Eindhoven,
26
november
2019
|
17:15
Europe/Amsterdam

Arya Hashemi-Nasab pakt handschoen medezeggenschap op

Wat Arya Hashemi-Nasab (22) betreft, pakt ‘zijn’ studentenfractie van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Fontys actiever dan voorheen de handschoen op. Als nieuwe voorzitter ziet hij de opstelling van de fractie graag ‘wat minder terughoudend’. “We vertegenwoordigen ruim 40.000 studenten, dus daar mogen we best wat harder voor rennen.”

Ruim negen maanden is Arya lid van de studentenfractie van de CMR, waarvan drie als nieuwe voorzitter. De eerste maanden heeft hij vooral zijn ogen en oren de kost gegeven om ‘alle ins en outs te leren’. Dat wees voor hem uit dat de betekenis van de studentenvertegenwoordiging naar een hoger niveau kan.

“Voor mij kan het altijd beter. Arya Hashemi-Nasab Daarom heb ik me ook verkiesbaar gesteld als voorzitter; om de huidige fractie een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan de toekomstperspectieven", vertelt de tweedejaarsstudent Bedrijfskunde uit Eindhoven.

Veel te zeggen
Zijn grootste eyeopener over de medezeggenschap? “We hebben als studenten best veel te zeggen. Zeker als het gaat om onderwerpen als de Sustainable Development Goals en de Kwaliteitsafspraken binnen Fontys. Het is belangrijk dat wij daar ons licht op laten schijnen.”

Naast zulke overkoepelende onderwerpen houdt de studentenfractie van de CMR zich bezig met opzichzelfstaande en actuele kwesties die studenten aangaan. Als voorbeeld noemt Arya de strengere regels voor studentenhuizen die de gemeente Eindhoven onlangs aankondigde: “Een TU/e-student benaderde mij daarover, dus dat gaan we deze week aankaarten bij de stuurgroep studentenhuisvesting van Fontys.”

Meer discussiëren
Volgens Arya zijn de huidige leden van de studentenfractie inmiddels goed genoeg op elkaar ingespeeld om die vertegenwoordiging in de praktijk te brengen. “Tegelijk met mijn aantreden zijn er vier nieuwe leden (van de elf, red.) bijgekomen. Nieuwe leden hebben tijd nodig om elkaar en de werkwijzen te leren kennen, maar dat heeft ook voordelen. Er werden veel vragen gesteld over hoe we dingen gaan doen en waarom op die manier.”

Zodoende pakken Arya en zijn team sommige dingen wat anders aan dan voorheen. “We willen bijvoorbeeld meer ruimte geven aan afwijkende meningen. Uiteraard zijn we naar buiten toe altijd één fractie, maar intern mag er best gediscussieerd worden. Ik denk dat we daardoor juist verder komen. En ik heb gemerkt dat daar ook behoefte aan is.”

Beleidsstukken kritischer lezen
Verder mag er kritischer gekeken worden naar de beleidsstukken die de fractie krijgt en andere taken, aldus Arya. “Het kost behoorlijk veel tijd, per maand krijgen we soms tot wel 100 uiteenlopende brieven en stukken binnen. Maar daarin staat wel onder meer het Fontys-beleid dat wij moeten controleren. Dus daar moeten we zeker secuur in zijn.”

Want uiteindelijk gaat het erom dat ‘studenten zich gehoord voelen’, benadrukt hij. “Vandaar ook een oproep aan hen om ons vooral te mailen via cmr@fontys.nl over kwesties die ze belangrijk vinden. Dan zorgen wij ervoor dat die kwesties op tafel komen tijdens onze CMR-overleggen met de docentenfractie en het College van Bestuur.” [Anke Langelaan]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Hans Beckers
27
November
2019
Gefeliciteerd Arya en veel succes met het voorzitterschap. Goed dat de studenten zich laten horen! Zet 'm op.