Ewoud Jansen,
07
oktober
2020
|
09:49
Europe/Amsterdam

Blended tunnelvisie

Blended learning komt eraan. ‘Blended’ in de betekenis van een gecombineerd aanbod van online – en onsite onderwijsactiviteiten, en de communicatie hierover draait op volle toeren. De ene na de andere missive wordt uitgevaardigd. Allerlei vormen van ondersteuning en workshops worden aangeboden om de overgang te faciliteren. Bij dit alles ontbreekt echter één belangrijk punt: een heldere uitleg en motivatie van het waarom hiervan.

Puur didactisch gezien is er geen enkele reden om student-docent-contact meer online te gaan doen. Nul. Zip. Zero. Ik heb ook geen enkel dergelijk argument gehoord dat de noodzakelijkheid van deze overgang aantoont. De reden hiervoor is dan ook simpel. Menselijk contact of interactie verbetert niet wanneer het online gaat. Integendeel. Er is altijd verlies aan kwaliteit. Dat geldt voor allerlei sociale contacten maar ook voor colleges, discussies in werk of projectgroepen en individuele coaching gesprekken.

In de online communicatie gaat altijd iets verloren, of het nu gaat om interactie, lezen van non verbale communicatie en de aandacht erbij te houden. Niet geheel toevallig lijken alle trainingen die nu worden aangeboden om de kwaliteit van online sessies te verhogen, gericht te zijn om dit soort zaken te ‘repareren’.

Toch kunnen er wel degelijk redenen zijn om bepaalde ‘interacties’ online te doen. Maar die zijn meer van praktische aard, zoals het besparen van reistijd. En dan gaat het dus om het afwegen van deelaspecten. Om het maken van trade offs, zoals economen het noemen.

Ja, met online gaat de kwaliteit van de ontmoeting achteruit maar in bepaalde gevallen slechts in beperkte mate en we winnen er tijd mee terug die we dan kunnen gebruiken voor iets anders. Maar ook dit soort expliciete trade offs heb ik niet gezien bij de motivering van meer online onderwijs.

Uiteraard leren studenten niet alleen tijdens interactie met docenten en andere studenten, of die nu op locatie of online is. Ze leren ook thuis of op andere plekken door het werken met allerlei bronnen, zowel analoog als digitaal. In die zin doen we al eeuwen aan ‘blended learning’.

Ondertussen horen we uit diverse studentengeledingen steeds meer protestgeluiden tegen de overmaat aan online onderwijs en wat mij betreft volledig terecht. Uiteraard begrijpt iedereen wel dat door de Covid-crisis noodgedwongen meer onderwijsactiviteiten online moeten worden aangeboden.

Dat die noodzaak er ook is in een wereld na Covid, is allerminst aangetoond. Tenzij we vinden dat we een soort veredelde LOI-aanbieder van online cursussen moeten worden.

Ewoud Jansen is docent Finance & Accounting bij de opleiding International Business en auteur van diverse boeken en opiniestukken.

Reacties 1 - 6 (6)
Bedankt voor uw bericht.
Willem-Jan Verkerk
12
October
2020
Volledig mee eens. Ook ik heb nog geen enkel argument gehoord dat studenten daar beter mee af zijn.
Behalve dat het minder contact tijd van de docent vraagt. Terwijl net daar de kracht van ons HBO onderwijs ligt. Zeker in de Techniek waar ik les geef is samen met de student zaken ervaren en leren essentieel is.
ton gielen
12
October
2020
lezen is een kunst.
George
10
October
2020
Maybe the article should be titled “Blended Motivations”. For many students and lecturers indeed less physical contact moments leads to dissatisfaction for studying or teaching. But I have difficulty accepting the argument that blended learning reduces that quality of the process of educating our students. On the other hand, the socialization and grooming of professional behavior of our students works better on our campuses.

