Eindhoven,
03
november
2017
|
13:05
Europe/Amsterdam

Fontys-ambassadeurs voor Hugo Borst en Carin Gaemers

Directeur Karen Cox: studenten enthousiast maken voor ouderenzorg

Enkele studenten van Mens en Gezondheid werpen zich op als ambassadeurs voor de strijd van Hugo Borst en Carin Gaemers voor betere ouderenzorg in Nederland. In de aanloop naar het Fontys Denk Groter-debat, komende woensdag in het Parktheater in Eindhoven, denken zij na over hoe ze dat gaan aanpakken.

Sanne van Kessel (bovenste foto), tweedejaars student Toegepaste Gerontologie is één van hen. ''Ik stel me voor dat ik als ambassadeur werk aan meer aandacht voor ouderenzorg binnen de verschillende opleidingen van Mens en Gezondheid. En omdat binnen mijn opleiding de oudere al centraal staat, heb ik veel kennis op dit gebied en kan ik een spin in het web zijn.'' De ambassadeurs willen ook externe diensten aan Borst en Gaemers aanbieden, al naar gelang waar de twee behoefte aan hebben. "Daar moeten we het nog met hen over hebben."

Wél interessant en complex
Het initiatief, waarvan Borst en Gaemers nog niks weten, heeft de warme instemming van directeur Karen Cox van Mens en Gezondheid (middelste foto). Zij probeert  haar aanstaande verpleegkundigen te enthousiasmeren voor de ouderenzorg. ''Het staat op deze leeftijd nog ver van hen af, ze denken dat deze zorg niet complex en interessant genoeg is. Maar door de vergrijzing zullen ouderen natuurlijk een steeds groter deel uitmaken van de mensen die zorg nodig hebben. En dus zijn er veel verpleegkundigen nodig.''

Haar instituut doet er alles aan om interessante stageplekken in de ouderenzorg te vinden. "Als ze eenmaal in de praktijk hebben gezien dat ouderenzorg interessant kan zijn, zijn ze om." Eén van de punten is dat een hbo-student op stage een rolmodel nodig heeft, en die zijn er niet altijd in een verpleeghuis. Mede daarom creëert Mens en Gezondheid die stageplekken zelf in de vorm van zorginnovatiecentra in de verpleeghuizen.Cox: ''In zo'n centrum werken stagiaires, docenten en verpleegkundigen van het verpleeghuis samen aan vernieuwing van de zorg. De Wever in Tilburg is een goed voorbeeld van hoe een verpleeghuis op zo'n manier een zeer leerzame plek kan worden voor onze studenten.''

In beweging
Cox kijkt met 'verwondering en verbazing' naar het opereren van Hugo Borst en Carin Gaemers. ''Ik vind het heel mooi om te zien hoe Borst de zorgen over zijn moeder in het verpleeghuis omzet in gepassioneerde actie voor alle ouderen in die situatie. Zij hebben zoveel mensen in beweging gebracht en al zoveel bereikt sinds ze een jaar geleden hun manifest voor betere ouderenzorg publiceerden. Er komt nu gewoon 2 miljard euro extra voor!''

Zelf houdt ze zich op de vlakte over de kwaliteit van de ouderenzorg. ''We horen weleens iets terug van studenten natuurlijk. Maar er gebeurt ook heel veel goeds in de verpleeghuizen. We hebben zeker geen slechte ouderenzorg in Nederland, voor zover ik het kan overzien.''

Tekorten
Ondertussen groeit landelijk het aantal studenten verpleegkunde. "Ze lezen iedere dag dat er enorme tekorten zijn aan personeel, dus ze weten dat ze een toekomst hebben." Maar de Fontys-opleiding hanteert een numerus fixus. Ook voor het studiejaar 2018/2019 is deze alweer aangevraagd.

"We moeten de kwaliteit van de opleiding kunnen waarborgen, dat kan niet als je bijvoorbeeld niet iedereen goede stageplekken kunt bieden. Die is echt belangrijk bij ons: van de vier jaar die de opleiding duurt is de student 1,5 jaar op stage.''

Gecontroleerd groeien
Tegelijk hoopt Cox dat de numerus fixus voor volgend studiejaar toch niet hoeft door te gaan: ''We zijn daarover in overleg met Avans en HAN. Zij hebben ook een beperking, dus we kunnen die als Fontys niet alleen opheffen. Maar we gaan hoe dan ook het aantal plaatsen voor eerstejaars wel uitbreiden. Zodat we in ieder geval - gecontroleerd - kunnen groeien.''

De hogeschool wil niet alleen nieuwe verpleegkundigen opleiden, maar ook voorkomen dat werknemers in de zorg afhaken. ''De werkdruk is groot en het personeelsbestand vergrijst. We hebben nu in Tilburg en Helmond overeenkomsten gesloten met zorgorganisaties. Van ziekenhuis tot thuiszorg: we kunnen bijscholing verzorgen en samen nieuwe medewerkers opleiden die uit andere beroepen komen. Dat leidt uiteindelijk tot een beter imago van het beroepenveld."

Denk Groter Debat
Het
Denk Groter Debat met Hugo Borst en Carin Gaemers (onderste foto) vindt op 8 november plaats in de Philipszaal van het Parktheater in Eindhoven. Het begint om 16.00 uur. Behalve voor studenten van Fontys Hogescholen is het debat ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Hieronder een filmpje waarin Hugo Borst en Carin Gaemers te gast zijn bij het televisieprogramma Jinek.