspelbaarheid en ongewenste situaties voor studenten en medewerkers. Om deze onzekerheid te verminderen, kunnen instituten besluiten om de voor deze week in de avonduren geplande activiteiten te verschuiven.

Toetsen verplaatsen
Het advies van het CCT is om toetsen zoveel mogelijk te verplaatsen binnen deze toetsperiode en overdag vóór 17.00 uur te laten plaatsvinden. Dit voorkomt studievertraging en verkleint de onvoorspelbaarheid in relatie tot het dreigingsniveau in de steden.

Ook noemt het CCT de optie van het toetsen op zaterdag. Maar dit dient volgens het crisisteam uiteraard wel ín overleg met de gebouwbeheerder of Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken te gebeuren.

Dreigingsniveau
In haar afwegingen om al dan niet over te gaan tot sluiting van gebouwen wordt gekeken naar het dreigingsniveau van het moment. In overleg met politie en gemeenten worden vervolgens besluiten genomen.

Morgenochtend komt het CCT weer bij elkaar en wordt de situatie opnieuw beoordeeld. [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.