Eindhoven,
20
april
2020
|
16:02
Europe/Amsterdam

'Bied student financiële hulp bij studievertraging'

Ook studenten zijn kwetsbaar voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Het grootste financiële risico voor de grootste groep is samen te vatten als studievertraging. Langer studeren betekent ook meer studiekosten. Daarnaast hadden veel studenten een bijbaan die ze door de crisis kwijt zijn. Studentenvakbonden LSVb en ISO zijn daarom in actie gekomen.

 

De bonden laten zich nu horen om beleidsmakers te wijzen op de mogelijke problemen die studenten te wachten staat. Studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) openende redelijk vroeg in de coronacrisis een meldpunt voor studenten, om hun problemen naar aanleiding van de crisis kenbaar te maken.

ISO-voorman Kees Gillesse“Het leeuwendeel van de meldingen die we krijgen, gaat over studenten die studievertraging oplopen of zich daar zorgen over maken. Het spreekt voor zich dat studievertraging op termijn gepaard gaat met geldzorgen, want de kosten voor studenten vertragen immers niet mee”, zegt Kees Gillesse, persvoorlichter van het ISO.

Het ISO verwijst ook naar het leenstelsel. “Met de studieschuld waar studenten mee te maken hebben is het al lastig om bijvoorbeeld een huis te kopen. Dat wordt nu alleen maar moeilijker”, zegt Gillesse.

Rol van de scholen
Voor de hogescholen en universiteiten zien de vakbonden nadrukkelijk een rol weggelegd als het gaat om financiële hulp aan studenten. En wel via het zogenaamde profileringsfonds. Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): "Dat fonds is een manier om studenten te compenseren als er studievertraging dreigt voor sommige studenten. Scholen zouden dat fonds ter beschikking kunnen stellen.”

Wel zegt de vakbond begrip te hebben voor de financiële worsteling waar werkgevers en in dit geval dus ook hogescholen en universiteiten mee te maken hebben. “Samen met die instellingen zetten we ons ervoor in om steun te ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs om dat profileringsfonds hiervoor te kunnen inzetten.”

Ook het ISO ziet dit fonds als een prioriteit voor instellingen in het hoger onderwijs als het gaat om financiële hulp voor studenten die studievertraging oplopen. “Het profileringsfonds is bedoeld voor studenten die vertraging oplopen doordat ze in een lastige situatie zitten. De situatie waar we nu in zitten is daar een voorbeeld van.”

Bijbaantjes
Studievertraging is overigens niet de enige 'rampspoed' die studenten in de portemonnee kan treffen. Ook worden talloze jongeren, waaronder ook veel studenten, op een andere manier economisch getroffen door de coronacrisis. Dat gaat het vooral om de bijbaantjes in sectoren die nu helemaal stil liggen of waar alle flexwerkers buitenspel zijn komen te staan.  

Alex Tess Rutten“Het gaat ons vooral over de bescherming van de positie van de student als flexmedewerker”, zegt LSVb-voorzitter Rutten. “Zij zijn vooralsnog volledig afhankelijk van de welwillendheid van de werkgever; weliswaar roept de overheid werkgevers op om de NOW ook op flexmedewerkers toe te passen. Maar verplicht is dat niet.”

De NOW is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, door de overheid in het leven geroepen om tijdelijk loonkosten van werkgevers te compenseren. Volgens LSVb zien vooral studenten die in kleine horecazaken werken dat werkgevers deze looncompensatie vaak niet kunnen of willen toepassen.

Simpele taak
Maar niet alleen in de horeca. Ook in het hoger onderwijs worden bijbaantjes van studenten geschrapt. Rutten: “We krijgen berichten dat studenten die een baan hebben binnen hun opleiding worden ontslagen. Daar ligt een simpele taak voor scholen weggelegd: ontsla niet je eigen flexmedewerkers.

Het leenstelsel in combinatie met de huidige situatie van flexmedewerkers is volgens de vakbonden een reden om studenten als extra kwetsbare groep te beschouwen. Iets wat overigens ook door studenten van Fontys wordt gesteld en waarom vorige week zelfs nog een directe oproep aan het College van Bestuur van Fontys werd gericht om hierin actie te ondernemen.

Rutten: “Juist nu wordt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de financiële positie van studenten is geworden. We voeren al langer campagne om het leenstelsel als zodanig af te schaffen, vanuit daar roepen we nu ook op om de acute inkomensproblemen op te lossen.” [Thieu Schraven

 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.