Eindhoven,
09
april
2018
|
15:33
Europe/Amsterdam

Akkoord over besteding van basisbeursgeld

Met de ondertekening door minister Van Engelshoven, de universiteiten, de hogescholen en de studentenvakbonden zijn de sectorakkoorden voor het hoger onderwijs sinds vanmiddag een feit. Daarmee staat nu ook vast waar het geld heengaat dat door het afschaffen van de basisbeurs vrijkwam. Of liever: het staat nu vast wie gaat bepalen waar dat geld heengaat. 

door Jan Ligthart
Niet Den Haag, maar elke universiteit en hbo-instelling mag individueel bepalen hoe men dit 'studievoorschot' gaat gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En dat gebeurt niet uitsluitend door de bestuurders, maar in nauw overleg met de medezeggeschap en vooral de studenten.

Met het vervallen van de basisbeurs moeten studenten voortaan geld lenen bij banken om hun studie te kunnen betalen. De miljoenen die het rijk hier voorheen aan uitgaf moeten, zo was toen de belofte van de politiek, in een verbetering van het hoger onderwijs worden gestoken. Omdat tegelijkertijd ook de budgetten voor het hoger onderwijs omlaag gaan, lijkt het vooral een kwestie van Haagse broekzak-vestzak-politiek. Pas na 2020 blijft er onder aan de streep daadwerkelijk meer over, en zelfs dat plusje valt over het geheel gezien niet mee. 

Puzzel
Fontys-voorzitter Nienke Meijer beaamt dat. "Het is inderdaad echt zoeken naar een balans tussen de bezuinigingsmaatregel waar wij enerzijds mee te maken hebben en dit extra geld anderzijds, geld dat je toch vooral wilt besteden aan zaken die voor studenten heel erg relevant zijn. Dat is best een puzzel."

Ze wil maar zeggen: er zijn niet ineens enorme budgetten bijgekomen. Toch wil het Fontys-bestuur de besteding van de basisbeursgelden vooral in directe dialoog met de studenten en de medezeggenschap gaan bepalen, zo stelt Meijer. "Afgelopen jaar hebben we zo in overleg met de studentenfractie besloten om extra te investeren in studieloopbaanbegeleiding."

"De overall richting past natuurlijk in onze strategie, maar het deel dat over de kwaliteitsafspraken gaat - twee procent van ons totale budget - gaat als deelbudget in directe dialoog bepaald worden. Daar willen we mét de studenten laten zien dat het geld ook tegemoet komt aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Ik vind met name studentenwelzijn en loopbaanbegeleiding daar heel goed in passen en die hebben ook direct resultaat voor studenten."

Inspraak
De studentenorganisaties LSVb en ISO zijn altijd tegen het verdwijnen van de basisbeurs geweest. Niettemin zijn ze voorzichtig positief over deze akkoorden waar zij zelf hun handtekening onder hebben gezet. Dat heeft met name te maken met de inspraak die zij nu krijgen in de besteding van die honderden miljoenen euro's.