I have taught blended courses for 5 years now at Fontys. Myself, I earned an advanced degree with a blended paradigm. My teaching experience (and as a student) is that “study success” does not depend upon the method of teaching for most students. Intrinsic motivation counts the most. Below Edwin questions the availability of scientific data to nudge us to believe that blended learning leads to less learning. While there have been some recent studies, most reporting is about the effects of lonely, isolated students who are depressed and therefore perform poorly in a blended learning environment. Prior to Fontys’ push to advocate and facilitate more blended courses, veteran lecturers should know and recognize that for a vast majority of students their behavior remains the same whether attending 20-30 hours on campus, or now following blended courses.

Why? We can’t ignore or fight the social and educational culture we teach and learn in here in the Netherlands in 2020. For many of our Dutch students life is very comfortable, one could argue too comfortable. Thus the intrinsic motivation to study 40 hours a week is absent, regardless of the didactics. The penalties for failure (or rewards for over achievement) are limited here in the Netherlands. Please don’t read between the lines, assuming that I’m calling for draconic measures to penalize or reward students who change their behavior. We can not change a culture very fast. In North America there was one 10 year long longitudinal study of over 100,000 students at over 100 universities of all kinds. After looking at dozens of demographic, economic, and social factors, the researchers found that only one factor matter: the intrinsic motivation of the student to succeed and gain their degree. Maybe Fontys could consider offering “blended motivational” degrees. Those students who want to learn will offered a variety of didactical methods, where they are full control of their achievements. The “comfortable” students can continue to come to Fontys for many years, study and fail at their own pace, be happy.
Ton Gielen
09
October
2020
Jouw argument gaat over het student-docent-contact en je stelt dat dit online aan kwaliteit inboet. Misschien is dit zo, misschien niet. Mijn argument is dat de contacttijd student-docent beperkt is en slechts gedurende een les bestaat. Daarna gaat de student naar huis om met het schoolwerk verder te gaan. Hierin zit het meeste werk en op dit moment komt de online kant van hybride onderwijs in het spel. Hierover heb je het nauwelijks. Dit onderwijs loodst de student, zie zelfstandig aan het werk is, door het huiswerk heen en voorkomt dat hij/zij vastloopt. De docent is uit beeld, maar de student kan terugvallen op allerlei materiaal dat door de docent online is klaar gezet. Dit kan van alles zijn. B.v., elke docent kent de onderwerpen waarover een student kan struikelen en het helpt enorm als de student 's avonds terug kan vallen op op maat gemaakte video's die hem/haar weer doen opkrabbelen. Dit werkt motiverend en toont committment van de kant van de docent! Zoals Edwin Schravesande hieronder opmerkt moeten die video's wel goed in elkaar zitten. Dit hybride onderwijs heeft zeker didactische meerwaarde.

Jouw argument gaat over het student-docent-contact en je stelt dat dit online aan kwaliteit inboet. Je hebt het echter niet over de frequentie van student-docent contacten. Online kan de frequentie veel hoger zijn. Als er vragen zijn tijdens huiswerk, kunnen studenten een online vergadering inplannen om het probleem te bespreken. Soms zijn ze alleen, dan weer met tweeën of drieën. Misschien vind je deze contacten minder van kwaliteit, maar het is duidelijk dat het beter is dan helemaal geen contact; studenten komen echt niet naar school om fysiek de vraag aan jou te stellen.

Of online student-docent contacten inboeten aan kwaliteit is, denk ik, ook zeer persoonlijk. Als ik in een online overleg een student zie en hoor, de mimiek zichtbaar is, dan verloopt het gesprek voor mij voldoende goed. De andere modaliteiten mis ik niet. Daarmee zeg ik niet dat ik studenten nooit meer 'echt' hoef te zien, maar ja, ik ben dan ook voorstander van hybride onderwijs.
Ewoud Jansen
13
October
2020
Ben zeker niet tegen (digitale) leermiddelen die studenten zelfstandig thuis of elders kunnen gebruiken. Ik heb het hier inderdaad over student - docent contact en vind dat dingen zoals (werk)colleges, projectgroep meetings etc het best on campus kunnen blijven, ook omdat het weer leidt tot spontane ontmoetingen en gesprekken (met en tussen studenten onderling) die anders niet ontstaan.
Uiteraard hoeft niet elke interactie on-site maar dat was al nooit het geval. Met afstudeerders spreek ik echt niet iedere keer persoonlijk af, maar gebruikt(e) altijd al telefoon, mail en nu ook teams omdat het tijd bespaart en bij dit type interactie er weinig kwaliteitsverlies is. Maar ook dat aspect beschrijf ik. Lezen is inderdaad een kunst
Edwin Schravesande
09
October
2020
Snap ik het nou goed dat je vindt dat digitaal zonder enig bewijs wordt gepushed, maar dat je blijkbaar zonder bewijs mag beweren dat er in digitaal contact altijd iets verloren gaat...? Van mij mag het hoor, gewoon iets beweren. Ik vind het heel vervelend, het idee dat er allerlei 'bewezen' methodes zouden bestaan. Maar laten we dan consequent zijn. Ik zelf zou zeggen: stap helemaal af van die fixatie op methodes, en maak vooral goed onderwijs op welke manier dan ook.

