Eindhoven,
11
mei
2020
|
16:48
Europe/Amsterdam

Beperkt online toetsen, maar student kan ‘uitwijken’

Fontys gaat vanaf 29 juni op beperkte schaal – maximaal 150 – online toetsen afnemen. Studenten die daar principiële bezwaren tegen hebben, wordt een alternatief geboden. Als er tegen die tijd weer Fontys-gebouwen open zijn, kunnen zij die toets daar maken onder toezicht van een surveillant.

Dat heeft het College van Bestuur van Fontys beslist. Het besluit is in lijn met het advies dat de werkgroep Toetsen Online vorige week heeft uitgebracht. Elf instituten hebben inmiddels aangegeven hieraan te willen meedoen. Tien instituten willen dat niet, twee twijfelen nog.

In totaal zijn er 750 toetsen waarvan de instituten vinden dat ze dit studiejaar nog moeten worden afgenomen en waarvoor geen alternatief is. Daarvan kunnen er 150 verantwoord met het systeem TestVision, in combinatie met ProctorExam online op afstand worden afgenomen, zegt voorzitter Gerard Lenssen van de TaskForce FontysOnline.

Ook als Fontys-gebouwen tegen die tGerard Lensenijd nog niet open zijn, krijgen studenten met bezwaren tegen online tentamineren de mogelijkheid de toets later in te halen. “Alleen kunnen we dan niet garanderen wanneer dat precies is en loopt een student mogelijk studievertraging op.”

Meeste onderwijs online
Ten aanzien van de overige 600 toetsen uit periode 3 en 4 heeft het College van Bestuur aangegeven dat hiervoor een aanvullende oplossing moet komen.

Lenssen spreekt de hoop uit tijdens de volgende persconferentie van premier Rutte te horen dat gebouwen van Fontys weer beperkt open mogen. “We verwachten deze openstelling op 15 juni. Die gebruiken we dan met name voor genoemde 600 toetsen en hier en daar nog wat praktijklessen. Niet om onderwijs te geven; alle opleidingen maken voor de zomer hun onderwijs online af.”

Achter de schermen wordt volgens hem nu nagedacht hoe die toetsen kunnen worden afgenomen met inachtneming van de anderhalve meter-richtlijnen van het RIVM en de kaders van het ministerie van OCW. Binnen nu en anderhalve week moet er ook een rooster zijn, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn.

Privacy
Tevens wordt gewerkt aan protocollen voor de condities waaronder toetsen online mogen worden afgenomen. Privacy is daarbij heel belangrijk, aldus Lenssen. Vast staat dat Fontys eigenaar is van de verzamelde data, maar er moet nog worden bepaald wat daarmee gebeurt en waar ze worden opgeslagen.

“Ook leggen we vast dat, wanneer er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd, Fontys zelf die data verwijdert. Mocht er wel sprake zijn van een onrechtmatigheid, dan worden beelden langer bewaard om de examencommissie de mogelijkheid te geven hierover te oordelen.”

Met de privacy-officer van Fontys wordt bepaald of deze protocollen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook worden ze op de Fontys-site gepubliceerd. Studenten worden niet betrokken bij het opstellen van de protocollen, weet Lenssen: “De studentenfractie van de Centrale Medezeggenschapsraad is akkoord zolang het online toetsen volgens de richtlijnen van de AVG gebeurt.”

Tweede camera
Met deze vorm van tentamineren is vorige maand bij zes instituten van Fontys proefgedraaid. Hieruit is volgens Lenssen naar voren gekomen dat er naast de laptopcamera nog een tweede camera nodig is om fraude uit te kunnen sluiten. Gebruikmaken van de mobiele telefoon is hiervoor een optie.

Instituten dienen de betreffende toetsen vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie. Er komt ook een helpdesk voor studenten en docenten. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.