Eindhoven,
14
april
2020
|
16:07
Europe/Amsterdam

Corona dupeert lenende studenten extra

Studenten bekostigen hun studie steeds vaker met eigen geld in combinatie met een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Velen hebben daarom een parttime baan naast hun studie. De coronacrisis heeft gevolgen voor zowel de opleiding als voor deze inkomsten. Student Larissa Vroomans schreef er onderstaand opinie-artikel over. Met een oproep aan de beleidsmakers.

Larissa VroomansJe gaat studeren. Het collegegeld, boekengeld, reiskosten en je kamer moeten betaald worden. Maar hoe ga je deze uitgaven allemaal bekostigen? De meeste studenten kiezen voor een regeling met DUO om extra te lenen. Maar loopt het nu de spuigaten niet uit door studenten nog meer te laten lenen?

Ooit was een studieschuld iets waar je je geen zorgen over hoefde te maken. In deze tijd met de coronapandemie maken veel studenten zich wel zorgen over hun financiële situatie. Kunnen ze aan het eind van de maand de huur nog betalen, of brood kopen? Hebben ze nog wel genoeg geld om hun studie af te ronden als ze studievertraging oplopen door de coronapandemie? 

Hard werken
Zelf financier ik mijn studie door de aanvullende beurs van DUO en werk ik hard in de horeca om mijn dagelijks leven te bekostigen. Zo houd ik mijn financiële situatie in eigen hand, zonder studieschuld.

Door de coronapandemie heeft mijn baas verplicht het café moeten sluiten, wat betekent dat ik geen inkomsten meer heb. Met als gevolg dat ik alsnog moet lenen bij DUO. Maar ook dat ik mijn ontspanning, mijn uitlaatklep en mijn sociale contacten kwijt ben.

Ook heb ik een nieuwe studeercultuur moeten creëren met de ruimte die er is. Helaas woon ik, net als velen, niet in een vrijstaande villa met enorm veel ruimte, dus ik moet het doen met wat er is. Deze beperkingen zorgen ervoor dat ik mij niet optimaal kan concentreren op mijn studie. Door alle omgevings- en gezinsfactoren ben je sneller afgeleid dan wanneer je op school werkt.

Tentamens worden online en mondeling afgenomen, wat niet bepaald bevorderlijk is voor mijn faalangst. De grote vraag is dus: ga ik mijn studiepunten halen of loop ik vertraging op?

Geen stage
Niet alleen ik ben de dupe van deze coronapandemie. Veel vrienden en vriendinnen zitten noodgedwongen thuis. Zonder inkomen, sommigen met een studie die helemaal gestopt is, in onzekerheid over hun verdere studieloopbaan. Stages kunnen niet doorgaan waardoor een vriendin haar diploma dit jaar misschien niet kan behalen.

Illustratie Martien BosEen andere vriendin loopt studievertraging op die ze niet kan bekostigen door de hoge kosten van een hbo-studie. Ook is ze genoodzaakt om haar kamerhuur op te zeggen en weer thuis te gaan wonen omdat ze simpelweg geen inkomsten meer heeft. Dit zijn acute en ingrijpende gevolgen die veel betekenen voor de meesten.

Geen werk, geen loon
Werkgevers zijn verplicht om iedereen loon door te betalen als er een gedwongen sluiting is of minder werk. Hiervoor kunnen ze aanspraak maken op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die de overheid als noodfonds in het leven heeft geroepen. Maar gebeurt het ook daadwerkelijk? Hoeveel studenten worden er ontslagen of niet doorbetaald?

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United stellen in een artikel dat ze zich grote zorgen maken om de financiële positie van studenten als gevolg van de coronapandemie. Door het huidige leenstelsel zijn studenten nog afhankelijker van hun bijbaan. Ruim de helft van de studenten heeft zo'n bijbaan om hun studie of kamer te bekostigen en verdient gemiddeld 600 euro per maand, blijkt uit de studentenmonitor.

De meeste studenten zijn werkzaam in de horeca of hebben een nul-urencontract en zijn daardoor flink de dupe van de coronapandemie. Studenten zitten door hun makkelijk vervangbare functies en flexibele contracten in een kwetsbare positie, ondanks het beroep dat werkgevers kunnen doen op het noodfonds.

Tussen wal en schip 
Een groot deel van de studenten betaalt financieel de hoofdprijs voor deze crisis. Terwijl andere groepen zoveel mogelijk schadeloos gesteld worden, dreigen studenten tussen wal en schip te vallen. Studenten die nog niet bij DUO lenen, kiezen ervoor om bij te lenen om de vaste lasten te kunnen betalen en hun studentenkamer niet kwijt te raken. Maar wat nou als een student al maximaal bijleent?

Illustratie Martien BosEr kan door een steunmaatregel extra geleend worden bij DUO, maar dat betekent ook meer studieschuld! Het kabinet zegt iedereen financieel te ondersteunen, betekent die steun voor studenten alleen maar extra lenen?

Een studieschuld heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook psychische. In een artikel van RTL-nieuws wordt verwezen naar een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg waaruit blijkt dat lenende studenten vaker extreem moe en emotioneel uitgeput zijn, zich meer zorgen maken over een burn-out en vaker niet meedoen aan sociale activiteiten vanwege de hoge kosten.

Terwijl de minister van Onderwijs het met enige regelmaat heeft over het belang van een gezond studieklimaat. "Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, het raakt hen ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden", zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. Dat is een grote zorg voor onze samenleving.

Acute problemen
Toch heb ik er alle vertrouwen in dat het op de lange termijn goed komt voor gedupeerde studenten. Maar ik maak me wel zorgen over de acute problemen: wat moet een student die de huur of zijn eten niet kan betalen?

De voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, de heer Houterman, licht in zijn brief aan studenten en medewerkers toe dat er op landelijk niveau intensief gesproken wordt over bijvoorbeeld financiële zaken. Is het niet mogelijk om daarnaast ook een pleidooi te houden over oplossingen op de korte termijn voor studenten?

Larissa Vroomans (24) wil met dit opiniestuk, dat zij maakte voor het vierdejaarsvak Actualiteiten binnen de opleiding FTA-Financial Services Management, een prangende kwestie aanhangig maken voor een breed publiek.