Eindhoven,
20
januari
2022
|
11:28
Europe/Amsterdam

Bijna kwart docenten mist collega’s bij thuiswerken

Docenten missen bij het thuiswerken hun team. Medewerkers uit de ondersteuning hebben daar iets minder last van. Dat blijkt uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (mto) van Fontys.

Het mto werd in november ingevuld door 70 procent van de Fontysmedewerkers. 22 procent van het onderwijsgevend personeel gaf aan bij het thuiswerken collega’s te missen, tegenover 14 procent van het ondersteunend personeel.

Persoonlijk contact
Frans Möhring, directeur P&O, kan alleen maar gissen naar de oorzaak van het verschil tussen de twee typen werknemers. “Het docentschap is natuurlijk een heel sociaal beroep, passend bij mensen die energie krijgen van persoonlijk contact.”

Hoe dan ook gaat P&O de oorzaak ervan samen met de instituten en diensten verder uitzoeken om eventueel maatregelen te kunnen treffen. Dat geldt ook voor de Frans Möhring op zijn thuiswerkplek.andere mto-uitkomsten. Want hoewel de uitkomsten gemiddeld voldoende zijn, zijn er grote verschillen tussen de onderdelen van Fontys, de instituten en diensten.

Zware periode
Overall vallen de uitkomsten me mee gezien de zware periode die we in november 2021 achter de rug hadden. Fontysmedewerkers hebben nog steeds plezier in het werk en zijn bevlogen. Dat is niet afgenomen en dat is positief.”

De aloude werkdruk is niet weg, maar ook niet toegenomen, blijkt uit de cijfers van het tweejaarlijkse mto. Respondenten zeggen voldoende energie te hebben tijdens het werk, maar minder goed te herstellen erna. Hiervoor kwam een iets lagere score dan twee jaar geleden. Het blijft een punt van zorg voor de organisatie.

Ongenuanceerde oordelen
P&O maakt de uitslagen per instituut en dienst niet bekend om te voorkomen dat daarmee ongenuanceerde oordelen ontstaan, zegt Möhring. “Er zijn zeker diensten en instituten die geen goede uitslag hebben. Maar op basis van cijfers kun je daaruit geen conclusies trekken.”

De oorzaken zijn namelijk divers: een reorganisatie, een tekort aan personeel, een hiërarchische aansturing of gebrek aan een gezonde feedbackcultuur. Het kan allemaal bijdragen aan een slechte mto-uitkomst. 

“En dat kan ook nog eens fluctueren. Een van de instituten die vorige keren verontrustende uitslagen had, doet het nu bijvoorbeeld heel goed.”

Fontys heeft de uitslagen van de diensten en instituten wél gedeeld met hun eigen medezeggenschapsraden. Dat was bij eerdere mto’s niet zo.  Dat is juist belangrijk volgens Möhring. “Deze raden zijn er bij uitstek voor geschikt om de resultaten met hun directie te bespreken. P&O vraag de directies nadrukkelijk om het mto aan de werknemers terug te koppelen. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.