Ik heb de afgelopen twee dagen zo'n dertig studenten aandachtig gesproken. Bij mij lukt het prima om goede gesprekken aan te knopen, ook als ik ze even niet kan ruiken. Natuurlijk hebben studenten redenen om pissed te zijn als ze met een middelmatige video-opname worden afgescheept, en dat dan college heet. Dat INTERACTIE een fundamenteel onderdeel is van het onderwijs, daar kan je volgens mij allerlei bewijs voor vinden. Maar digitale middelen kunnen ook een vliegwiel zijn voor interactie, en onderwijs op locatie hoeft dat lang niet altijd te zijn.

Tsja dan blended, dat een 'hype' zou zijn. Die hype noemen we ook wel internet, en in mijn beleving is de hele wereld zo'n beetje in 1995 daarop overgeschakeld. Maar de onderwijswereld heeft nog steeds geen gezond verdienmodel gevonden als alternatief voor het klassieke schoolboek. En kijk eens op YouTube. We staan allemaal te applaudisseren als er een enkele docent geschiedenis fatsoenlijk uit z'n woorden komt met de uitleg van wat examenstof, maar echt een beweging om kick-ass content te produceren vanuit onze didactische professie: heel beperkt allemaal. Het is toch te huilen dat het formele onderwijs geen enkele geldingsdrang laat zien op de digitale podia waar het grote publiek tegenwoordig te vinden is?

O ja, en dat dat 'veredelde-LOI', ook een uitdrukking die ik vaak hoor. Wat een gemakkelijk sneer. Misschien dat die mensen bij de LOI wel dingen kunnen die wij niet doen, en onderwijs met veel meer liefde en aandacht maken dan wij. Allemaal bangigheid om dat zo gemakkelijk aan de kant te zetten.

Natuurlijk willen we de school als fysieke plek in leven houden, als een plek waar je vrienden kan maken, je kan concentreren, ergens bij kan horen. Waar non verbale communicatie leeft, want ja fysiek heeft ook voordelen. Maar als wij denken dat we die fysieke school gaan redden met media-conservatisme, dan gaan we steeds meer digital natives verliezen die op een andere school misschien toch beter de mix vinden die hun helpt om hun eigen studie te organiseren.
Jan
09
October
2020
hear hear
Paul van Schelt
09
October
2020
Hèhè, eindelijk eens een helder betoog om de hype rondom "blended" wat te temperen. Maar helaas zijn er weinig alternatieven momenteel, en is het geven van online onderwijs altijd nog beter dan helemaal geen onderwijs te geven.
Ik werk met gorpen studenten die in een half jaar een startup moeten opzetten. daar missen we echt het fysieke contact. kennsioverdracht gaat nog wel maar om de passie en schwung er in te krijgen is fysiek contact toch erg belangrijk.
Ben Hendriks
09
October
2020
Beste Ewoud,

Ik ben het deels met je eens.
Laten we eens als oud collega s van elkaar met elkaar van gedachten wisselen hierover om Fontys verder te brengen voor de studenten en docenten en staf.
Ik kom graag naar Eindhoven jij naar Venlo.
In ieder geval niet blended!


Groet

Ben Hendriks
Oud HFM
Nu FIBS
Ewoud Jansen
09
October
2020
Dank Ben, doen we zeker een keer. Groet, Ewoud