Eindhoven,
01
maart
2019
|
11:43
Europe/Amsterdam

Betere opvolging tevredenheidsonderzoek

Medewerkers van Fontys missen een duidelijke opvolging van de uitkomsten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Bij het komend MTO gaat Fontys er daarom extra aandacht aan besteden. De organisatie gaat op een paar punten het MTO ook inhoudelijk aanpassen. Aanleiding voor deze veranderingen is een online evaluatie met 60 medewerkers.

Om ervoor te zorgen dat de opvolging beter gaat, heeft afdeling P&O onder meer een strakkere procedure opgezet. Zo gaat de afdeling meteen als de uitslag van het MTO bekend is, langs bij de instituten en diensten om de uitkomsten te bespreken.

“We willen de directies er intensiever bij gaan begeleidenCéline van den Hout hoe zij de uitkomsten kunnen communiceren met hun achterban”, vertelt beleidsmedewerker Céline van den Hout. P&O wil daarna dan ook graag weten hoe dat is gegaan en welke afspraken zijn gemaakt.

Mening over directie
Daarnaast wordt het MTO op twee punten inhoudelijk aangepast. Uit de evaluatie bleek namelijk ook dat medewerkers de mogelijkheid willen hebben een oordeel over het management en de directie te geven.

“Nu kunnen Fontys-medewerkers alleen iets zeggen over hun direct leidinggevende. Die kan bijvoorbeeld prima zijn werk doen, terwijl de werkwijze van de directeur niet bevalt, of andersom. In het komende MTO kunnen de ondervraagden dit aangeven”, vertelt P&O-consultant Martijn Moonen.

Veiligheid
Het tweede punt dat verandert, gaat over ‘veiligheid’. 15 procent van de medewerkers gaf in het vorige onderzoek aan dat ze wel eens last hadden gehad van intimidatie, discriminatie, pesten of ongewenste seksuele aandacht op de werkplek.

“Fontys steekt met die 15 procent niet boven het landelijke gemiddelde uit, maar het College van Bestuur heeft aangegeven dat er toch iets mee moet gebeuren, vooral ook omdat we in een organisatie met hoogopgeleide professionals werken. Dat is de reden dat een ombudsman is aangesteld en er aparte sessies met vertrouwenspersonen waren”, legt Van den Hout uit.

Uit de evaluatie bleek dat het zinvol is als respondenten kunnen aangeven waaróver hun klacht gaat, anoniem uiteraard. Die mogelijkheid gaat het komend MTO bieden. “Dat helpt om de achtergrond van de klacht beter te kunnen beoordelen. En we kunnen die klachten ook gebundeld aan de vertrouwenspersonen meegeven”, vertelt Van den Hout.

Nieuw MTO
In 2017 kwam er een nieuw MTO bij Fontys, met een meer wetenschappelijke aanpak, waardoor betere analyses van de uitkomsten kunnen worden gemaakt. Martijn MoonenMet het volgende MTO in het vooruitzicht (1 april) wilde de organisatie van medewerkers weten wat beter kan en wat ze missen.

Het MTO uit 2017 diende als input voor deze evaluatie. Er zijn vier onderdelen uitgehaald waarin voor Fontys ‘winst’ valt te behalen. Overigens scoort Fontys nergens een onvoldoende en geven medewerkers de organisatie een 7,5. 

Onderwerpen die in de evaluatie aan bod kwamen, waren – naast de hierboven genoemde – de werkdruk en persoonlijke ontwikkeling. Deze punten zijn wel besproken, maar waren voor P&O geen aanleiding om het MTO aan te passen. Ook werd gevraagd of het MTO als instrument voldeed. Daarop werd positief geantwoord.

Diverse organisatie
Van den Hout benadrukt dat het in een grote diverse organisatie als Fontys niet mogelijk is een MTO te maken dat voor iedereen 100 procent geschikte vragen heeft. Er zijn bijvoorbeeld nog niet overal zelfsturende teams. Maar uit de evaluatie blijkt volgens de beleidsmedewerker dat uiteindelijk iedereen in het MTO zijn ei kwijt kan.

Voor de evaluatie is een online en anoniem discussieprogramma gebruikt, waarmee grote groepen mensen in een organisatie ideeën kunnen uitwisselen. 60 medewerkers, een doorsnede van Fontys, deden mee aan de discussie. De uitkomsten ervan zijn onlangs gepresenteerd aan het College van Bestuur. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.