Eindhoven, Tilburg, Sittard,
13
oktober
2017
|
13:14
Europe/Amsterdam

Betaald parkeren komt eraan bij Fontys, maar hoe?

Meningen medewerkers en studenten gepeild

De overvolle parkeerterreinen bij diverse grote Fontyscampussen in de maanden september en oktober spreken boekdelen: medewerkers en studenten kunnen erg moeilijk hun auto kwijt. De hogeschool overweegt nu dan ook serieus de invoering van betaald parkeren. Tijdens drie bijeenkomsten deze week in Tilburg, Sittard en Eindhoven werden diverse scenario's voorgelegd aan de belangstellenden.

Fontys doet al het nodige om autogebruik te ontmoedigen, zoals een NS-businesskaart voor medewerkers, de bouw van extra fietsenstallingen en de mogelijkheid om een dienstauto of -fiets te lenen. Voor studenten is er een carsharing-app. Maar in de uitnodiging voor de bijeenkomsten van deze week gaf programmamanager mobiliteit Ronald Timmermans (Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken) aan dat er meer moet gebeuren: "Op een aantal locaties is de parkeerdruk zo hoog, dat er waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig zijn. Met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad is in 2016 vastgesteld dat als alle andere maatregelen niet afdoende zijn, we betaald parkeren invoeren om de parkeerdruk op onze locaties te verminderen."

Onderzoek leert dat gemiddeld 15 procent van de studenten met de auto komt en liefst 58 procent van de medewerkers. "Dat is een relatief hoog percentage, in vergelijking met andere instellingen en bedrijven", zei Timmermans donderdag in Eindhoven. Het optimaliseren van parkeerterreinen is volgens hem ook al gebeurd. Zo is er op de campus Rachelsmolen in Eindhoven inmiddels plek voor 850 voertuigen. Toch staat dit op piekmomenten, zoals afgelopen dinsdagmorgen, helemaal vol. Op de campussen in Tilburg (Stappegoor), Sittard en Venlo zijn eveneens te weinig parkeerplaatsen.

Op de informatiebijeenkomst in Tilburg kwamen acht mensen af, in Sittard zes en met 28 aanwezigen (foto boven) was het het drukst in Eindhoven. In die stad speelt mee dat op het naburige terrein van de TU/e al betaald parkeren is ingevoerd. Bij de start van dit studiejaar is op de gratis toegankelijke Fontys-parkeerplaats gecontroleerd of daar werd geparkeerd door mensen die bij de TU/e moesten zijn. De gemeente Eindhoven overweegt volgens Timmermans om betaald parkeren in te voeren op de ventwegen langs de Onze Lieve Vrouwestraat. Die worden nu ook gebruikt door bezoekers van de Fontyslocatie Theodor Fliednerstraat.

Aan het einde van de bijeenkomst kregen de aanwezigen negentien meerkeuzevragen voorgelegd over betaald parkeren. Bijvoorbeeld of hierbij meetelt dat iemand dichtbij (tot 7,5 kilometer) woont, of er met abonnementen moet worden gewerkt en of er alleen op piekdagen moet worden betaald. Vanuit de zaal kwam onder meer de vraag of er rekening wordt gehouden met docenten die met hun auto stagebezoeken moeten afleggen.

De uitkomsten worden gebruikt om het Mobiliteitsplan 2017-2021 van Fontys verder aan te scherpen. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 7 (7)
Bedankt voor uw bericht.
Jens
04
September
2020
Ja nieuwe bijeenkomst. Je laat studenten toch niet betalen om naar school te komen? Betalen al genoeg
Jasper Oltheten
23
October
2017
Voor diverse werkzaamheden wordt verwacht/is het nodig dat docenten op verschillende locaties aanwezig zijn. Dit leidt er toe dat reizen met OV te lang duurt en dus geen optie is. Wordt hiermee rekening gehouden?
Ankie Daamen
23
October
2017
Ook ik vind het jammer dat niet tijdig is gecommuniceerd dat er informatiebijeenkomsten over betaald parkeren zouden plaatsvinden. Hierdoor was ik niet in de gelegenheid om een van de bijeenkomsten bij te wonen en erover mee te denken.
Vriendelijke groet, Ankie Daamen
Marjolijn van eekelen
23
October
2017
Graag wil ik hierbij laten weten dat ik het slecht vind dat de aankondiging voor de bijeenkomst pas een dag van te voren is aangekondigd via de PORTAL. Gezien de lage opkomst zijn veel mensen niet op tijd op de hoogte geweest.
Ik weet dat de regeling er toch wel komt maar het was wel prettig geweest als meerdere mensen hun mening hadden kunnengeven over de invulling van de aanstaande regeling.

Marjolijn van Eekelen
Carla van Meerendonk
23
October
2017
Gaat Fontys de medewerkers die op deze lokaties werken compenseren voor de gemaakte parkeerkosten?

Voor het reizen met het openbaar vervoer voor het bijwonen van vergaderingen en deelnemen aan cursussen ben je veel meer tijd kwijt.

Carla van Meerendonk
Ton Rutten
23
October
2017
Ik ben het volledig eens met onderstaande reactie. Ik had heel graag mee willen praten over dit onderwerp, maar dan had ik dit wel tijdig moeten weten.

Met vriendelijke groet,

Ton Rutten
Henny Krebbeks
19
October
2017
Beste redactie,
De reden dat slechts acht medewerkers naar de bijeenkomst zijn gekomen in Tilburg, ligt aan het feit dat de communicatie over deze bijeenkomst te laat gepubliceerd is. Indien deze datum eerder op de portal was geplaatst, ben ik ervan overtuigd dat er meer aanwezigen in Tilburg zouden zijn geweest die mee hadden willen praten over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
Henny Krebbeks
Anja Verstappen
25
October
2017
Helemaal mee eens, erg jammer had er graag bij geweest.