Eindhoven,
22
juni
2017
|
15:18
Europe/Amsterdam

Bedrijfsschool geen hot item, bedrijfsopleiding des te meer

Fontys en ondernemers komen met online cursus

De bedrijfsscholen zijn in opmars, meldde het NOS Journaal maandagavond. Zeker nu de economie aantrekt en geschoold personeel een 'schaarser goed' dreigt te worden. Maar bij Fontys merken ze daar weinig van; het speelt meer op mbo- dan op hbo-niveau. Wat niet wil zeggen dat Fontys en bedrijven elkaar niet vinden als het om opleiden gaat.

Vandaag kwam de NOS met het nieuws dat er een groot tekort is aan jongeren met een mbo-diploma. Onder meer in de sector techniek is de vraag naar vakmensen groot. Steeds meer bedrijven investeren daarom in gespecialiseerde opleidingen. Als voorbeeld wordt de TechniekFabriek genoemd, waarin de NS samen met twee roc's mbo-leerlingen tot treinmonteur opleidt. Ook staalconcern Tata Steel heeft, in samenwerking met een roc, een eigen bedrijfsschool.

Directeur Ad Vissers van Fontys Hogeschool ICT kan daar in deze regio nog de Vanderlande Academy en de Jumbo Academy aan toevoegen. "Maar een opleidingsinstituut waarbij in grote aantallen hbo'ers worden opgeleid, heb ik nog niet gezien. Het is meer op mbo-niveau. Al durf ik dat niet keihard te stellen, want ik heb het nooit onderzocht."

Zijn stelling wordt echter onderschreven door communicatiemanager Rob Kluivers van Fontys Hogeschool Engineering. Bedrijfsscholen zijn volgens hem van alledag – Philips en Stork waren er voorlopers in - maar nu zijn ze vooral een aangelegenheid van mbo- of lager niveau. "Wij besteden als hbo-instelling enorm veel tijd aan een goede verbinding met bedrijven, onder meer via ons Centre of Expertise HTSM. Op zijn beurt is het bedrijfsleven uitermate tevreden over de verbinding onderzoek-onderwijs-bedrijfsleven. Bovendien hebben al onze studenten, voordat ze zijn afgestudeerd, al een baan. Bij het mbo ligt dit heel anders; daar wil een bedrijf schoolverlaters graag in dienst nemen, om degene zonder diploma het vak te leren, of om hen met een volwaardig diploma verder op te leiden."

Kennis bijhouden
De naam is gevallen: Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM). In samenwerking met bedrijven, leren studenten hier te denken zoals in de industrie al gebeurt. Aan de andere kant bespeurt de programmaleider ervan, Kees Adriaanse, een flinke toename in het aantal ondernemers dat belangstelling heeft in kennis, met name in de high tech: "Wie vier tot zes jaar zijn kennis niet bijhoudt, begint achterop te raken. Bedrijven geven bij ons aan een cursus te willen van vier of vijf avonden."

Om aan die behoefte te voldoen is volgens Adriaanse, samen met hightech-ondernemingen uit Zuid-Nederland, gestart met de ontwikkeling van online onderwijsmateriaal. De bedoeling is dit aan te bieden in blokken van een uur. De focus ligt hierbij op drie speerpunten: 3D-printing, robotica en agro-mechatronica, zeg maar de automatisering van de agro-foodsector.

"Er loopt nu een pilot, met deelname van twintig mensen uit met name het midden- en kleinbedrijf in de regio Eindhoven. Van hen krijgen we feedback en aanbevelingen, zodat we na de zomervakantie het materiaal kunnen verbeteren. De bedoeling is dat er een versie komt die gratis online beschikbaar is", schetst Adriaanse. "Deze kan dan gevolgd worden in de eigen tijd of in die van de baas."

Deze Open Learning & Innovation Labs (OLL) moeten volgens hem echter meer bieden. "In het lab van HTSM, waar de apparatuur staat, kan men ook individueel een cursus volgen. Dan zien deelnemers hoe innovaties in de praktijk werken. Dat gaan we vanaf het najaar eveneens aanbieden." Het moet eveneens mogelijk worden om bedrijven een deel van de cursus in eigen huis aan te bieden. Adriaanse verwacht, gezien de reacties van ondernemers op dit initiatief, een grote belangstelling voor OLL.(TD)

Foto's: HTSM lab