Eindhoven,
04
september
2019
|
10:37
Europe/Amsterdam

Bestuursvoorzitter Nienke Meijer verlaat Fontys

Bron haalt reacties op van collega's en uit werkveld

Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, vertrekt bij Fontys Hogescholen. Eind dit jaar legt ze haar functie neer. Meijer was 10 jaar lang het boegbeeld van Fontys. "Ik zal vooral de mensen gaan missen: de medewerkers, de studenten en het werkveld waar ik in die jaren een hechte band mee heb opgebouwd."

De bestuursvoorzitter gaat zich richten op haar huidige adviesfuncties bij onder meer de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (adviesorgaan voor de regering en parlement), commissariaten en op gastdocentschap. "Ik ga vooral mijn hart volgen en mij bezighouden met de onderwerpen die me echt raken."

Zo gaat ze ook werken aan nieuwe initiatieven op het gebied van technologische en persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie en ‘digital & technical skills’ voor jongeren én volwassenen. "Het heeft alles te maken met dat iedereen betekenisvol moet kunnen zijn in de samenleving. Ik zie nu mensen die dat nu of in de toekomst niet meer kunnen. Daar wil ik wat mee doen."

"Dat geldt ook voor jongeren: je ziet dat die nauwelijks de digital skills meekrijgen die ze later nodig hebben. Dan heb ik het over het basis- en voortgezet onderwijs. Ik wil me er hard voor maken dat dit verbetert. En Fontys is een mooi voorbeeld van hoe dat kan."

Bron maakte een rondje langs mensen met wie Meijer op verschillende vlakken samenwerkte en vroeg om een reactie op haar vertrek: 

Ella Hueting, directeur Fontys Hogeschool Engineering:
Ella Hueting“Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak zal ik Nienke zeker gaan missen. Ze is een aardig en bekwaam persoon en ze heeft een fijne werkcultuur gevormd waarin veiligheid, vertrouwen en innovatie centraal staan.

Gelukkig blijft ze zich in de toekomst met technologie en innovatie bezighouden, dus hopelijk houden we op die manier nog regelmatig contact. Straks gaat ze op landelijk niveau met die onderwerpen aan de slag, dus ik verwacht dat ze een belangrijke rol zal blijven spelen in het stimuleren van techniekonderwijs.

Hetzelfde geldt voor de boodschap over bijdragen aan een inclusieve samenleving, waar ze over sprak tijdens de opening van het studiejaar. Die boodschap heeft ze binnen Fontys Hogescholen in ieder geval al verankerd.”

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter stichting Brainport:
Burgemeester Jorritsma“Ontzettend jammer dat Nienke ons gaat verlaten. Ze was jarenlang één van de vaste en betrouwbare pijlers van het stichtingsbestuur van Brainport; een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Namens Fontys gaf zij als doorzetter en ideeënmaker invulling aan die unieke samenwerking. Zo heeft ze een onschatbare waarde toegevoegd met haar ‘Brainport Talent & Skills Akkoord’ dat ze maakte met vrijwel alle partners in de regio. Daarmee gaf ze invulling aan ‘een leven lang leren’.

Kortom; ze modelleerde de toekomst van de arbeidsmarkt. Daar zal niet alleen deze regio veel profijt van hebben, maar heel Nederland denk ik. Onvermoeibaar was haar lobby in Den haag over tech-skills. Niet voor niets werd ze in 2015 Topvrouw van het jaar. Voor mij is ze dat de jaren daarna altijd gebleven.”

Thyme van den Beuken, voorzitter studentenfractie Centrale Medezeggenschapsraad (CMR):
Thyme van den Beuken“Jammer dat Nienke weggaat. Als studentenfractie hadden we een waardevolle, professionele relatie met haar. Haar interesse en aandacht voor studenten met bestuurlijke activiteiten was heel oprecht en ze gaf alle ruimte om dat maximaal te ontplooien.

Ze maakte persoonlijke tijd vrij om regelmatig met ons te sparren over de meest brede onderwerpen die het studentenleven aangaan. Ze wist dan altijd wat er speelde en wat we nodig hadden.”

Cees-Jan Pen, Lector Fontys Hogeschool Economie en CommunicatieCees-Jan Pen
“Nienke was een cruciale spil in het regionale ecosysteem. En dat was hard nodig voor de transitie die we als Fontys doormaken van onderwijs- naar kennisorganisatie. Daarvoor was ze een boegbeeld, een topambassadeur die de organisatie echt middenin de regio gepositioneerd heeft. Daarmee laat ze wel iets achter waarmee we verder kunnen. Bijvoorbeeld de plek die hogeschool nu heeft in de Brainport Nationale Actieagenda; de structurele samenwerking tussen Rijk en regio.

Ook heeft ze samen met bestuurslid Joep Houterman een lans gebroken voor het belang van onderzoek binnen het onderwijs, wat voor lectoren natuurlijk heel betekenisvol is. Daarnaast hield ze tijdens de opening van het nieuwe studiejaar onlangs nog een goede pitch over duurzaamheid, waarmee ze dat met het oog op haar vertrek mooi nog even op de agenda heeft gezet.”

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: 
Maurice Limmen“Nienke heeft de afgelopen jaren als bestuurslid heel veel werk verricht voor de Vereniging Hogescholen. Zij maakte zich sterk voor de verdere ontwikkeling van de lerarenagenda. Wat mij het meest bijblijft, is haar passie voor de SDG’s (Sustainable Development Goals). Mede op haar voorspraak hebben we daar in ons jaarcongres nadrukkelijk uitvoerig bij stilgestaan.”Hans Smaal, voorzitter CMR:
Hans Smaal“De CMR is Nienke Meijer dankbaar voor de stimulerende manier waarop ze participatie en medezeggenschap naar een hoger niveau bracht. Met name haar aandacht voor bestuurlijk actieve studenten droeg daaraan bij. Medezeggenschap is daardoor geen ‘verplicht nummer’ bij Fontys, maar een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van besluitvorming, zoals onlangs ook bleek uit het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).” [Anke Langelaan, Jan Ligthart en Petra Merkx]

 

 

 
Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.